نسخه آزمایشی
سه شنبه, 17 تیر 1399 - Tue, 7 Jul 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 144 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 27 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است روایاتی که برای حرمت حلق لحیه مورد استناد قرار گرفته اند: 67 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 143 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است این فرع را مرحوم خویی به افعال محرمه ای که مرحوم شیخ در نوع رابع شمرده اند اضافه کر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 142 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتیم که قول مرحوم شیخ مبنی بر لزوم امحاء هر کتاب دارای مفسده دلیلی ندارد. اما نسب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 141 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شیخ حرمت حفظ کتب ضلال را منوط به داشتن مفسده و اضلال دانسته در این صورت امحائ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 140 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 19 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است دلیل بعدی که بر حرمت حفظ کتب ضلال اقامه شده است روایت تحف العقول است. استدلال به ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 139 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 14 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادله لفظی حرمت حفظ کتب ضلال 1. آیه 6 سوره مبارکه لقمان: تِلْكَ آياتُ الْكِتا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 138 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 13 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حفظ کتب ضلال چنانچه مرحوم ایروانی فرموده اند، در حفظ چند معنی محتمل است: 1. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 137 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اگر اخبار از مقارنات حالات فلکی در حوادث زمینی به نحو غیر بتی و بدون ادعای اشراف بر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 136 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در تنجیم در چند مسئله است: محاسبات نجومی و اعتقاد به تأثیر نجوم در حوادث زمینی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 135 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 بهمن ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم خویی در طرح مسئله تنجیم 2 مقدمه مفید ذکر کرده اند: 1. یک سلسله اعتقادات ...