نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu, 2 Jul 2020
یک قسمت از دستور این سوره ابلاغ این حقیقت است، این ابلاغ یک ابلاغ ساده نیست و اتفاقات عظیم است که بعد از آن خدای متعال می‌فرماید که کفار مایوس شدند و دین شما کامل و نعمت بر شما تمام شد و دین مرضی است، بعد از این اگر تخلف کردید نگران من باشید، من نعمت را بر شما تمام کردم و خدای متعال برای کفران ای ...
دو جریان در عالم بیشتر نیست یک جریان رابح است یک جریان خاسر؛ جریان رابح جریان نبی اکرم است. ما نباید مستقل ببینیم؛ یعنی این که انسان امکاناتش را به حرکت بیندازد و به بار بنشیند و برسد تا مقام قرب و لقاء و از دنیا بزرگ تر شود و یا این که بخواهد یک تمدن الهی بسازد و هر چه که هست این‌ها همه اش ذیل ن ...
اصلی ترین چیزی که شیطان به آن حسد می‌ورزد ایمان مومن است. می‌بیند مومنی مقرب است و سجده و عبادت می‌کند و به خدا نزدیک می‌شود، او خودش چون استکبار علی الله دارد، به قرب به خدا و آثار قرب که مقامات است حسد می‌ورزد. همیشه حسد، به مقامات ناشی از عبودیت است و اصل حسد هم طبق روایات، حسد نسبت به ائمه است
با تفسيري كه از توحيد و ولايت بیان مي شود و با نوع نگاه به جريان تاريخ اجتماعي بشر، تحليل تاريخ از اساس تغییر می کند. در تاريخ تمدن هاي موجود مطالب دیگری آمده که همه باطل است؛ اصلاً تاريخ تمدنِ حق در این تاریخ تمدن ها نیامده است. ويل دورانت يك كتاب تاريخ تمدن مفصل نوشته است؛ او در نوشته های خود، هن ...
بي اکرم صلی الله علیه و آله ولايت دارد و اين ولايت سرچشمه محبت، علم، آگاهي، بصيرت، خيرخواهي است. سنت و تجدد مربوط به جريان مادي، روي هم رفته، درون جبهه کفر و جبهه باطل قرار دارد. وقتی درگيري به شرح صدر در کفر مي رسد، هسته مرکزي را شکوفا مي کند؛ به طوري که جبهه باطل در هر جایی مشاهده شده و بسط کفر ...
کسی که دارای صفت حسد است نمی‌تواند فضل خدا به دیگری را ببیند و فقط خودش را می‌بیند. لذا وقتی خدا به دیگری تفضل می‌کند، او رابطه اش با خدا بد می‌شود؛ ابتدا ساخط بر خدا می‌شود و بعد از اینکه خدا این امکان را به او داده بدش می‌آید و شروع به اعمال کردن می‌کند. این رابطه خدایی نیست و هر تصرفی من نسبت به ...
اگر انسان اهل این دعاها شد این خواسته ها در وجود انسان در اثر مداومت دعا شکل می گیرد. بعد اگر کم کم این ها خواسته های اصلی انسان شد نتیجه اش این است که خدای متعال عالم را به وسیله امامش به جلو ببرد. خدا بر حضرت صلوات بفرستد و با صلوات بر حضرت عالم نورانی شده و عدل محقق بشود. این که عرض میکنم مضمون ...
می گویند که مقصود از دایره در اینجا تحول دولت است؛ یعنی ما می ترسیم قدرت دست اینها بیافتد و برای این که اگر یک روزی قدرت دست اینها افتاد بر علیه ما توطئه نکنند و ما را نابود نکنند ما با اینها روابطمان را حفظ می­کنیم؛ این توجیهشان است. شاید معنا از این هم گسترده تر هم باشد، یعنی نگران حوادث هستیم و ...
خدای متعال هم به اندازه نیاز انسان به انسان نگاه می کند. آن وقت یکی از راه های نیازمندیهای انسان و کنترل نیازمندی های انسان دعاست. دعا یکی از این راه ها است که ائمه از این طریق انسان را تربیت می کنند، در واقع انسان تقاضا می کند تا تدریجا در او نیاز شکل بگیرد. خیلی از دعاها را که ما می خوانیم نیاز م ...
در این مقیاس اگر بخواهید ببینید در مقابل این اقدام سقیفه باید اقدامی در مقیاس عاشورا اتفاق می افتاد تا تمام طرح آنها خنثی بشود و برگردد به یک بستری که زمینه ظهور پیدا بشود. عاشوراست که ما را به دوران ظهور متصل می کند. شما عاشورا را از عالم بردارید زمینه ظهور هم برداشته شده است، و لذا شاید یکی از مز ...