نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
ما توحید را در بستر ولایت فهم کنیم. یعنی ما همه جا و هر وقت بحث می کردیم به شدت بحث از ولایت الله و ولایت اولیاء الهی پر رنگ بود. و این یک نگاه قرآنی و به نظر من معارفی است و بر همین اساس آرا و تکوین و تشریع را باید توضیح بدهیم؛ دین و عرصه های حیات انسانی، جامعه و تاریخ اجتماعی و تکامل تاریخ اجتماع ...
در دنیا جامعه مومنین بر محور امام شکل می گیرند. امام معصوم، علی الاطلاق معصوم است و اصلاً تحت نفوذ هوی و نفس و شیطان نیست. هیچ وقت دستگاه باطل در او کمترین نفوذی ندارد. اما در رده های پایین که می آیید، این طور نیست.زیرا همه اخلاص کامل ندارند. بعضی از درجات ایمان مثل درجه دهم ایمان است، و ممکن است آ ...
صفات انسان است که مبدأ شکل گیری یک سلسله نیازمندی ها می شود و از ارضاء آن نیازمندی ها لذت می برد و از فقدان آنها رنج می برد. آدمی که در دنیا زاهد است، از فقدان امکانات مادی رنج نمی برد؛ و به عکس آن کسی که راغب به دنیا است؛ از آمدن دنیا لذت می برد و از محرومیت از دنیا رنج می برد. پس مبدأ رنج ها و ل ...
همه صفات كمال را خداي متعال به آن عبد مطلق خودش که وجود مقدس نبي اكرم هستند، عطا كرده است. آن صفات كمال، برای او و صفات ظلماني هم برای جهل است که ابليس الابالسه و رئيس شياطين و دشمن حضرت است. در ديگران، اين صفات مستقل خلق نمي شود؛ یعنی هيچ كس مستقلاً به صفت يقين و توكل و رضا و ايمان و خير و شكر و ...
دو جرياني كه قرآن از اختلاط و تفكيك آنها بحث مي كند، جريان طبقات اجتماعي و اقتصادي و سياسي و امثال آن نيست؛ بلکه دو جريان ايمان و كفر است؛ اين دو جريان هستند كه گويا نوعی آميختگی با هم داشته اند و اين آميختگي موجب شده كه كفار و مشركين، دست بردار نباشند و بخواهند تمام جبهه حق را هم به نفع خودشان مصا ...
بحث از فلسفه تاريخ يا الهيات تاريخ اجتماعي بشر گرچه خودش نسبت به دانش هاي بعديِ خودش يك دانش پيشيني است اما مبتني بر مقدمات و دانش هايي است كه بنيان و ريشه فلسفه تاريخ خواهد بود. بخشی از اين مباني كه هر انديشه فلسفه تاريخ بايد مبتني بر او شكل گيرد، انديشه و نگرش نسبت به جهان است. ما نمي توانيم تاري ...
بي مبالاتي، در مومن نيست و اين يك انحراف بزرگ است که در زمان معصومين هم بوده و مي گفتند كه حقيقت و باطن دين، امام است و باطن معاصي و صفات رذيله، ائمه جور هستند. شما امام عدل را دوست داشته باشيد، از ائمه جور هم تبري بجوييد، ديگر لازم نيست شريعت را رعايت بكنيد. ائمه به شدت با اين مقابله كردند. لذا فص ...
موضوع فعل امام، سرپرستي عبادت است و امام مي خواهد انسان، در مقام بندگي، به کمال برسد؛ اگر انسان تحت ولايت امام قرار گرفت، امام او را در عبادت، به يک مرتبه بالاتري رسانده و عبدتر و خاضع تر و خاشع تر می کند و نيت او را خالص تر و مناسک بندگي را جامع تر و کامل می کند و فهم او را از بندگي، ارتقاء می بخش ...
بطور مثال وقتی خدای متعال به ما اجازه داده که انگور را تبدیل به شراب كنیم؛ و این فاعل مسخّرِ بیچاره، به وسیله ما شراب می‌شود - که البته بعد هم ما را لعن می‌كند - این شرابی که درست کردیم، ظهور اراده ما است. خدای متعال، این را مسخّر ما قرار داده و اراده ما، این را تبدیل به شراب می‌کند؛ یعنی اراده ما ...
لذا خدای متعال هم می شنود و هم همه اسرار ما را می داند و آگاه است و سر خدا در توحید کلاه نمی رود؛ ما مجبور به توحید نیستیم اما نمی شود شرک را به جای توحید به خدا فروخت. نمی شود آدم زیر بار اولیاء طاغوت برود و مدعی توحید باشد. اگر این دو قدم را برداشتید به یک رشته ای متمسک می شوید که شما را به مقصد ...