نسخه آزمایشی
سه شنبه, 24 تیر 1399 - Tue, 14 Jul 2020
در این بازارها اگر کسی طرف غیر خدا را انتخاب کرد خاسر است سرمایه می دهد ولی هیچ چیزی نمی گیرد. البته از نظر منطق کسانی که انسان را جز دست و دهان و روده و یک ماده پیچیده شده نمی بینند، این طور نیست. پس خسارت انسان مشروط به چند امر است که باید توضیح دهیم که این ها در فرهنگ قرآن است، یک: سرمایه انسان ...
سوره عصر در ادامه سوره کافرون اين مطلب را توضيح مي دهد كه اگر كسي ذيل دوران نبي اكرم حركت كرد؛ يعني زمانش تابع زمان نبي اكرم شد، چنین کسی اهل رشد است. در غیر این صورت اهل خسارت است. در مقایسه دوران تجدد و دوران سنت بیان می شود؛ انسان هايي كه در عصر تجدد زندگي مي كنند پيشرفته هستند و آنهايي كه در عص ...
كسی كه این دعوت را آورده وجود مقدس نبی اكرم است. تعبیر بهتر این است كه بگوییم: سفره الهی به دست ایشان است، ایشان خلیفه هستند، برای خود ایشان خدای متعال یك سفره ای می اندازد، که شاید توصیف آن در قرآن اینگونه است «فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْین» اینكه ضیافت ایشان در ماه ر ...
رنگ پرستش، رنگ معبود و رنگ ولایتی كه ما زیر آن قرار می گیریم و دینی كه با آن زندگی می كنیم، همه زندگی ما را می پوشاند و صبغة الله می شود؛ اگر کسی دور و بر یک انسان را ببیند می تواند بفهمد که دین و معبودش چیست؛ زیرا این امر حتی ظواهر زندگی این انسان را فرا میگیرد، اینكه می گویند انگیخته با انگیزه رب ...
باید ترسیمی از آن واقعیتی كه می خواهد اتفاق بیافتد بشود، تا با این جامعه های آرمانی كه به ویژه بعد از رنسانس در غرب مطرح شد و جامعه های موعودی را که وعده می دادند، اشتباه نشود. افق جامعه حضرت هیچ ربطی به آن جامعه ها ندارد؛ یعنی جامعه موعود ما كلبه الكترونیكی تافلر و كمونیست و امثال اینها نیست. آنچه ...
مخاطب اصلی حضرت پرچم داران كفر هستند؛ یعنی همینطور كه خود حضرت پرچم دار توحید است، و همه انبیای اولوالعزم سرلشکرهای حضرت در این جبهه هستند و همه در جبهه حضرت قرار می گیرند، مخاطب حضرت هم پرچم داران كفر هستند كه كفر تاریخی را هدایت می كنند؛ یعنی آنها پرچم دار هدایت تاریخی هستند. بنابراین اصلاً نمی ت ...
در این سوره‌ كوتاه، یك صف‌بندی فوق‌العاده بین حق و باطل مقرر شده است. صف‌بندی كه در آن هیچ تنازلی به چشم نمی‌خورد. كوتاهی و مداهنه و سستی ندارد. تمام مفسرین به این نتیجه رسیدند كه در این سوره یك صف‌بندی قاطع است كه هیچ مداهنه‌ای در آن نیست. به خصوص با توجه به شأن نزول كه كفار اول خواستند با حضرت سر ...
در باب آنها يك تعبیر آیه یک بار گذشته است و یک بار حال و آینده. اين علامت اين است كه آنها در پرستش تلوّن دارند. هر روز يك بتي انتخاب مي كنند. يك روز چوب است، يك روز سنگ است. خيلي وقت ها اين سران استكبار در عالم (مثل فراعنه) اين بت ها را درست مي كردند. نمرود خودش مي داند اين بت ها كاره اي نيستند. اي ...
اسماء واسطه ي عبادت هم هستند. ما نمي توانيم خدا را بدون اسماء عبادت كنيم. شما نماز نخوانيد و ذكر هم نگوييد، چطور خدا را عبادت مي كنيد؟ شما وقتي مي خواهيد نماز بخوانيد، هيچ لفظي به كار نبريد، آیا مي توانيد خدا را عبادت كنيد؟ حالا كسي ممكن است زبانش بسته است اما ذكر باطني دارد و يك معاني را در نظر مي ...
اين همراهي يك معناي ظاهري دارد. معناي ظاهري اش اين است كه گوش انسان و چشم و زبان انسان تابع فرمان امام باشد، قلب انسان تسليم امام باشد و در حب و بغض و دوستي و دشمني اش تسليم باشد، اين معني ظاهري معيت است. معيت يك معناي باطني هم دارد که در حديث قرب النوافل که حديث قدسي است خداي متعال مي فرمايد: بنده ...