نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu, 9 Jul 2020
امام آن رشته محبت خداست که در عالم منتشر شده است و در ظاهر و باطن عالم وجود دارد. اینکه در زیارت جامعه فرمودند «الرحمة الموصوله» یک معنای رحمت موصوله همین است. باید همینجا تذکر داد که این که ما می گوییم امام غایب است و فکر می کنیم در کناری است و در متن کار نیست غلط است. امام اگر نباشد شما اصلا نیست ...
سير در وادي نور از اين بيوت آغاز مي شود. اگر از وادي ظلمات خارج شديم، سير در وادي نور آغاز مي شود تا به معدن عظمت برسيم. كسي نمي تواند بي حجاب، خداي متعال را درك كند. ما تنها مي توانيم به مثَل ها برسيم. كمال معرفت اين است كه انسان حقيقت معرفت را از مثَل نور دريافت كند و اين همان اوج مقام انبيا است. ...
اگر كسي در محيط ولايت حقه باشد، سراسر حيات او عبادت است؛ متجر او هم مسجد است ولي كسي كه در ولايت اولياي باطل است، مسجد او هم مَلهي است. بنا بود چنين اتفاقي بيفتد و نور نبي اكرم در امير مومنان تجلي كند. ولي اين حقيقت در حجاب رفت. وقتي اين پرده بر حقيقت اين نور افتاد، عالم را تبديل به جهنم نمود. البت ...
ولايت امام است كه بر سرزمين خشك انسان ما مي بارد و آن را احيا مي كند. وقتي بين جامعه تاريخي بشر و امام فاصله افتاد همه كوير مي شود و تبديل به جهنم مي گردد.«احلوا قومهم دار البوار جهنم». امام همان صراط مستقيمي است كه تا ابد و حتي در قيامت، بايد با آن سير كرد؛ چرا كه در قيامت هم، سير انسان متوقف نمي ...
در این درگیری، یک طرف ولایت نور است و یک طرف ولایت نار، یک طرف نعمت الهی است یک طرف کفران نعمت، یک طرف ایمان است و یک طرف کفر، یک طرف جریان نور و یک طرف جریان ظلمات است، و در این مقیاس است که نقش حضرت زهرا سلام الله علیها مشخص می شود ایشان مشکات انوار الهی هستند لذا ایشان محور درگیری با جریان ظلمات ...
دار البوار دار معیشت ضنک و دار کوری است. در این وادی جز شعله های جهنم که شعله ور است، چیزی نمی روید، هر که در این وادی است آلوده است، و ما همه در دروان ضیق و ضنک هستیم لذا کسی طعم خوشی در این عالم نمی چشد و هنوز هم این جریان ادامه دارد، و جریان اروپا و غرب، ادامه امپراطوری بنی امیه و سقیفه است و ام ...
عبور ما از وادی ظلمات و وادی ولایت طاغوت و ولایت سقیفه وفراعنه جز با نور حضرت زهرا(س) ممکن نیست لذا حضرت معبر نورانی همه برای عبور به وادی ولایت حق هستند. بلای ایشان معبری است که برای ما، بلای ایشان مثل یک کشتی نجات است. این دریای مواجی که توصیف کرده دیگر شناگری در آن کارآمد نیست راهی برای نجات نیس ...