نسخه آزمایشی
یکشنبه, 29 فروردين 1400 - Sun, 18 Apr 2021
در واقع خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم را معرفی می کند و بعد می فرماید: آن کسی که این صوت را بعد از من می تواند به امت برساند، وجود مقدس امیرالمومنین است. در مقابل او هم آدم نباید صوت داشته باشد. لذا این که می فرماید: صدایتان را روی صوت حضرت بلند نکنید و جهر بالقول نداشته باشید و مقدم بر ایشان نشوید ...
آن کسی که صاحب تقواست، آن کسی که صاحب قلب است، آن کسی که اذن واعیه است، آن کسی که القاء سمع می کند، آن کسی که غض صوت داشته و صدایی در مقابل حضرت ندارد، می تواند وسیله نبی اکرم باشد. امیرالمومنین که نهج البلاغه تنها گوشه ای از بیانات ایشان در پنج سال دوره خلافت شان است، کسی بود که در دوران 23 ساله ه ...
علم، مناسک بندگی و نوری است که شما را به بندگی خدای متعال هدایت می کند. بنابراین قلبی می تواند حامل علم ائمه و با خبر از عالم غیب و عالم الهی که خدا به حضرت داده بشود که تقوای قلب دارد و قلب سلیم است. به تعبیر دیگر قلب سلیم، قلبی است که تبری از غیب جسته و دنبال سر و صدا های دیگران نمی رود. گوش این ...
ای بی خبر بکوش صاحب خبر شوی، یعنی حضرت صاحب خبر هستند و تو خودت را به ایشان برسان و این خبر را بگیر، چرا که بقیه بی خبرند. این جا آن وادی ای است که همه در آن امّی و بی خبرانند و هیچ کسی دستش پر نیست. در این عالم فقط یک نفر دستش پر است و آن نبی است. رسول اکرم آن کسی است که خبر را از عالم غیب آورده و ...
تلقی اول این است که مومن که ابتدائا رفعت صوت و جهر بالقول در مقابل رسول ندارد. پس گویا این یک هشدار است. عرض کردم که اعرابی ها و منافقانی در امت حضرت هستند که می خواهند رفعت صوت ایجاد کنند و همه را دنبال خودشان بکشند تا همه را اعرابی کنند. آنها می خواهند کسانی باشند که ظاهرا مسلمانند و دور و بر حضر ...
جریان اعرابی ها در این سوره نکته مهمی است و مومنین در این سوره مقابل اعرابیین هستند. در روایت آمده که فرمود: مَثَل اسلام و ایمان مَثَل مسجدالحرام و کعبه است، یک کسی وارد مسجدالحرام می شود که حرمت خاص خودش را دارد، ولی یک کسی وارد کعبه می شود که طبیعتاً جایگاهش بالاتر است. اسلام و ایمان دو عالمی هست ...
به نظر می آید سیر سوره، سیر آن جریان اعرابی گری و جریان نفاقی است که در درون دنیای اسلام می خواسته مقابل صدای حضرت، صدا بلند کند و خودش را هم مباحثه و هم عرض حضرت قرار بدهد. خدای متعال طرح این جریان را که خبر فاسق است افشا می کند، بعد می گوید شما دنبال خبر آنها نروید. در ادامه خداوند طرح آنها برای ...
به نظر می رسد شاید محور آیات قرآن که مقامات ائمه را بیان می کند، همین آیه است و محور آیاتی که نقشه ها و طرح های دشمن را هم بیان می کند، باز همین آیه است، در حقیقت محور کار دشمن الحاد در اسماء است و طریق عبادت خدا را می خواهد تغییر بدهد. شیطان همین را می گفت دیگر، اصلا سخن شیطان همین بود. خدای متعال ...
تمام رحمتی که بر جبهه مومنین نازل می شود، ناشی از صلوات خدا بر نبی اکرم است. حتی اگر غصه ای یک جایی در دنیا از دل یک کافری هم برداشته می شود، شاید به خاطر همین و به برکت همین صلوات است. لعن هم همینطوری است، لعنی که خدای متعال بر دشمنان نبی اکرم می فرستد و تمام انواع عذابی که بر خودشان و بر پیروانشا ...
متوسّم آن کسی است که در چهره طرف تمام گذشته و آینده اش را می بیند و همه مقامات ظاهری و باطنی اش را می فهمد. لذا نمی شود سر متوسمین را کلاه گذاشت، در بعضی روایات دارد که شیعیان ما هم جزء متوسمین اند. در حقیقت شیعیان کامل به خاطر نور امام که در آنها وجود دارد متوسم اند، لذا در روایات آمده که نخواهید ...