نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
یکی دیگر از راه های رسیدن به محبت اهل بیت همین مجالس است. این مجالس اهل بیت را رها نکنید. شاید در مجلس امام حسین یک برقی زد و جزو محبین شوید. به این مجالس رفت و آمد کنید و مداومت داشته باشید. دیده اید هواپیما موقع پریدن اول مقداری روی زمین راه می رود و به یک نقطه ای می رسد که یک دفعه پرواز می کند؛ ...
نمونه کامل حب امام در کربلاست. می آمدند محضر امام و التماس می کردند، غصه می خوردند که امام اجازه بدهد بروند جانشان را بدهند. حضرت قاسم بن الحسن و خیلی از اصحاب این طور بودند. وقتی امام در اذن میدان یک خرده تعلل می کردند اصحاب غصه می خوردند و می گفتند آقا چرا اجازه نمی دهید؟ آدم باید نسبت به امامش ا ...
خدای متعال از کسی خوشش می آید که او خدا را دوست داشته باشد؛ اگر شما خدا را دوست داشته باشید، خدا هم شما را دوست دارد و اگر دشمن خدا باشید، خدا هم با شما دشمن است. علامتش هم طبق روایت این است که اهل طاعت را دوست دارید یا نه. اگر کسی اهل طاعت را دوست دارد، این علامت محبت خداست، پس خدا هم او را دوست د ...
ناخالصی هایی در وجود انسان وجود دارند که این ناخالصی ها خیلی پنهان اند. بعد از این که انسان وارد وادی ولایت می شود، خدای متعال ابتلائاتی را پیش می آورد که آن ناخالصی ها هم پاک بشود. آن وقت، آدم به جایی می رسد که باید آنقدر دقیق راه برود که یک ترک اولا هم نداشته باشد؛ چون اگر داشته باشد زمین گیر می ...
همه چیز در دنیا امتحان است و آدم باید حواسش جمع باشد. به انسان ثروت می دهند امتحان است، از او می گیرند امتحان است؛ آبرو می دهند امتحان است، می گیرند امتحان است؛ پیروزی می دهند امتحان است و شکست می دهند امتحان است؛ سختی ها و خوشی ها امتحان است و در این امتحان ها چه در خوشی چه در سختی فرق نمی کند چه ...
اگر امام شفاعت می کند به خاطر رحمتش است و محبت شفاعت از سر حرف نیست. شفاعت گفتن نیست، شفاعت فداکاری کردن است. نمونه شفاعت کاری است که مادر می کند، براساس محبت الهی خواب خودش را تعطیل می کند که فرزند بخوابد. امام اگر شفیع است رحمت موصوله است. این شفاعت و این فداکاری از سر رحمت است و فداکاری می کند ک ...
ضیافت سیدالشهداء ابدی است. همه عالم را هم شفاعت می کنند و هم ضیافت و هم خودشان مستغرق در بندگی هستند و هم غرق در ضیافت خاص حضرت حق هستند «فَادْخُلي في عِبادي * وَ ادْخُلي جَنَّتي » تمام زیبایی صنع سیدالشهداء و اهل بیت و اصحاب، به زیبایی صنع خدا برمیگردد. این ضیافتی که خدای متعال برای حضرت و آن کسان ...
حضرت می خواست شفاعت کند و دست عالم را بگیرد. در این امر هم حضرت صد درصد موفق بود. شیطان نتوانست راه را بر حضرت ببندد. اولین حلقه ای که حضرت شفاعت کردند اصحاب و اهل بیت خودشان است. یک اصحاب و اهل بیتی تربیت کردند که نگفتنی است. شما در عاشورا یک نقطه ضعف از اصحاب سیدالشهداء نمی بینید. هرچه شرایط سخت ...
این خیلی قیمت دارد و برای این است که شیعه قیمتی است. این است که پای امامش ایستاده و این افضل عبادات است. کسی که پای امامش ایستاد، اگر یک جایی هم شیطان حمله کند و یک گناهی بکند، فرمود عبادت امام او را محو می کند کما این که شیطنت اولیاء طاغوت خوبی های پیروانشان را محو می کنند. ایستادن پای کار امام خ ...
راضیه بودن مهم است ولی مرضیه بودن خیلی مهمتر است. چطور میشود یک کسی مرضی مطلق خدا باشد یعنی تمام رضا از آن او بشود «فَادْخُلي في عِبادي * وَ ادْخُلي جَنَّتي » آغاز سوره با فجری است که ثمره عاشوراست. مزد شهادت حضرت و آنچه که خدا پاداش حضرت قرار داده، یکی وجود مقدس امام زمان است که در نسل حضرت قرار د ...