نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 بهمن 1398 - Wed, 22 Jan 2020
جامعه مومنین هم همینطور هستند؛ از آن ‏روزی که کنار امیرالمومنین ایستادند که سه نفر یا چهار نفر از جمله سلمان و ابوذر بودند؛ آنها ‏را در محاصره گذاشتند و حصار در مقابلشان چیدند تا روزی که صدها میلیون شدند این جامعه مومنین در محاصره و سختی بوده و این سختی هم سختی همراهی با امام است. اگر دامن امامشان ...
عهدهایی که از ما گرفته شده عهد توحید و نبوت و ولایت است که مکرر در روایات و آیات ‏آمده‏ که از انبیاء و مومنین در عالم قبل بر توحید نبوت ولایت، میثاق گرفته شده اما این مفسدین عهدها را زیرپا می‏گذارند و آن ‏رشته ای را که خدای متعال فرموده وصل کنید آن ‏را قطع می‏کنند؛ و بعد بساط فساد به پا می‏کنند. وق ...
اگر در جامعه ای بساط و قوائم توحید فرو ریخت و به جای آن قوائم کفر آمد، و هر چقدر فرهنگ جامعه ای بر مدار نفاق و باطنش کفر باشد ولو ظاهرش مسجد باشد مومنین نه تنها ذلیل بلکه اذل می‏‏شوند. لعنت خدا بر آنها جواب سلام امیرالمومنین را نمی‏‏دادند و دستشان را از خون سیدالشهداء شستند اما ایستادند و نماز ‏‏خو ...
انفاقی که در این سوره دستور داده شده ظاهراً از این نوع است. در شرایطی که دشمن کار را سخت می‏کند و فشار می‏آورد و می‏خواهد از طریق محاصره کردن جبهه مومنین را متفرق بکند، وظیفه مومنین اضافه می‏شود و آنها باید بیایند و امکاناتشان را بیاورند تا این جبهه استحکام پیدا کند. پیامبر هیچ محتاج به این ها نیست ...
بنابراین استغفار وجود مقدس رسول الله استغفاری برای تطهیر امت است. حضرت اقداماتی برای تطهیر می­کنند که یکی از آنها عاشورا است؛ یعنی عاشورا استغفار حضرت و اقدامی برای تطهیر است و با این اقدام امت پاک می‏شود. اگر عاشورا نباشد آلودگی ‏ای که از ناحیه جبهه کفر می‏آید و دامن مومنین را می‏گیرد، پاک نمی‏شود ...
این جریان نفاق، شاهد نیستند و در باطنشان شهودی نسبت به رسالت شما ندارند؛ بلکه کار خودشان را‏ می‏کنند همان چیزی که در‏ آیات ‏سوره جمعه هم آمده که‏ آنها ‏دنبال دنیا هستند و با دنیا فاصله نگرفتند. کسانی هستند که تمنای موت و لقاء الله ندارند و برعکس، حریص و شدید به دنیا و دنبال کار دیگری هستند؛ اما این ...
سخن امروز هم همین است. آن ‏دنیایی که خدا در اختیار مکاتب مادی و طرفدارانشان و ائمه جور و مستکبرین عالم قرار داده اگر چیز قیمتی ای بود خدای متعال به آنها ‏عطا نمی کرد. این همان زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا و شکوفه های حیات دنیایی است که به هر قومی هم از یک جنسش عطا کرده است؛ البته این فتنه را خدای م ...
در مقابل دستگاه بعثت حضرت در یک ام القرا و با کتاب و تلاوت و تزکیه و تعلیم، یک جریان یهودسازی است. یک عده‏ای ‏که‏ آیات را تکذیب ‏می‏کنند و دنبال اوصیاء نیستند و کتابی هم در اختیارشان نیست و اهل النجوا هم نیستند و فقط نسبتشان با کتاب مثل حمار است، در همین امت هم شکل خواهد گرفت. این طرح شیطان و شیاطی ...
خدای متعال به این پیغمبر گرامی وقتی او را مبعوث کرده و می‏فرستد که یک امتی بر محور این پیامبر تشکیل شود؛ به او کتاب عطا می‏کند و امکاناتی به او می‏دهد. او را بین امیین و یک عده ای که اهل این شهر هستند مبعوث کرده است. ام القرایی در اختیار حضرت قرار می‏دهد و بعد یک عده ای که اهل این ام القرا هستند ای ...
بنابراین داستان این است که یک جمعی که در ضلال هستند اینها را با یک بعثی خدای متعال می خواهد از ضلال بیرون بیاورد و به مقام تزکیه و تعلیم برساند. یک عده دیگری هم هستند که آنها هم به اینها ملحق می شوند در بین امیین خدای متعال رسولی را بعث کرده که آخرین است و یک جمع دیگری هم هستند هنوز به ایشان ملحق ن ...