نسخه آزمایشی
یکشنبه, 24 آذر 1398 - Sun, 15 Dec 2019
اگر وارد خانه امام شدي، ديگر سيرت با امام است، برزخت با امام است، قيامتت با امام است. لذا آنهايي كه به امام حسين عليه السلام مي رسند و با زيارت عاشوراء در مقامات سير مي كنند، وقتي به نهايت زيارت عاشوراء مي رسند كه آخرش سيرشان هست، در سجده عاشوراء كه قرب است، بعد از شكر خدا «اللهم لك الحمد حمد الشاك ...
امام صراطَ مستقيم، طريق توحيد و باب توحيد است، انسان با امام مي تواند به سمت خدا حركت كند. شما امام را از عالم برداريد، راه توحيد بسته است. البته امام مقاماتي دارد، مقصود ما فقط مقام جسماني امام نيست. اين برای ما حجاب است. بعضي امام را فقط در قالب بشريتش مي بينند. اگر امام را در اين قالب ديديد كه ف ...
آن جذبه، نور، هدایت و دعوتی که باید بیاید تا این حجاب ها، سدها، گرداب ها و امواج ظلمات را کنار بزند، بلای امثال من و شما نیست؛ بلکه چیز دیگری است. اینجاست که خود حضرت حاضر شدند آن بلای عظیم را تحمل کنند تا آن ظلمات از بین برود، آن چراغ برافروخته شود و آن جذبات الهی جاری گردد؛ به همین دلیل همه انبیا ...
قرآن می فرماید این افراد آن هایی هستند که از ذکری اعراض می کنند که خدای متعال خودش به پیامبر تعلیم کرده و او را کمک کرده که به آسان ترین وجه این ذکر را منتقل بکند و دشواری هایش برداشته شود. ممکن است یک معلم مطلبی را که می خواهد به شاگرد تعلیم کند، دشوار تعلیم بکند و امکان تعلیم آسان برایش نباشد. ام ...
در دنیا جامعه مومنین بر محور امام شکل می گیرند. امام معصوم، علی الاطلاق معصوم است و اصلاً تحت نفوذ هوی و نفس و شیطان نیست. هیچ وقت دستگاه باطل در او کمترین نفوذی ندارد. اما در رده های پایین که می آیید، این طور نیست.زیرا همه اخلاص کامل ندارند. بعضی از درجات ایمان مثل درجه دهم ایمان است، و ممکن است آ ...
یک اتفاق خیلی سنگینی در حال وقوع است و یک آتش و جهنمی درست می‏شود که آتشگیران این جهنم آدم ها هستند. در ساده ترین سطح، آیا یک کسی که مردم را دعوت به گناه می‏کند اقامه گناه می‏کند اشاعه فحشا می‏کند این آدم بنزین جهنم نیست؟ نفسش جهنم را شعله ور می‏کند، تا آن ‏آدم هایی که توطئه های بزرگ بر علیه حضرت م ...
طرحی که با همسران جلو می‏برند غیر از طرحی است که با اهل بیت جلو می‏برند. حضرت می‏خواهد یک بیتی درست کند؛ اهل البیت و بیت النبوه دارد. و می‏خواهد یک بیت نبوت در عالم ایجاد کند و این ها اهل بیت نبوت هستند. همسران اهل بیت نبوت نیستند و فقط در خانواده حضرت هستند. حضرت یک برنامه ای دارند و برای جامعه ای ...
جامعه مومنین هم همینطور هستند؛ از آن ‏روزی که کنار امیرالمومنین ایستادند که سه نفر یا چهار نفر از جمله سلمان و ابوذر بودند؛ آنها ‏را در محاصره گذاشتند و حصار در مقابلشان چیدند تا روزی که صدها میلیون شدند این جامعه مومنین در محاصره و سختی بوده و این سختی هم سختی همراهی با امام است. اگر دامن امامشان ...
عهدهایی که از ما گرفته شده عهد توحید و نبوت و ولایت است که مکرر در روایات و آیات ‏آمده‏ که از انبیاء و مومنین در عالم قبل بر توحید نبوت ولایت، میثاق گرفته شده اما این مفسدین عهدها را زیرپا می‏گذارند و آن ‏رشته ای را که خدای متعال فرموده وصل کنید آن ‏را قطع می‏کنند؛ و بعد بساط فساد به پا می‏کنند. وق ...
اگر در جامعه ای بساط و قوائم توحید فرو ریخت و به جای آن قوائم کفر آمد، و هر چقدر فرهنگ جامعه ای بر مدار نفاق و باطنش کفر باشد ولو ظاهرش مسجد باشد مومنین نه تنها ذلیل بلکه اذل می‏‏شوند. لعنت خدا بر آنها جواب سلام امیرالمومنین را نمی‏‏دادند و دستشان را از خون سیدالشهداء شستند اما ایستادند و نماز ‏‏خو ...