نسخه آزمایشی
سه شنبه, 17 تیر 1399 - Tue, 7 Jul 2020
حضرت برای امت تاریخی خودشان پناهگاه از مخاطرات هستند. حضرت می خواهند درهای غیب را باز کنند و مردم را از عالم دنیا عبور بدهند و انگیزه هایشان را از عالم دنیا عبور بدهند و دنیا با همه وسعت برایشان کوچک شود؛ در همین دنیا هم باید کار بکنند ایشان در این دنیا بی کار نیستند باید انسانها را بزرگ کنند؛ یعنی ...
شیطان مقصدش شما و محبین و دوستان شماست با شما سر و کار دارد که در حصن توحید و ولایت هستید آن هایی که از حصن توحید و ولایت بیرون هستند، نیاز به این تلاشها ندارد و از آن ها فارغ است و می خواهد از جنس شما آدم هایی که در حصن اند را اغوا کند؛ از چهار جانب می آید که در تفسیر این چهار جانب روایات متعددی د ...
سلطه شیطان بر کسانی است که به او ایمان می آورند و او را شریک خدا قرار می دهند و به او تولی پیدا می کنند؛ اما نقطه مقابلش مومنین و آن هایی هستند که توکل به خدا می کنند؛ شیطان بر آنها سلطه پیدا نمی کند؛ به آن ها دعوت دارد ولی سلطه ندارد. یک تعبیر دیگر که در قرآن باز در باب شیطان است این است که شیطان ...
قرآن می فرماید این افراد آن هایی هستند که از ذکری اعراض می کنند که خدای متعال خودش به پیامبر تعلیم کرده و او را کمک کرده که به آسان ترین وجه این ذکر را منتقل بکند و دشواری هایش برداشته شود. ممکن است یک معلم مطلبی را که می خواهد به شاگرد تعلیم کند، دشوار تعلیم بکند و امکان تعلیم آسان برایش نباشد. ام ...
تسبیح رب یک مقام حقیقی دارد که با مداومت ذکر حاصل می شود. این مداومت انسان را به مقام قرب می رساند. مقام قرب رب مقام تسبیح است؛ ما مثل شاگردی هستیم که از زاویه خودش به مدرسه نگاه می کند و هزار عیب گردن مدیر و معلم می گذارد ولی از منظر معلم و مدیر نگاه کنیم این کار، عاقلانه و حکیمانه است و هیچ اشک ...
دنیا هم همین طور است. خدای متعال ربی است که هیچ تردید و شکی هم نمی کند. در روایت آمده است که خدای متعال خیر بنده مومن را به او می رساند؛ ولو لازم باشد چند سال مریضش کند. این خیلی سخت است ولی خدای متعال دریغ نمی کند؛ مثل مادری نیست که حیفش می آید دوای تلخ را در کام فرزندش بریزد و گاهی اوقات از درمان ...
آدم اگر بزرگی گناه خودش را ندید بی خودی خیال می کند به رحمت خدا امیدوار است. گناهی این طرف نمی بیند و دامن خودش را پاک می بیند، بی خیالی اش ناشی از این است، نه این که به رحمت خدا امیدوار است، بلکه خودش را آدم خوبی می داند و غافل است. اما اگر وسعت گناه را این طرف می بیند و اهل حساب کتاب و اهل دقت و ...
از نظر قرآن انسان وقتی از دنیا می رود شاید یک نیم روزی بین او و قیامتش در آن عالم فاصله است که آیاتش را خواندیم. بنابراین نکته اول این است که یک حسابی است که در انتظار ما است و قطعی و دقیق است و از همه امور ما است. این روایت در روضه کافی است باب محاسبة النفس که حضرت فرمودند: اگر کسی این دو صفت را د ...
یکی از آن چهار نفر حضرت خدیجه است که در کمال توحید است. ایشان مقام «اصطفی» دارند که مقام فوق العاده ای است. در روایت امالی مرحوم شیخ صدوق است از امام رضا نقل شده که فرمودند در باطن قرآن که هیچ در ظاهر قرآن در دوازده جا دوازده خصوصیت برای اصطفا گفته شده است و حضرت یکی یکی ذکر می کنند؛ یکی از آنها آی ...
اگر کسی این داد و ستد را با خدا کرد خاصیتش این است که انسان به قرب خدای متعال می رسد. در روایات آمده است که خدای متعال ابراهیم خلیل را به خاطر دو چیز به مقام خلت رساند: یکی این که از غیر خدای متعال نخواست؛ یعنی اعلام افتقار کرد زیرا آدم وقتی از غیر خدای متعال گرفت، محبت غیر در دلش می آید، آدم از هر ...