نسخه آزمایشی
سه شنبه, 17 تیر 1399 - Tue, 7 Jul 2020
معصوم در مقامی است كه همه كارهایش برای خدا است. كسی كه معتصم بالله است عزیز می شود وقتی عزیز شد عوامل مختلف بر او اثر نمی گذارند كه یك روز برای این و یك روز برای آن کار کند. كسی كه تحت تأثیر عوامل مختلف است امروز کاری انجام می دهد فردا خود آن را نقض می كند، امروز به طرف خدا می رود فردا باز می گردد؛ ...
مؤمن سه روز در مسجد معتكف مي شود؛ ولی آن ها حتی پنج دقيقه هم نمی توانند مسجد را تحمل كنند؛ بعد از اعتکاف هم چنان تعلق به دنيا در مؤمن از بین می رود که وقتی وارد خیابان می شود با تعجب می گوید: چرا خیابان ها اين قدر شلوغ است؟! مردم چه كار مي كنند؟! چه خبر است؟! در حالی که دیگران هم سه روز مي روند در ...
امام همه را دعوت می کند، اما آن هایی که قبول می کنند را تحت حمایت قرار می دهد، اگرکسی وارد وادی کهف شد هم در این کهف رحمت خدا گسترده است زیرا آن جا وادی رحمت خاص است؛ هم این که به آسایش و آسانی در امر می رسد و این نکته قابل توجه است که ضرورتاً هیچ لزومی ندارد که وقتی انسان به امام پناه می برد حتم ...
جريان تجدد براي انسان نه آزادي معنوي آورده، نه آزادي اجتماعي. يك برده داري مدرن پيچيده است كه كل جامعه جهاني را به شكل بسيار پيچيده تر از گذشته به استخدام خود درآورده و تمام انرژي هاي مقدورش را در خدمت صاحبان قدرت و يك اقليت قرار داده و استحصال مي كند؛ به تعبير ديگر انسان ها را اسير و برده ولايت ...
اقامه منکر به این است که به حدی برسد که ضد ارزش تبدیل به ارزش شود در همین مهد تمدن آمریکا، یک موقعی یک آقایی همین که گفت با هم جنس گرایی مخالف است او را هو کردند در حالیکه تا قبلش کف می زدند. این می شود اقامه منکر که هم جنس گرایی که منکری است که همه انبیاء نهی کردند کارش به جایی برسد که مخالفت با ...
حقیقت چرخه نیاز و ارضا، هیچ یک از آن اشکال ها را هم که نداشته باشد، بی تردید موجب شرک و اعتماد به پدیده هاي فانی می شود که این خود عامل اضطراب است؛ اعتماد به تکیه گاهی که شکننده است! این امنیت، خودش مضطرب است. لذت از فضاهایی که باقی نیستند لذتی است که در دل خود اضطراب می آورد. آدمی که در بهار از ...
پیغمبر آمده است تا ما را از دنیا عبور دهد، اما ما نگاهمان به شکوفه های دنیا می افتد و می گوییم ما هم می خواهیم مثل آن ها باشیم. حضرت باید این افواج را از مراحل عبور بدهد تا به آن جایی که مقام توحید و رزق رب است برساند، پیغمبر می خواهند همه را سلمان بکنند و می خواهند همه در درجه دهم ایمان باشند. ب ...
اگر روح یک تمدن، پرستش خداي متعال نباشد و آن تمدن بر محور ولايت حق شكل نگرفته باشد، نمي توان آن را اصلاح کرد؛ اين تمدن را بايد در مسير تكامل بشر، درون يك تمدن ديني و معنوي منحل كرد؛ اين نگاه ما به غرب است. اين جريان تمدني به صراحت و بی مهابا مدعيِ عرفي سازي زندگي بشر و قطع رابطه حيات اجتماعي بشر ...
تسبیح عرض وسیعی است و فقط الحمدلله گفتن نیست که خدا را فقط از طریق حمد و مشاهده جمالش تسبیح بکنیم، لا اله الا الله هم تسبیح است، او را از هر شریکی منزه و از عجز و شریک تنزیه می کند و حیات و موت دست اوست. این ذکر همه اش تسبیح به حمد است. پس تسبیح به حمد یک عرض عریضی در مقام ذکر دارد و این باید تحق ...
حجب نوراني هم اين است که انسان وقتي وارد وادي ولايت اميرالمومنين شد آنجا مقاماتي است، لذات متناسب با درجات است اما همه اش نوراني است و حجابی نيست. در بهشت سراسر لذات نوراني هستند و غفلت نيست ولي درجات حجاب نور است. اگر دو مؤمن نماز بخوانند نمازشان متفاوت است و ذكرشان به تبع از درجه ايمانشان در دو و ...