نسخه آزمایشی
یکشنبه, 29 فروردين 1400 - Sun, 18 Apr 2021
خدا رحمت كند یك استادی داشتیم می گفت: نمی خواهد بروید همه كتاب های یك مكتب را بخوانید؛ شما اگر اندازه خودتان را بدانید هیچ وقت فریب اینها را نمی خورید شما وقتی می خواهید بروید یك جفت كفش بخرید، اگر بدانید كه شماره پایتان چیست، كفش زمستانی می خواهید یا تابستانی می خواهید یا برای كوهنوردی می خواهید ی ...
[صلوات] اقرار به مقامات او است كه او صاحب مقامات و صاحب طهارت و عصمت مطلقه است و حقیقت وحی و نبوت كلیه به ایشان عطا شده است. باید به مقاماتی كه پیامبر دارد اقرار بكنیم و این اقرار و اعتراف اثر دارد؛ انسان وقتی اقرار كرد باید تسلیم او هم باشد؛ زیرا اگر همه خیرات در دست اوست و با او همه غیب در اختیار ...
اگر كسی این سه قدم را برداشت و اسیر اسباب و اسیر نفس نشد، راه برایش باز می شود و در پشت صحنه دست خدای متعال و حضور حضرت حق و رحمت حق و لطف الهی را می بیند. خدای متعال به او نعمت می دهد و همه نعمت ها به خدای متعال بر می گردد. نعمت های خدای متعال دو دسته هستند: یك عده نعمت هایی كه مربوط به رحمت عام خ ...
وقتي مي خواهي مردم را به سمت خداي متعال حركت بدهي و كبرياء الهي را در دل ها بنشاني بايد آنها را از غير خدا پاك کنی، برای همین به پیامبر دستور می رسد که امت را كه به منزله ثیاب شما هستند، تطهير كنيد و از آن رُجزي كه مي خواهد دامنگيرشان شود و آنها را آلوده كرده و نگذارد راه خدا را بروند، هجرت بدهيد. ...
براي فهم برخي از خطابات قرآن اين توجهات لازم است كه ما بدانيم دشمني هايي كه در مقابل حضرت مي شود چه دشمني هايي است. حضرت براي عبور دادن امت خودشان از اين دشمني گسترده و فراگير تاريخي كه حتي تا قيامت هم مي آيد، يك برنامه الهي دارند؛ يعني همين طوري كه شفاعت حضرت تا بهشت و بعد بهشت است، گمراهي و ضلالت ...
پيغمبر ما شما مي خواهيد عالم را بيت الذكر بكنيد. همينطور كه نماز با تكبير شروع مي شود، اين اقامه ذكري هم كه شما می خواهید در عالم بكنيد بايد از اول تا آخرش تكبير باشد. اگر كسي از اول تا آخر مسير هدايت نبي اكرم را ببيند مثل این است که حضرت دارند يك نماز مي خوانند و يك سجده اي مي كنند که با اين سجده ...
آن مسیری که خدای متعال می خواهد ما این همه امکانات را در آن به راه بیندازیم چیست؟ مسیر بندگی است و چیزی جز این نیست. از هر کسی بپرسند می گوید یعنی باید با این چشم و گوش و زبان و مالت بندگی کنی، این حرف درستی است، ولی فضای بندگی کجاست؟ چطور آدم می تواند با این امکانات در عالم بندگی کند؟ چطور می شود ...
خدا حفظ کند یک عزیزی از خطبا به من می فرمود محضر آقای فلسفی بودیم و ایشان خیلی پیر و شکسته شده بودند. آقای فلسفی گفتند: خدای متعال هرچه به آدم داده است می گیرد یک سرفه برای آدم می ماند و یک پیری! من به آقای فلسفی یک جمله ای عرض کردم که ایشان خیلی خوشش آمد، عرض کردم نه آقا! این دوران انکسار است، خدا ...
قدم اول توجه به نعمت های خدای متعال است، انسانی که غافل از نعمت های خدای متعال است، شاکر نعمت های خدا نیست. کسی که خدای متعال به او نعمت سلامتی، عمر، حیات و نعمت های ظاهری و باطنی فراوانی داده است، اما او غافل از نعمت های خدای متعال است، این انسان نمی تواند شاکر باشد. غفلت مانع شکر است. خدای متعال ...
مخلصین حقیقی کسانی هستند که با انگیزه حب الهی خدا را عبادت می کنند، همه زندگی آنها عبادت و بندگی است و انگیزه این عبادت هم حب الهی است. اینها همان کسانی هستند که مزد آنها مقام رضوان الهی است که فوق درجات عالی بهشت است. همه عبادت هایی که برای خدای متعال انجام می گیرد، چه از سر میل به ثواب باشد، چه ا ...