نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 - Thu, 6 May 2021
رشد یعنی به جایی برسی که مصالحت را تشخیص بدهی. حالا یک موقعی آدم وقتی خرید و فروش می کند مقابلش یک سوداگرانی هستند که دنبال منافع خودشان اند و هیچ به فکر منافع من نیستند، حتی ممکن است بخواهند من را زمین بزنند که خودشان رشد کنند؛ این جا راشد آن کسی است که آدم ها و بازار و حریفها را می شناسد. ولی یک ...
پس با این رسول، با این نور، با این ذکر و کلمه عقل، با این مشکات نور الهی و با این نباء نبی اکرم، فضای تاریکی که شیطان و شیاطین انس و مستکبرین ایجاد می کنند، روشن می شود و الا اغواهای فرعون همه را با خودش می برد. اگر بخواهی با دستگاه محاسباتی خودت با این فراعنه روبرو بشوی پیداست که شکست می خوری، چرا ...
پس خبر گاهی آهنگ فلسفه و علم و امثال اینها پیدا می کند. از این بالاتر، گاهی خبر زبان هنر پیدا می کند و بر دوش تکنولوژی و رسانه سوار می شود. الان خیلی از این آثار هنری همان خبر فاسق است. می خواهد روابط نامشروع بین زن و مرد را به کودک القاء کند برای همین با زبان حیوانات با او حرف می زند و به او نشان ...
خبر گاهی ظرفیت دارد که به یک حرکت بزرگ تاریخی تبدیل بشود و حولش امت ساخته بشود. کما این که خبری که نبی اکرم آوردند یک خبر است که تبدیل می شود به یک شجره طیبه. این خبر ریشه دارد، اصل دارد، شاخ و برگ و میوه دارد، خبری هم که فاسق در مقابل حضرت می آورد و می خواهد امت حضرت را متلاشی کند و آن را به دست ...
الان امپراتوری های بزرگ عالم با خبر جهان را تسخیر می کنند و اراده های عالم را مُسخّر خودشان می کنند. آنها رسانه های جهان را در دست گرفتند و به احدی هم اجازه نمی دهند که در آن سطح ها حاضر بشوند. آنها نمی گذارند شما ماهواره یا تکنولوژی رسانه های مدرن و جدید را داشته باشید و الان هم تمام فضای مجازی و ...
آنها می خواهند رابطه محبت را که رشته محبت خداست و از طریق نبی اکرم و اهل بیت دارد در عالم جاری می شود را قطع کنند و همه روابط را به هم بریزند. در دوره صنعت رابطه عشیره ای را قطع کردند و آن را تبدیل کردند به خانواده سلولی، بعد کم کم خانواده را کردند تک عضوی، دو عضوی، انسان و حیوان، انسان و انسان، مر ...
در واقع خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم را معرفی می کند و بعد می فرماید: آن کسی که این صوت را بعد از من می تواند به امت برساند، وجود مقدس امیرالمومنین است. در مقابل او هم آدم نباید صوت داشته باشد. لذا این که می فرماید: صدایتان را روی صوت حضرت بلند نکنید و جهر بالقول نداشته باشید و مقدم بر ایشان نشوید ...
آن کسی که صاحب تقواست، آن کسی که صاحب قلب است، آن کسی که اذن واعیه است، آن کسی که القاء سمع می کند، آن کسی که غض صوت داشته و صدایی در مقابل حضرت ندارد، می تواند وسیله نبی اکرم باشد. امیرالمومنین که نهج البلاغه تنها گوشه ای از بیانات ایشان در پنج سال دوره خلافت شان است، کسی بود که در دوران 23 ساله ه ...
علم، مناسک بندگی و نوری است که شما را به بندگی خدای متعال هدایت می کند. بنابراین قلبی می تواند حامل علم ائمه و با خبر از عالم غیب و عالم الهی که خدا به حضرت داده بشود که تقوای قلب دارد و قلب سلیم است. به تعبیر دیگر قلب سلیم، قلبی است که تبری از غیب جسته و دنبال سر و صدا های دیگران نمی رود. گوش این ...
ای بی خبر بکوش صاحب خبر شوی، یعنی حضرت صاحب خبر هستند و تو خودت را به ایشان برسان و این خبر را بگیر، چرا که بقیه بی خبرند. این جا آن وادی ای است که همه در آن امّی و بی خبرانند و هیچ کسی دستش پر نیست. در این عالم فقط یک نفر دستش پر است و آن نبی است. رسول اکرم آن کسی است که خبر را از عالم غیب آورده و ...