نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 19 تیر 1399 - Thu, 9 Jul 2020
گاهی کلید فهم قرآن معارف اهل بیت است. استادی می فرمود: کلید فهم قرآن روایات است و کلید فهم روایات خواندن زیارت است. تا انسان اهل زیارت نباشد و با اهل بیت عهد نبندد و آن عهدها مقرر نشود معارف اهل بیت به انسان عطا نمی شود و فهمی از قرآن حاصل نمی شود. قرآن یک ارتباط خاصی با امام دارد در این مورد حدیث ...
ما باید تلاش کنیم که از این وجود مقدس بهره مند و متنعم باشیم. سعی کنیم به رزق معرفت ایشان و رزق محبت ایشان و همه رزق هایی که از ساحت وجودی ایشان نازل می شود برسیم. همه وجودمان از رزق ها یی که از دست ایشان می رسد متنعم بشود. دیگر این که توجه داشته باشیم که همه ما به جایی نرسیدیم و از وجود پیامبر است ...
برخی روشن فکران در تفسیر خاتمیت گفته اند، معنا آن ختم نبوت نیست، بلکه ختم دیانت است و دیگر ما محتاج به دین نیستیم و علت ختم رسالت را این دانسته اند که با آمدن انبیاء آرام آرام عقل بشر رشد کرده و با آمدن پیامبر اکرم(ص) ما به دوران بلوغ خود رسیده و دیگر نیازی به پیامبرجدید نداریم. اینکه این افراد زود ...
این وجود مقدس گرچه در ظاهر بشر به میان ما آمده است؛ اما بشری است که تمام مقامات توحیدی را به ایشان عطا کرده اند و با این مقامات توحیدی می تواند بندگان خدا را سیر بدهد؛ لذاست که بعد می فرماید: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ»، لقاء پروردگار چند جور معنا شده، ولی قطعا لقاء جسمانی نیست که خداوند ...
تجلی که در بعثت نبی اکرم(ص)، از علم، قدرت و رحمت الهی، بر وجود مقدس ایشان واقع شد، اعظم تجلیات بود و تابحال برهیچ پیامبری چنین تجلی نشده بود. درهایی از غیبب که به وسیله پیامبر(ص) گشوده شده است، توسط هیچ پیامبری گشوده نشده است. پیشرفت و طی مراحل به کمک هیچ پیامبری در وادی توحید، ممکن نبوده است. بیان ...
مسئله این است که این امکانات ظاهری و باطنی که خدا ما داده است، اگر در مسیر صراط مستقیم و معرفت و بندگی قرار بگیرند تبدیل به گام های معرفت می شوند. در روایات از صراط مستقیم به طریق معرفت الله تعبیر شده است. هر کس که وارد این وادی شد، هر قدمی که برمی دارد حجابی از او برداشته می شود، نوری از انوار معر ...
جوشش فضل الهی برای ما در وجود نبی اکرم خلاصه می شود. البته این نیاز به توضیح دارد. اگر این صفاتی که برای پیامبر در آیه آمده ترجمه شود روشن می شود که چطور وجود ایشان نعمت و فضل است لذا ما نعمتی بزرگتر از وجود ایشان برای هیچ مخلوقی در کائنات نداریم. بهشت از شئون ایشان است و درجات توحید و معرفت نیزاز ...
موضوع شفاعت فقط گناه نیست؛ یعنی حتما لازم نیست که کسی مثل ما گناه بکند تا مورد شفاعت قرار بگیرد. لذا این مقامی است که گویا همه وقتی در این موقف قرار می گیرند محتاج حضرت هستند و فیض از طریق حضرت برای همه جاری می شود؛ لذا همه این مقام را ستایش می کنند. چون فیض از آنجا جاری می شود و همه آن نعمتی را که ...
این حجی که فرار به سوی خداست و ما را از رنج های آلهه و غفلت ها و شرک های خفی و اعتماد به غیر خدا و امید و ترس از غیرخدا نجات می دهد، که تمام رنج ما همین است؛ این حج هدفش لقاء امام است. انسان باید به حج برود که با امام خود تجدید عهد کند. درروایت آمده است: شما به مامور به حج شدید که تجدید بیعت با ما ...
اگر کسی این مسیر را طی کرد، به بالاترین مقام موجود در دنیا می رسد «اللهم جعل محیای محیا محمد ومماتی ممات محمد و ال محمد». محیا روشن است اما ممات را باید توضیح داد. حیات به سرچشمه حیات بر می گردد. دربعضی یک روح است و آن روح المدرج است و در صالحین و مومنین چهار روح و در انبیاء پنج روح است. اصل همه ای ...