نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
به تعبیر دیگر با بقاء آثار طاعت انسان، پرونده اش با موت بسته نمی شود. در همین دنیا آثار طاعت می ماند. و این آثاری هم که می ماند آثار جمیل است. یعنی این دوام فعل جمیل بعد از مرگ یا به بقاء نسبت انسان با امام و طوع او ربط دارد یا به بقاء آثار بندگی و طوع او در دنیا.
در نقل روایت کمیل که تفاوتی هم داشت اینطور بود که اتباع دیگر در آن نیامده است و همین صحبت یا در بعض نقل ها محبت بیان شده است. دینداری با همین مصاحبت یا محبت گره خورده است و در ادامه به بحث طاعت پرداخته شده است. لذا در این نقل روشن است که مصاحبت و اتباع یک معنا داشته است و با لفظ مصاحبت با محبت بیان ...
در واقع این تبیین جریان تشیع توسط اهل بیت است که در هر دوره ای چطور مدیریت کرده اند که حقیقت تشیع و اسرار و اعتقادات آن از خواص به بدنه جامعه تشیع برسد و تبدیل به فرهنگ عمومی شود. و اصل این مسئله در مورد خود امامت و ویژگی های اصلی امام است. اینکه کسی با امامت اهل بیت سیر کند و قائل به مقام افتراض ط ...
خلاصه کلام در باب صحیحه محمد بن فضیل اینکه می توان با قرار دادن روایت محاسن در کنار روایت کافی هم سند کافی را تصحیح کنیم و هم ابهاماتی که در متن وجود دارد رفع می شود. در مورد ارتباط صدر و ذیل هم گفتیم که مقام طاعت ناشی از مقام محبت است. به خصوص اگر شما فرمودید طوع عبارت است از اینکه انسان از سر رغب ...
روایت از جهت سندی که مشکلی ندارد زیرا علی بن ابراهیم و محمد بن عیسی بن عبید و یونس بن عبدالرحمن که از اجلاء هستند و بحثی ندارد. اما «محمد بن فضیل صیرفی» ولو بعضی او را رمی به غلو کرده اند ولی اینها اتهامات مضمونی است. این فرد ولو توثیق نشده است ولی اکثار بزرگانی از او برای وثاقت او کافی است. در ضمن ...
راوی سوال می کند مردم می گویند شما ادعا می کنید که مردم برده شما هستند. مقصود ملکیت عبد است نه اینکه ما اله هستیم و مردم باید ما را پرستش کنند. حضرت فرمودند خدا شاهد است که چنین نگفته ام. این از ظلم هایی است که ما اهل بیت شده است که چنین حرف هایی را به ما بسته اند. اگر ما مالک همه هستیم پس از چه کس ...
به تعبیر دیگر در این آیات روشن است که بحث نفی ولایت کفار است. مومنین باید ذیل ولایت الله باشند و از تولی به دشمن دوری کنند. در ادامه فرموده است ولیّ شما فقط اینها هستند و باید ذیل این سه دسته حرکت کنید. تولی به غیر اینها مسیر کفر درون اسلام است. لذا در ادامه فرموده: «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَ ...
وجود مقدس نبی اکرم هم در حال نماز بودند و متوجه این کار شدند. بعد از نمازدست بلند کردن و مقام جناب هارون نسبت به موسی و آیاتش را می خواندند و خودشان دعا کردند که شبیه آنچه به جناب موسی داده ای برای من نیز قرار بده و امیرالمومنین را وزیر من از اهل من قرار بده. و پشت مرا به محکم کن. کلام رسول خدا تما ...
اما نکته دیگر در ادامه آیات بحث راه تدارک این تخلف هاست. اینها برای تدارک باید به حکم خدا و رسول برگشت کنند و همان را مبنا قرار دهند. در مهمترین مسئله که تعیین خود ولی الامر ذیل رسول الله است باید حکم حضرت را قبول کنند. «إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ الرَّسُول » این امری است که ...
این احتمال هم ضعیف نیست و باید دقت شود. این همان مسئله ای است که امت اسلام بر سر او نزاع کردند و امت دو شقه شد. این نزاع اصلی را رها نکنیم و از مصداق آیه بیرون نبریم. اختلاف بر سر همین بود که ولی الامر کیست و اداره این امت و مقام امر برای چه کسی است. این نزاع چگونه باید حل شود؟ ما می خواهیم امر اله ...