نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
خدای متعال برای انسان و جامعه یک بن بست هایی قرار می دهد و اساس تکلیف هم در همین ها است؛ چون انسان هرچه به حسب ظاهر محاسبه می کند می بیند راهی برای عمل به وظیفه و تکلیف وجود ندارد زیرا به بن بست برخورد می کند؛ حال در این شرایط اگر انسان ترسید و تسلیم شرایط شد و پا روی تکلیف الهی خودش گذاشت همیشه در ...
آنهایی که عمرشان را استفاده کردند در شب قدر درها به رویشان باز می شود. آنهایی که قدم برنداشتند دو کار باید انجام بدهند؛ یکی این که سرمایه امشبتان امید به فضل خدا باشد. درهای فضل خدا همه را می گیرد. فضل به این معناست که وقتی سحره فرعون می رفتند با موسای کلیم بجنگند ، یک لحظه خدا دلشان را گرفت، آن گا ...
وجه ما این چهره ظاهر ماست. وقتی با مردم مواجه می شویم از طریق این چهره مواجه می شویم. مردم هم که ما را می بینند در وجهمان می بینند. مؤمنی که شما نگاه می کنید تنها این وجه نیست. اسرار وجودی مؤمن در دسترس ما نیست. مؤمنی که اینجا نشسته در عرش سیر می کند. وجهش را ما می بینیم ما از طریق وجهش به او متوجه ...
لقاء الله به این معناست که بنده در سیر در وادی توحید و معنویت و معرفت به یک جایی برسد که بین او و پروردگار لقاء و وصالی باشد.«فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ‏ الْوُصُولِ‏ إِلَيْك‏» خدایا ما را در راه هایی که ما را به وصال تو می رساند سیر بده. نباید این معانی تعطیل بشود چون اگر تعطیل شد، دیگر غایت قصوایی برا ...
بندگی یعنی این که خودت را مالک نبینی. اگر خودت را مالک ندیدی انفاق برای تو آسان می شود. انسان وقتی مالک است انفاق برایش سخت است و خودش را اختیار دار می داند و می گوید: خودم زحمت کشیدم یعنی چه که خمسش را به امام بدهم؟ همین که آدم خودش را مالک دید دیگر نمی تواند با خدا معامله کند، کسی با خدا معامله م ...
همه این ها مقدمه ای بود برای این نکته که نیازهای ما راه ما به سوی خدای متعال است؛ ما گرسنه می شویم، تشنه می شویم، نیاز به مناجات داریم، نیاز به همسر، دوست و هزار ها نیاز دیگر داریم که از ما پوشیده است، این نیازهای ما راه ما به سوی خدا هستند. اگر ما غنی بودیم راهمان به سوی خدا بسته بود، زیرا غنی که ...
این نیازهای ماست که راه ما به سوی خدای متعال است اینکه ما عبدیم او مولا، ما مخلوقیم او خالق، ما مرزوقیم او رازق، ما ضعیفیم او قوی، ما میتیم او حی، بخاطر نیاز ماست و الا اگر ما غنی بودیم هیچ راهی به سوی خدای متعال نداشتیم. این فقر و اضطرارهای ما، راه ما به سوی خدای متعال است. این فقر ما به سوی هیچ ک ...
قرآن برای ورود به حریم خودش، یک اذن دخول دارد (مثل اذن دخول حرم امام(ع) که انسان اگر بخواهد در ورود به آستان امام(ع) موفق باشد و وقتی وارد این بیت النور می شود به حقایق حرم راه پیدا بکند، باید اذن دخولی داشته باشد و در این اذن دخول، اقرار به مقامات این حرم و صاحب آن کند و بعد با اجازه از حضرت حق و ...
ماه رمضان، شهر طهور است؛ یعنی خدای متعال حقایقی را در این ماه بر قلوب مهمانان خودش نازل می کند و آنها را حقیقتا پاک می کند. عزیزی در مشهد از خادمین امام رضا به من می فرمود: «من گاهی می آیم محضر امام رضا می ایستم و می گویم آقا می شود شما ما را یک شستشویی و همین که این تقاضا را می کنم احساس می کنم از ...
ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خاص خدای متعال است و رحمت خاص خدای متعال در این ماه شامل همه مومنین می شود؛ به تعبیر بزرگان رحمت رحیمیه خدای متعال، در این ماه منتشر شده و درهای بهشت به روی بندگان باز می شود و درهای جهنم بسته می شود. در واقع راه شیطان و اولیاء طاغوت به روی ما بسته شده و راه ولایت امیرالمو ...