نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
مومن موجود عجیبی است دنیا را به او بدهی ضرر نمی کند؛ اینطور نیست که با یک کشمش گرمیش کند با یک قاشق ماست هم سردیش کند. بعضی اینطوری هستند که یک کشمش می خورد گرمیش می شود یک قاشق ماست می خورد سردیش می شود. همه دنیا را به مومن بدهی ضرر نمی کند؛ ولو با قیچی او را قطعه قطعه اش کنی ضرر نمی کند.
دو رکن دیگر رضا و تسلیم است. توکل و تفویض و رضا و تسلیم ارکان [ایمان] هستند. بدون اینها ایمان ناقص است و قبول نمی کنند. اگر آدم خیال کند خودم بار خودم را برمی دارم، مومن نیست. یک جایی هم خدا ـ به تعبیر زشت من ـ در کاسه آدم می گذارد، می دانید کجا فرش را از زیر پای آدم می کشد! هنگام مردن؛ همه امکانات ...
جامعه اگر در فضای عاشورا قرار گرفت باید آرام آرام به سمت صبر و زهد و رضا حرکت کند. تنها وادی ای که ما را می تواند عبور بدهد و برساند همین است و الا حرف و حدیث خیلی زیاد است و حرف را همه می زنند و همه بجز کفار دلشان می خواهد آدم خوبی باشند؛ ولی به حرف و گفتن نیست. راه همین است و قله رضا عاشوراست. اگ ...
لذا هر کسی بخواهد وارد وادی حزن عاشورایی بشود و با این وادی سیر کند و از وادی حیات دنیا و ولایت ائمه جور عبور کند و به سلامت به امام برسد و با امام تا مقام رضوان سیر کند، از امام سجاد علیه السلام باید استمداد کند. آن کسی که حامل حقیقی مصیبت سیدالشهداست و عالم را نورانی به نور وجود مقدس سیدالشهداء ک ...
از همه این مصیبت هایی که از آغاز حرکت حضرت از مدینه اتفاق افتاده تا همه مصیبت هایی که در بازگشت اهل بیت به مدینه اتفاق می افتد، تمام این ها مصیبت های سیدالشهدا است؛ بار این مصیبت روی دوش اهل بیت و اصحاب هم افتاد و آن ها آن را پذیرفتند ولی اصل این مصیبت برای سیدالشهدا است و نباید از این نکته غفلت شو ...
آن وقت عجیب است که این ها ماندند و کم کم برای دشمنی با سیدالشهداء مسابقه می دادند؛ همین هایی که برای حضرت نامه نوشته بودند. حضرت به شخصی فرمود مگر تو نامه ننوشته بودی؟ حتی حضرت یکی یکی اسم های شان را برد. در ادامه کار به جایی رسید که سر غارت از هم سبقت می گرفتند. به یکی از آن ها گفتند چرا غارت می ک ...
به سلامت عبور کردن از دار دنیا، جهنم و ولایت شیطان بدون وادی حزن سیدالشهداء تقریبا و بلکه تحقیقا ناممکن است. حضرت یک مقامی از حزن در عالم ایجاد کرده اند که همه انبیاء وارد آن شدند و سالک شدند. هیچ پیامبر اولوالعزمی نیست الا این که به عهد و وادی عاشورا عبورش دادند و بارش بسته شد. حتی موسی کلیم الله ...
شما خانه را به هم بریزید، رابطه و علقه پدر و مادری را به هم بریزید و کاری کنید به جای فرزند حیوانات را دوست بدارند؛ آن وقت بیایید با قانون و زور دولت های تان بگویید که حق فرزند را از پدر و مادرش می گیریم. آیا این چیزی را درست می کند؟ فرزند را از دامن مادر جدا کنید و بعد برایش مهد کودک بزنید، این در ...
کاری که سقیفه کرده همین است و به تعبیر قرآن این ها فاسق اند؛ به حضرت گفتند گروهی از دوستان تان گناه می کنند، به آن ها فاسق بگوییم؟ حضرت فرمود نه. آن ها فاسق نیستند بلکه فاسق العمل هستند. کسی که ما را دوست دارد فاسق نمی شود. این فاسقینی که از مقام ولایت خارج اند و آن رشته ای که خدای متعال فرموده ب ...
البته اشک بر سید الشهدا فقط براي پاک شدن نيست. انبياء اولوالعزم هم با اشک بر حضرت رشد می کردند. خدای متعال بعد از قربانی کردن اسماعیل، ابراهیم خلیل را به قتلگاه سید الشهدا برد و به او دستور به گریه داد تا با این گریه رشد کند. بعد هم به حضرت فرمود آن ثوابي که تو در قرباني کردن حضرت اسماعيل به دنبال ...