نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020
انقلاب اسلامي امام هم همين است. انقلاب يك حركت عميق معنوي براي نجات بشريت از جريان استكبار و طاغوت و سقيفه می باشد. در اين دعوا هم خداوند به ما لطف كرده و ما را در وسط اين ميدان قرار داده و پرچم را به دست ما داده است. ما مي توانيم به نفع جبهه حق استقامت كنيم و اگر هم استقامت نكرديم خداي متعال از پي ...
اگر كسي بخواهد حقيقت كتاب خدا را بفهمد، بايد وارد شب قدر شود و به اندازه اي كه وارد شب قدر مي شود به قرآن مي رسد چون قرآن در شب قدر نازل شده و امام صادق عليه السلام فرمود ليلة القدر يعني حضرت زهراء. اگر كسي بخواهد قرآن فهم شود و به شرح صدر برسد بايد يك پرتويي از حضرت زهراء و يك غباري از شب قدر بر د ...
نعمت هاي معنوي اينطور است که اگر خداي متعال به كسي داد قدرش را ندانست، خداي متعال سختگيري مي كند. «من أعطاه القرآن فرآي أن رجلاً أعطي خيراً مما أعطي صغر عظيما و عظم صغيرا»؛ كسي خدا به او قرآن را بدهد و اين را كم بداند كفران نعمت است. قرآن از آن نعمت هاي عظيم الهي است كه خداي متعال به وسيله اين پيام ...
پيامبر همه عالم را هوشيار مي كند، ولي هر قومی یک هادي دارد كه هدايت پيامبر را به مردم مي رساند در روایت فرمود پيامبر منذر است و ما ائمه هادي هستيم. لذا پيامبر وسيله خواست. خداي متعال اين وسيله را به او داد، من آن وسيله بين حضرت و امّت هستم كه خدا به پيامبر داده. امت از طريق او وحي پيامبر را دريافت ...
حضرت فرمود علت اينكه به حضرت مي گويند زهرا؛ اینست که يك ظلمتي آمد، عالم ملائكه را فرا گرفت، عالم ملائكه که خودشان از نور هستند رفتند در ظلمت. به اضطراب و اضطرار افتادند، به خداي متعال التجاء كردند، خداي متعال نور حضرت زهراء را در عالم عرش تَجَلّي داد، عالم عرش يعني عالمي كه محيط به عالم ملائكه است، ...
چگونه ولايت اميرالمومنين كفاره گناه است مي گويند كسي كه نوراني به نور ولايت شد، محال است از عمق قلبش گناه بكند. قلبي كه درونش محبت اميرالمومنين هست، اين با گناه جمع نمي شود. اگر يك موقعي لغزيد و از دهانش در رفت و مثلا ايذاء يك مومن كرد در همان حال ناراحت است از اذيت كردن مومن. هيچوقت مومن از عمق وج ...
اگر وارد خانه امام شدي، ديگر سيرت با امام است، برزخت با امام است، قيامتت با امام است. لذا آنهايي كه به امام حسين عليه السلام مي رسند و با زيارت عاشوراء در مقامات سير مي كنند، وقتي به نهايت زيارت عاشوراء مي رسند كه آخرش سيرشان هست، در سجده عاشوراء كه قرب است، بعد از شكر خدا «اللهم لك الحمد حمد الشاك ...
امام صراطَ مستقيم، طريق توحيد و باب توحيد است، انسان با امام مي تواند به سمت خدا حركت كند. شما امام را از عالم برداريد، راه توحيد بسته است. البته امام مقاماتي دارد، مقصود ما فقط مقام جسماني امام نيست. اين برای ما حجاب است. بعضي امام را فقط در قالب بشريتش مي بينند. اگر امام را در اين قالب ديديد كه ف ...
آن جذبه، نور، هدایت و دعوتی که باید بیاید تا این حجاب ها، سدها، گرداب ها و امواج ظلمات را کنار بزند، بلای امثال من و شما نیست؛ بلکه چیز دیگری است. اینجاست که خود حضرت حاضر شدند آن بلای عظیم را تحمل کنند تا آن ظلمات از بین برود، آن چراغ برافروخته شود و آن جذبات الهی جاری گردد؛ به همین دلیل همه انبیا ...
قرآن می فرماید این افراد آن هایی هستند که از ذکری اعراض می کنند که خدای متعال خودش به پیامبر تعلیم کرده و او را کمک کرده که به آسان ترین وجه این ذکر را منتقل بکند و دشواری هایش برداشته شود. ممکن است یک معلم مطلبی را که می خواهد به شاگرد تعلیم کند، دشوار تعلیم بکند و امکان تعلیم آسان برایش نباشد. ام ...