نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 بهمن 1398 - Wed, 22 Jan 2020
با تفسيري كه از توحيد و ولايت بیان مي شود و با نوع نگاه به جريان تاريخ اجتماعي بشر، تحليل تاريخ از اساس تغییر می کند. در تاريخ تمدن هاي موجود مطالب دیگری آمده که همه باطل است؛ اصلاً تاريخ تمدنِ حق در این تاریخ تمدن ها نیامده است. ويل دورانت يك كتاب تاريخ تمدن مفصل نوشته است؛ او در نوشته های خود، هن ...
بي اکرم صلی الله علیه و آله ولايت دارد و اين ولايت سرچشمه محبت، علم، آگاهي، بصيرت، خيرخواهي است. سنت و تجدد مربوط به جريان مادي، روي هم رفته، درون جبهه کفر و جبهه باطل قرار دارد. وقتی درگيري به شرح صدر در کفر مي رسد، هسته مرکزي را شکوفا مي کند؛ به طوري که جبهه باطل در هر جایی مشاهده شده و بسط کفر ...
کسی که دارای صفت حسد است نمی‌تواند فضل خدا به دیگری را ببیند و فقط خودش را می‌بیند. لذا وقتی خدا به دیگری تفضل می‌کند، او رابطه اش با خدا بد می‌شود؛ ابتدا ساخط بر خدا می‌شود و بعد از اینکه خدا این امکان را به او داده بدش می‌آید و شروع به اعمال کردن می‌کند. این رابطه خدایی نیست و هر تصرفی من نسبت به ...
اگر انسان اهل این دعاها شد این خواسته ها در وجود انسان در اثر مداومت دعا شکل می گیرد. بعد اگر کم کم این ها خواسته های اصلی انسان شد نتیجه اش این است که خدای متعال عالم را به وسیله امامش به جلو ببرد. خدا بر حضرت صلوات بفرستد و با صلوات بر حضرت عالم نورانی شده و عدل محقق بشود. این که عرض میکنم مضمون ...
می گویند که مقصود از دایره در اینجا تحول دولت است؛ یعنی ما می ترسیم قدرت دست اینها بیافتد و برای این که اگر یک روزی قدرت دست اینها افتاد بر علیه ما توطئه نکنند و ما را نابود نکنند ما با اینها روابطمان را حفظ می­کنیم؛ این توجیهشان است. شاید معنا از این هم گسترده تر هم باشد، یعنی نگران حوادث هستیم و ...
خدای متعال هم به اندازه نیاز انسان به انسان نگاه می کند. آن وقت یکی از راه های نیازمندیهای انسان و کنترل نیازمندی های انسان دعاست. دعا یکی از این راه ها است که ائمه از این طریق انسان را تربیت می کنند، در واقع انسان تقاضا می کند تا تدریجا در او نیاز شکل بگیرد. خیلی از دعاها را که ما می خوانیم نیاز م ...
در این مقیاس اگر بخواهید ببینید در مقابل این اقدام سقیفه باید اقدامی در مقیاس عاشورا اتفاق می افتاد تا تمام طرح آنها خنثی بشود و برگردد به یک بستری که زمینه ظهور پیدا بشود. عاشوراست که ما را به دوران ظهور متصل می کند. شما عاشورا را از عالم بردارید زمینه ظهور هم برداشته شده است، و لذا شاید یکی از مز ...
پس این موانعی که بین ما هست باید یک جوری برداشته بشود تا عمل ما از این موانع و حجاب ها عبور کند و به دست رب العزه برسد و ما را هم با خودش به مقصد برساند. سیدالشهداء علیه السلام این موانع را که شیطان برای انسان درست می کند و دام اوست است، با نور وجود خودشان رفع می کنند و حتی عرض کردم سجده بر تربت حض ...
دریای عمیق مواج طوفانی تاریکی است که بر فرازش ابر است و آدمی که می افتد در این دریا راه نجات ندارد و باید چراغی روشن بشود و کشتی ای باشد و الا نمی شود از این دریا نجات پیدا کرد. واقعاً یک دریای عمیق مواج طوفانی ظلمانی دیگری است که این فقط نسبت به او یک مثل است که هیچ نیست و اصل اوست. کشتی این دریا ...
بیان نورانی امام سجاد است که حضرت دارد با خدا معامله می کند و همه هستی اش را انفاق می کند. انفاق هم که می کند عصر عاشورا به حضرت می گویند همه چیز را به شما برمی گردانیم و از شما هیچ چیز کم نمی گذاریم، حضرت عرضه می دارند: این معامله با خداست. ایشان در راه خدا می دهد برای این که دست ما را بگیرد. از خ ...