نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu, 9 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 7 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به معنی متعلق حرمت تکلیفی در مکاسب محرمه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 3 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث از معنای حرمت اکتساب در کلام شیخ انصاری می باشد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. حرمت در مع ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 2 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث از این شده است که مکاسب آیا به استحباب و وجوب هم منتسب می شود یا خیر. مطرح شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه اول درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 1 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه کلیات این بحث و شیوه تدریس و وظایف طلاب در طول این دوره درسی مطرح شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ...