نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
چرا خدای متعال از این جمعیت این پیامبر را در این جامعه برگزید؟ یکی از نکاتی که شاید قابل تأمل باشد این است که در دنیای آن روز، در ایران و روم که برای خودشان تمدنی داشتند، این دعوت شنیده نمی شد و این دعوت مشتری نداشت. چون خیال می کردند با سوادتر و فهمیده تر هستند. اینها راه و بزرگان خودشان را پیدا ک ...
این وادی با حضرت طی می شود. هم عبور از گناه و هم عبور از ظلمت و حیرت و از ظلمات اولیاء طاغوت که خیلی ظلمات عجیبی است و بزرگ ها در آن ماندند، تنها با حضرت طی می شود. هر کسی به حضرت زهرا گره نخورده در این مسیر گیر افتاده است. سیر در درجات نور هم با حضرت زهراست. حضرت ابراهیم خلیل در یک مقامی با شفاعت ...
این بزرگواری که در متن بزرگترین بلای عالم است، این بلا او را از حمد خدا غافل نمی کند. جز جمال در کار خدا نمی آورد «مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلا» و دوم این که این بدی ها را پای خدا نمی نویسند. خدای متعال همه کارهایش ستودنی است. داستان سقیفه با همه شرورش به ساحت قدس الهی عیبی وارد نمی کند زیرا عیب آن ...
جریان نفاق اینطور نیست. آنجا امکانات انسان برای خودش است و خودش احساس مالکیت می کند و برای خودش هم خرج می کند و همین هم سبب لهوش می شود. انسانی که مالش را مال خودش می بیند، این مال فضای ظلمانی سقیفه است و وقتی این فضای ظلمانی کنار رفت و فضای ظهور و عصر ظهور آمد، انسان همه چیز را ملک امام می بیند.
طرح جریان سقیفه همین بود که ما شهر را بسازیم و همه چیز را عوض کنیم و آن وقت آنها را ذلیل می کنیم. وقتی در یک جامعه ای مردم دنبال دنیا باشند، ولی خدا به حسب ظاهر در نگاه آنها ذلیل می شود و دیگر عزتی ندارد. اینها خیال می کنند عزت از جمع شدن مردم برای امام پیدا می شود و به تدریج مردم پراکنده می شوند و ...
بنابراین این که گفتند جریان نفاق منحصر به مدینه است و در دوران مکه نبوده و در پایان کار و رحلت حضرت هم جریان نفاق تمام شده، این چیزی نیست که قابل قبول باشد. ظاهر آیات قرآن و روایاتی که به ما رسیده این نیست. این ادله ای هم که می آورند حضرت در مکه قدرت نداشتند که از او بترسند و ایمان بیاورند، اینها ه ...
اگر در مؤمنی نور امام وجود دارد، انسان باید آن مؤمن را دوست بدارد. فرمود اگر با برادر مؤمنت قطع رابطه کردی، در واقع رشته ولایت ما را قطع کردی. هر کجا نور امام است ما باید تولی داشته باشیم. هر کجا رنگ و بوی امام است، صبغة الله است و انسان باید نسبت به آن تولی داشته باشد و هرکجا کفر و شرک و ضلال و نف ...
نفخات و نفحات هم اینطور حضرت معنا کردند. یکی را معنا کردند به این که بعد از این که عداوت ایجاد کرد، در نگاه انسانها برای معصوم بدلسازی می کند و می گوید فقط اینها نیستند، دیگران هم هستند. اینها هم در جنگها کنار حضرت بودند. اینها کارهای شیطان است و برای معصوم بدل می سازد. فرمودند یک نسخه شفابخش فقط ...
این که حضرت به آنها اجازه ندادند، چون آنجا اصلا میدان آنها نیست. این میدانی است که وجود مقدس فاطمه زهرا باید میدان داری کنند و نباید هم اشتباه بشود. نباید پرچمدار این میدان اشتباه محاسبه شود. همه باید بدانند مقیاس درگیری کجاست و آن کسی که محور این درگیری است چه کسی است. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام ال ...
حضرت می فرمایند که به من توحیدی داده شده و اگر شما با من بیایید، به تمام بشارت ها می رسانمتان. اگر می خواهید با من سیر کنید باید یک عمل صالحی انجام بدهید که آن معرفة الامام است. بعد از آن هم برای امام شریک قرار ندهید. این طور نباشد که نمازم را پشت سر حضرت امیر می خوانم و نهارم را سر سفره معاویه می ...