نسخه آزمایشی
سه شنبه, 17 تیر 1399 - Tue, 7 Jul 2020
ما یک موجود پیچیده ای هستیم انبیاء وقتی با ما برخورد می کنند این طور نیست که فقط با ما استدلال می کنند؛ بلکه با مجموع وجود ما مواجه هستند: با عقل ما با روح ما با قوای دیگرمان با عقلِ عمل مان و... همه را می خواهند هدایت بکنند، لذا استدلال هم می کنند؛ تهدید هم می کنند؛ موعظه و انذار هم می کنند. این ن ...
قلبی که روز قیامت بهره مند است قلبی است که از شرک و شک خارج است. نه شک در آن است نه شرک. در این آیات هم توضیح می دهد که بهشت را برای متقین نزدیک می کنند «وَ بُرِّزَت الجَحِیم لِلغاوین» و پرده از جهنم برای گناه کاران کنار می رود و آنها را به جهنم می برند. از آن ها سوال می کنند خدایانی که می پرستیدید ...
بعضی هایشان واقعاً سئوال منطقی بوده است. می آمده می گفته چطوری آدم زنده می شود؛ ولی بسیاری اش استهزا می کردند. وقتی نبی اکرم و انبیای دیگر بحث از حیات مجدد انسان می کردند آن ها را متهم به جنون می کردند و می گفتند: که فهم این ها مشکل دارد و الا مگر شدنی است؟ لذا پاسخ های قرآن همیشه استدلال نیست. خیل ...
تکیه به حکمت و عدالت خدای متعال و احاطه خدای متعال و حضور حضرت حق است و از این دست آیات هم زیاد است که از این طریق متوجه به معاد شویم؛ یعنی ما را از طریق صفات جمال و جلال به حضرت حق ارجاع می دهد، البته این طور نیست که ما خودمان اگر راه را برویم بفهمیم این ارجاعات قرآن است؛ بلکه خدای متعال ما را ارج ...
قرآن می خواهد درک ما از مرگ عوض شود و نه فقط درک ذهنی مان بلکه تعلقات روحی مان را تغییر بدهد و با مرگ مأنوس شویم و از مرگ لذت ببریم. در یک دسته بندی کلی انسان ها دو نوع اند: بعضی ها مرگ را تقاطع زندگی شان و پایان همه آرزوهای خودشان می دانند و احساس می کنند مرگ یعنی روی تمام آرزوها خط کشیدن و پایان ...
ایشان حامل انوار همه معصومین هستند و لذا همه معصومین در حرم ایشان حاضر اند. مضمون آن رویایی هم که از پدر مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نقل می کنند همین است: ایشان چله ای گرفتند و متوسل شدند به یکی از ائمه شاید امام باقر سلام الله علیه بود و تقاضا کردند که قبر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بر ا ...
کعبه تجلی از نبی اکرم است و طواف حول کعبه طواف حول امام و به یک معنا طواف حول خدا است. طواف حول کانون توحید است. لذا در روایات ما است که مردم دعوت شده اند که به حج بیایند تا به امام برسند؛ یعنی محور محضر امام و بیعت با امام و تجدید عهد با امام است. لذا کعبه می تواند محور الفت باشد. بیانی حضرت در نه ...
انبیا هم محور الفت بودند ولی الفتی که ایجاد می کردند بر محوری بیش از نیازهای طبیعی انسان ها بوده و به انسان ها یک درکی به اندازه قدر و اندازه خودشان از عوالم غیب و توحید می دادند و کم کم فرهنگ و ملت و دینی می آمده که ارتقاء ظرفیت در انسان ها ایجاد می کرده و مدار الفت شان را رفعت می بخشیده و الفت شا ...
یکی از کارهای دشمن همین است که الآن محور وحدت و انسجام ما که دین اسلام و فرهنگ اسلام است؛ این را می خواهند از محور وحدت بودن در بیاورند و متفرق کنند؛ حتی جغرافیای سیاسی جهان را هم می خواهند تغییر بدهند و مرز بندی ها را کاملاً بر اساس جریان تجدد و یک نظم جهانی جدید بچینند. طرح خاورمیانه بزرگ و یا طر ...
قسم به تجلی نور شما، نبوت شما خورشیدی است که عالم را باید روشن کنید، یک دوره آشکاری دارید قسم به آن دوران. بعد هم «وَ اللَّيْلِ إِذا سَجی» آن وقتی است که گویا شب تاریکی می آید و این نور خورشید را فرا می گیرد و جلو پرتو خورشید را می گیرد، بیان این دو حالت است. می فرماید: این دو حالت درست است که «وَ ...