نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
پس این موانعی که بین ما هست باید یک جوری برداشته بشود تا عمل ما از این موانع و حجاب ها عبور کند و به دست رب العزه برسد و ما را هم با خودش به مقصد برساند. سیدالشهداء علیه السلام این موانع را که شیطان برای انسان درست می کند و دام اوست است، با نور وجود خودشان رفع می کنند و حتی عرض کردم سجده بر تربت حض ...
دریای عمیق مواج طوفانی تاریکی است که بر فرازش ابر است و آدمی که می افتد در این دریا راه نجات ندارد و باید چراغی روشن بشود و کشتی ای باشد و الا نمی شود از این دریا نجات پیدا کرد. واقعاً یک دریای عمیق مواج طوفانی ظلمانی دیگری است که این فقط نسبت به او یک مثل است که هیچ نیست و اصل اوست. کشتی این دریا ...
بیان نورانی امام سجاد است که حضرت دارد با خدا معامله می کند و همه هستی اش را انفاق می کند. انفاق هم که می کند عصر عاشورا به حضرت می گویند همه چیز را به شما برمی گردانیم و از شما هیچ چیز کم نمی گذاریم، حضرت عرضه می دارند: این معامله با خداست. ایشان در راه خدا می دهد برای این که دست ما را بگیرد. از خ ...
باطن تکلیف صدقه ای که می خواستند صدقه متناسب با نجواست. این نجوا هم به باطن طرح حضرت راه پیدا کردن است. شیاطین می خواستند نزدیک بشوند و استراق سمع می کردند که خدای متعال وقتی برای پیامبرش وحی می فرستد و اسرار را می گوید اینها دریافت بکنند و بروند سوء استفاده کنند. این نجوای شیاطین است اما خدای متعا ...
ما بین امام و آن هایی که رو به امام می آورند و در وادی علم و معارف امام سیر می کنند، یک قرای ظاهره ای قرار دادیم. آن هایی که می خواهند دنبال امام باشند و به معارف امام برسند ما برایشان فقها و حاملین علمی قرار دادیم و وقتی سیر در وادی علم می کنند سیرشان در وادی امن است. اگر خوب سیر کنند به خود امام ...
کسی که اهل نجوای با حضرت است و اسرار رسول خدا پیش اوست می تواند جامعه مومنین را سامان بدهد و این حزب الهی را در تاریخ شکل بدهد. در مقابل حزب منافقین و حزب الشیطان این حزب را حضرت شکل می دهند و محورش هم خود حضرت هستند. هر مومنی که در این حزب بیاید موید به روح الایمان است و محبت امام در قلبش تثبیت می ...
بنابراین حضرت یک بلد امن می خواهند درست کنند، این بلد امن چیست؟ بعضی مفسرین مثل مرحوم علامه بزرگوار می گویند: این دعا برای شکل گیری امن تشریعی است و این هم خیلی مهم است. واقعا یک حکم شرعی مکه دارد که در روایات هم آمده است. مکه وادی ایمن است، اگر کسی به آنجا پناه برد شما حق ندارید به او ضرر بزنید. ا ...
کار از محاده شروع می شود به حزب ختم می شود. این درگیری تبدیل می شود به نجوا و این نجوا به کف جامعه کشیده می شود، کم کم یارگیری می کنند و یک عده ای را در نجوای خودشان می آورند و تفکر و ایده هایشان را عوض می کنند و بعد کم کم به جبهه بیرون که قوم غضب الله علیهم هستند، پیوند می خورند در این پیوند کم کم ...
خطواتی که ما را می برد در وادی اولیاء طاغوت، خطواتی است که در انسان ظلمت ایجاد می کند. این خطوات انسان را از وادی نور بیرون می برد و او را داخل در وادی شک و شرک می کند. بنابراین راه رسیدن به امنیت یک چیز بیشتر نیست، انسان باید وارد وادی ایمان که همان وادی محبت خداست بشود و دیگر آن را قاطی با شرک نک ...
تقوا یعنی در بن بست ها پای حدود الله ایستادن، خدا راه را قرار می دهد. خدای متعال مشکلات تان را حل می کند و گره ها را باز می کند و محاصره اقتصادی را برمی­دارد و شما را تأمین می کند. یک معنای بالاترش این است که شما را از این مرحله عبور می دهد؛ اصلاً اینها سختی نیست. شما وقتی پای خدا می ایستید دیگر ای ...