نسخه آزمایشی
یکشنبه, 15 تیر 1399 - Sun, 5 Jul 2020
اگر کسی بخواهد از آن گشایش و فتح باطنی که برای پیامبر(ص) شده است بهره وافر ببرد باید سعی کند خودش را به بلای ایشان نزدیک کند؛ یعنی اول باید آن بلا را بفهمد و غافل از آن نباشد. برای مثال هنگامی که خبر خورده شدن یوسف(ع) را به یعقوب نبی(ع) دادند ایشان فرمودند من در این فراق صبر جمیل را پیشه می سازم، س ...
به من فرمودند که زیارت امام حسین را رها نکن عرض کردم آقا چه ثوابی در زیارت حضرت هست فرمودند اگر کسی پیاده به زیارت حضرت برود یعنی در هر قدم سیری در انسان پیدا می شود یک مانع ازش برداشته می شود یک زاد و توشه اضافه برای راه بهش می دهند یک درجه هم او را بالا می برند وقتی می آید به زیارت حضرت دو تا ملک ...