نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
یک راه دیگر هم دارد که این تعلقاتی را که آدم نمی تواند بکند و می داند و نمی تواند، راهش بلای الهی است. بلای الهی می آید و ریشه تعلقات را می سوزاند و هیچ بلایی مثل بلایی که سیدالشهداء تحمل کردند تعلقات دنیایی را ریشه کن نمی کند. فرمود وقتی متأثر می شوی گناه هایت پاک می شود و اگر اشکت جاری شد جهنمی ک ...
همه تجربه کردیم یک دهه از محرم که می گذرد همه نسبت به دنیا کم رغبت می شویم بلکه گاهی بی رغبت هم می شویم و راغب در بهشت و آخرت می شویم. این از آثار بکاء و هم نشینی با سیدالشهداست. یک چنین بساطی را امام حسین به پا کردند که البته خیلی سنگین تمام شد. این سفره ای را که حضرت برای عالم انداخت به قیمت خون ...
انسان ممکن است با خورشید و با آیات ملک هم به خدا برسد ولی اگر کسی رسید به آن آیه مخزونه خدا و پرده ها کنار رفت، همه عالم را پر از امام می بیند و به هر طرف که نگاه می کند امام را می بیند. همینطور که اگر عالم حجاب از انسان جلو رفت، نگاه می کند و همه عالم را آیه می بیند، همه تسبیح می گویند و با او حرف ...
کسی که در دنیا کور باطن است، در آخرت هم کور باطن است و این یک امر اضافه است. در دنیا چشم داشت و می دید و لااقل حیرت ظاهری نداشت. عمایه حیرت می آورد و از لوازمش همین است. کسی که در همین دنیا چشم نداشته باشد، در محیط عالم طبیعت در حیرت است و اگر کسی کور باطن شد، در باطن عالم وقتی می خواهد راه برود در ...
لذا در غروب عاشورا تعبیر این است که نصر به کربلا مشرف شد و پیغام آمد که خدای متعال می فرمایند همه چیز را به شما برمیگردانیم و چیزی هم از مقام خودتان کم نمی گذاریم. ولی در یک نقلی است که آن عهدنامه حضرت با خدا را هم آوردند و گفتند ولی شما یک قراری با خدا بستید. حضرت عرضه داشتند که ما پای عهدمان با ...
در قیامت منافقین به مؤمنین می گویند نورتان را به ما بدهید ولی به آن ها گفته می شود بروید و از دنیا با امام همراه بشوید ولی این کار شدنی نیست. در این موقع یک حصاری بین مؤمنین و منافقین کشیده می شود که این طرفش وادی رحمت و وادی با امام راه رفته هاست و آن طرف وادی منافقین و با دشمن راه رفته ها.
یکی دیگر از راه های دل کندن از دنیا که از بقیه خیلی آسان تر است، بلای امام حسین است. اگر کسی سر سفره عاشورا بنشیند و دل بدهد، برایش تجافی از دار غرور حاصل می شود. بیش از آن که انسان در مصیبت های خودش به تجافی می رسد، در مصیبت های امام حسین به تجافی می رسد. چه آدم های اهل دنیایی که سر سفره امام حسین ...
بنابراین یک بخش از این دعا این است که امام را با اوصافش معرفی می کند. در بخش دیگر از خدا می خواهیم فعل خودش را به دست امام زمان محقق کند. اقامه عدالت در عالم کار خداست اما این فعل چگونه انجام می شود؟ به وسیله امام انجام می شود. این که هر چیزی در عالم سر جای خودش قرار می گیرد و خود عوالم هم نسبت به ...
گفته اند برای امام زمان و فرج حضرت زیاد دعا کنید چون گشایش شما هم در همین است. این روایت دو جور معنا شده؛ یک معنایش این است که برای حضرت دعا کنید چون گشایش کلی همه مؤمنین در ظهور است و وقتی حضرت بیایند گره ما گشوده می شود. البته این درست است. وقتی خدای متعال جیب پدر خانه را پر پول کند، همه وضعشان خ ...
اگر کسی بخواهد دلش با امام زمان همراه بشود باید این ها را از خدا بخواهد و روحش در این افق ها پرواز کند تا یار امام زمان بشود. در داستان یوسف اگر برادر ها نزد حضرت می ماندند مزاحم حضرت بودند چون دلشان همراه نبود. علی بن مهزیار بعد از بیست سفر دلش پیش زن و بچه اش رفت گفتند پاشو برو چون دیگر دلت در خا ...