نسخه آزمایشی
یکشنبه, 29 فروردين 1400 - Sun, 18 Apr 2021
این که سیری که ما در مقامات توحید داریم و سیر در مقامات معصوم هست، العیاذ بالله به معنای این نیست که امام، خداست بلکه به این معناست که امام آن مخلوق و عبدی است که خدای متعال از طریق معرفت او شناخته و از طریق طاعت او طاعت می شود. این سیر با امام و سیر در درجات معرفت با امام هم در دنیا و در آخرت وجود ...
ولی یک جنبه دیگری هم هست که آن را در آیات و روایات مفصل توضیح داده اند و همانطور که گفتم اجمالش هم این است «يُوحَى إِلَيَّ» کلمه الهی به امام و به وجود مقدس انبیاء الهی وحی می شود و بعد هم به ائمه می رسد. این جنبه را در روایات مفصل توضیح دادند و یک بابی را مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی دارند که آن ...
پیامبر که برای غیر عقلا نیامده است بلکه خودش، خودش را برای عقل ها اثبات می کند. نه این که فیلسوفان اول اثبات کنند که آن آقا پیامبر است، یعنی اینکه برای اثباتش محتاج به فیلسوفان باشد، یا اینکه محتاج به عرفا باشد که بیایند شهود کنند! یعنی این که پیامبر از این ها قرض بگیرد و وقتی اثباتش کردند، حالا بی ...
اگر بنا بود این جهات را نداشته باشند، چطور می توانستند رابط بین ما و خدای متعال بشوند؟ همینطور که ما ارتباط نداشتیم، او هم ارتباط ندارد. البته این ارتباطی که ائمه با خدای متعال دارند که طریق ارتباط ما هستند و سفیر و به تعبیر دیگر معبر از طرف خدا هستند، سبب می شود که مقصد الهی را آنها به ما می رسانن ...
قرآن در ماه رمضان یک آداب خاصی دارد و بیشتر باید تلاوت کرد. من اینطور می فهمم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم شاید تلاوتشان شفاعتی بیشتر برای ما در ماه رمضان باشد و با تلاوت حضرت باب گشوده شود. به نبی اکرم دستور می رسد که قرائت کنند تا درها به روی ما باز شود والا قرآن کجا و ما کجا؟! لذا تلقی ...
در روایت عجیبی آمده که حضرت به یکی از اصحابشان فرمودند: آیا تو دوست داری در دنیا زنده بمانی؟ عرض کرد: بله، فرمودند: برای چه؟ گفت: برای این که قرآن بخوانم، دوست دارم زنده بمانم که سوره توحید را بخوانم. پیداست یک رزقی دریافت کرده و می داند با این رزق می تواند مقامات را به دست بیاورد. به اندازه ای که ...
فیوضاتی که در این دعاها می‌رسد ظاهری معنا نکنید. ما یک ذلت ظاهری داریم، دولت جور می ‌آید ذلت ظاهری پیدا می ‌کنیم. یک ذلت باطنی هم پیدا می ‌شود؛ چون آدم را محدود و اسیر می ‌کنند. آدمی که اسیر دنیا است ذلیل است. اما مومن مانند کوه است و طوفان ‌ها مؤمن را تکان نمی ‌دهند؛ اما در دولت باطل می ‌بینی یکوق ...
تقدیر عالم امری است که خیلی پیچیده ‌تر است، در روایات است که برای تحقق یک شیء مراحلی اتفاق می ‌افتد که به تفصیل باید وصف کرد که آن هفت مرتبه چیست. پس یک ظرفی است که تقدیر می ‌شود. حالا شب قدری داریم که کل تقدیرات عالم در آن واقع می ‌شود و وسیع و عظیم است. شاید اگر گفتید: طرح کلی عالم کتاب الهی و قر ...
این حمدهایی که در دعا آمده است استثنایی است چون دعا هم استثنایی است و حمد باید متناسب با خواسته باشد و متناسب با خواسته ‌ها معنا شود. چون دعا استثنایی است حمدها هم استثنایی است. باید با امام همراه شوی، اما از اول آدم نمی ‌فهمد. گاهی به نظر من آن امامی که این دعا از ناحیه اوست، باید خیلی التماس به ا ...
خاصیت دعای افتتاح این است که در عصر غیبت ما را به انتظار می رساند؛ طرح حضرت را می فهمیم و بزرگ می شویم و می توانیم در آن طرح مشارکت و اقدام کنیم. زندگی ما در آن طرح واقع می شود و بیش از این هم ما چیزی از خدای متعال نمی توانیم انتظار داشته باشیم.