نسخه آزمایشی
شنبه, 09 فروردين 1399 - Sat, 28 Mar 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 134 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در روایات نجوم بود. 14 بَابُ تَحْرِيمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِ النُّجُومِ وَ تَعَلّ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 133 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در مقام چهارم بود. مرحوم شیخ میفرمایند: اعتقاد به تأثیر اجرام سماوی در حوادث ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 132 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 30 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شیخ بحث در موضوع تنجیم را در 4 مقام مطرح میکنند: مقام اول اخبار از ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 131 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 28 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حکم وضعی معامله ای بود که در آن تطفیف صورت گرفته است. عمده بحث در جایی است که ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 130 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 24 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که در میان ادله اقامه شده بر حرمت تطفیف، اجماع مبتلا بود به مدرکی بودن. ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 129 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 23 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شیخ ذکر تطفیف در ضمن این نوع از انواع مکاسب محرمه را استطرادی میدانند. زیر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 128 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه بررسی روایاتی که برای حکم اقتناء مورد استناد قرار گرفته اند باب 33 از ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 127 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 21 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در روایاتی بود که در ابواب مختلف، پراکنده و برای استفاده حکم اقتناء به آنها استنا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 126 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بعضی احادیث باب 32 (كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّي التَّمَاثِيلَ وَ الصُّوَ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 125 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 16 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه ادله حرمت اقتناء 8. روایت حلبی: 6631- 7- الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ ال ...