نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
اما حضرت نفوذشان را در جامعه ایمان کم می کنند و طرح های آنها را افشا می کنند و به مؤمنین هشدار می دهند که در مقابل نبأ آن ها شما تبین از رسول کنید و حضرت هم تمام سرخطهای این تبین را در تاریخ گذاشتند. یعنی هیچ مؤمنی نیست که تبین کند و به اشتباه بیافتد. اینطور نیست که حضرت این امت را رها کرده باشند و ...
حتی یک هنرمندی که می تواند یک واقعه را به یک پدیده اثرگذار تبدیل کند، نمی تواند غیب این واقعه را نمی بیند. در عالم تخیل خودش صحنه را می سازد و بعد از عالم تخیل خودش انشاء می کند و بر دیگران تأثیر می گذارد ولی خدای متعال وقتی این واقعه را دارد در این سوره بیان می کند که شکل گیری یک امت بر محور نبی ...
هر وقت خیری به شما می رسد ولو شما اسلام می آورید و مؤمن می شوید، در این وادی خدا بر شما منت دارد. ولی منت آنجایی است که یک نعمت عظیمی باشد. آن چیزی که نعمت عظیم است، ایمان است. اگر مؤمن هستید خدا بر شما منت دارد و اگر هم مؤمن نیستید که کاری انجام ندادید. خدای متعال بر همه مؤمنین منت دارد، چون خدا م ...
بنابراین در این درگیری، پیروز قطعی هم وجود مقدس نبی اکرم هستند که جامعه ایمانی بر مدار اخوت ایجاد کردند. یک بار آنها خواستند با نبأ فاسق این جامعه را متلاشی کنند ولی خدای متعال فرمود که به حضرت رجوع کنید. خواستند با ایجاد قتال و درگیری این جامعه را از بین ببرند ولی حضرت وارد درگیری شدند و صلح ایجاد ...
این پیامبر آمده و یک عده ای هم با او مهاجر و اهل حجرات شدند، اما شما مهاجر نیستید و اعرابی هستید. هنوز هم بادیه نشین هستید ولو که در مدینه هستید، ولو که از مکه هم به مدینه بار کشیدید ولی همراه حضرت نیستید و هجرتی نکردید و چیزی دستتان نیست. پس یک جریان اعرابی است که اعرابی ها می خواهند در درون امت ن ...
علی ای حال روایات در فضیلت زیارت سیدالشهداء به حدی زیاد است به حدی ثوابش متنوع است که اگر نبود که این روایات در حد تواتر است آدم گاهی باورش برایش سخت بود. اصلاً این روایات خیلی فراوان است که با زیارت سیدالشهداء علیه السلام اینقدر گشایش برای مومن و جامعه مومنین می شود که حالا فهرستش را و خود روایات ...
پس اگر بناست یک امت اسلامی بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین و اخوت ایمانی شکل بگیرد اولین هویتی که ما از خودمان می شناسیم این است؛ مسلمان، مومن به نبی اکرم، مومن به اهل بیت؛ این هویت اول ما است و این هویت درجات دارد؛ درجاتش هم درجات تقوا و درجات کرامت عندالله است و بقیه امور پایش به جایی بند نیست. پ ...
این جریان استهزاء و سخریه و تنابز بالالقاب و همز و لمز، شش چیزی است که در آیات آمده و نباید در بین مؤمنین باشد. در واقع آن شش چیز توسط دستگاه شیطان یک جریانی علیه اهل بیت ایجاد می کند. البته همه این کارها را هم در طول تاریخ انجام دادند. در دوره بنی امیه همین اتفاقات افتاده، قبل و بعد آن هم این اتفا ...
یک طرف وادی نعمت و روشنی و بهشت است. اینها صنعت احتباک است؛ بعضی از این طرفی ها را به اعتبار آن طرف و بعضی از آن طرفی ها را به اعتبار این طرف حذف می کنند. این طرف وادی نعمت و وادی اخوت و وادی صبح و آن طرف وادی نار است. پس پیداست در مقابل نار، جنت و در مقابل نعمت هم نقمت است. این طرف وادی جنت است و ...
پس جامعه اگر از مدار ولی خدا خارج شد و بر مدار فسق و فاسق قرار گرفت روابطش از روابط اخوت و کرامت و بندگی به روابط عداوت و استکبار و صفات رذیله تبدیل می شود و بعد طبیعتا در این جامعه معیار شرافت هم می شود امکاناتی که توانسته فرد جمع بکند. اگر جامعه، جامعه بازار است هر کسی امکاناتی دارد باید تلاش کند ...