نسخه آزمایشی
جمعه, 13 تیر 1399 - Fri, 3 Jul 2020
بعضي روايات كه شايد عمق و باطن صلوات را معنا مي كند فرمودند صلوات خداي متعال بر نبي اكرم، تطهير ايشان از نقص است. خداي متعال ايشان را از هر نقص و عيبي پاك كرده و مستمراً ايشان را در درجات كمال سير مي دهد و اين، صلواتِ خداي متعال بر اين وجود مقدس است. صلوات شما اقرار و اعتراف شما به اين مقامات است و ...
انسان اگر بخواهد به اين درك و شعور برسد و حقيقت «لا اله الا الله» را درك بكند، بايد باطن ولايت الهي را داشته باشد. بنابراين آراسته شدن به ظواهر عملي و اخلاقي دين، مقدمه درك باطن دين و حقيقت ولايت و فناء در ولايت خداي متعال، و آن هم طريق رسيدن به معرفت و درك حقيقت توحيد است. همين طور كه در سير نزول، ...
آيه با روايت ذيلش خواندم تا نسبت بين الوهيت و رسيدن به توحيد در عبادت و بندگي روشن شود و معلوم گردد پذيرش الوهيت خداي متعال به توحيدِ در خضوع و خشوع در مقابل خداي متعال و تحيّر و تذلّل در مقابل اله است و رسيدن به مقام لا اله الا الله كه ثمره اش لقاء الله است، از طريق رسيدن به ولايت معصوم و اخلاص در ...
اول كسي كه به نحو تام و تمام و كمال اقرار كرد، وجود مقدس رسول الله(ص) بودند. لذا در روايات وجود دارد كه خداي متعال ملائكه را شاهد گرفت و ولايت آنها را بر همه واجب كرد. البته اين مرتبه اي از اعلام ولايت آنها به عوالم است. سابق بر اين هم، مراتب ديگري بوده كه شايد بعداً بحث شود. خلقت حضرات معصومين در ...
مرتبه بعدی توحید في الجمله اين است كه خداي متعال نسبت به مومنين، مقام سرپرستي و ولايت دارد. پذيرش ولايت او، يعني سرپرستي او را بر خود بپذيري و هر چه او مي خواهد در مورد خودت بپذيري و تسليم باشي و بلكه بالاتر راضي باشي - يعني با مقام تسليم و رضا، ولايت او را قبول كردن و همه حول و قوه را به ولايت او ...
بحث هاي اعتقاديي كه براي نسل جديد و به خصوص نسل جوان ، ارائه مي كنيم بايد به صورت يك نظام به هم پيوسته باشد؛ يعني مثل قطعات يك پازل (جورچین) فكري باشد و يك منظومه فكري را تشكيل بدهد، و نه مانند عناصر از هم گسيخته اي كه ارتباط و انسجام آنها روشن نيست. بر پايه يك مبنا بايد بتوانيم يك نظام اعتقاديی تع ...