نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 154 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است رشوه در غیر حکم از مباحث مطرح در ذیل بحث رشوه، الحاق مال در غیر مقام قضاء به ر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 153 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 17 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ارتزاق قاضی از بیت المال از مسائلی که در ذیل بحث از رشوه مطرح میشود ارتزاق قاضی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 152 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است در مورد اجرت قاضی، 4 قول مطرح شد قول اول این بود که جواز اخذ اجرت منوط است به نیا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 151 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اعطاء چیزی به قاضی برای اخذ اموال مردم (چه به شرط حکم باشد یا در مقابل حکم باشد) به ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 150 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حرمت رشوه بود. گفتیم که صدق رشوه یا اعم از باب قضاء است یا مختص باب قضاء. اگ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 149 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در استدلال به آیه 188 سوره مبارکه بقره بود. «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 148 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حکم ارسال لحیه بحثی که باقی مانده، حکم ارسال لحیه و حد آن است. آنچه میتواند ر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 147 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است استدلال به روایات تشبه به نساء یکی دیگر از ادله که برای حرمت حلق لحیه قابل استن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 146 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در روایت مرحوم بزنطی (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 145 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 28 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است 1662- 5- الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا م ...