نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 114 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 3 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حکم تصویر گری بود. گفتیم که در اصل حکم، مختار مرحوم شیخ از بقیه اقوال بهتر است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 113 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 2 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قول سوم در باب حکم تصویرگری حرمت مجسمه سه بعدی است مطلقا و لو از غیر ذی الروح باشد ول ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 112 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 27 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در بررسی قول دوم در حرمت تصویرگری بود که معتقد به حرمت مطلق تصویر ذوی الارواح ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 111 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 26 آبان 93برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که برای حکم به حرمت مطلق تصویر و مجسمه ذی الروح و غیره دلیلی نداریم زیرا روایا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 110 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 25 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است از اینکه در این مسئله روایات فراوان با نهی و مذمت های شدیده وارد شده میتوان حدس زد ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 109 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است خلافی در حرمت تجسیم سه بعدی ذی الروح نیست الا اینکه گفته شده که شیخ طوسی رحمه الل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 108 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 20 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است استدلال به بعضی احکام کراهتی از دیگر مواردی که مرحوم شیخ برای استدلال به حرم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 107 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شیخ مواردی را شمرده اند که به ادعای ایشان از جهت مهیج بودن برای شهوت حرام شده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 106 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 18 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تشبیب یعنی اجنبیه ای را در شعر مدح کردن و به ابراز محبت نمودن. مرحوم خویی میفرمای ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 105 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شیخ میفرماید که اگر تشبه منهی عنه، به معنی تأنث الرجال باشد، حرمت مطلق است و ...