نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - Wed, 23 Sep 2020
دو چیز نباید در ما شکل بگیرد، یکی توهم غنا است. غنایی در کار نیست، همه توهم است. ما همیشه مثل دوران طفولیت خود، که پشه را از خودمان نمی توانستیم دور کنیم، همیشه همانطور محتاجیم. منتها گاهی اشتباها توهم غنا می کنیم. زمانی که ما به دنیا آمدیم واقعا پشه را نمی توانستیم از خود دور کنیم، اگر محبت الهی د ...
در مورد علت غيبت سه نكته قابل ذكر است. اولا علت اصلي غيبت براي ما قابل فهم نيست. ثانيا چنان كه در خطبه قاصعه حضرت امير بيان مي فرمايند: خداي متعال با مجهولات بندگان را امتحان مي كند تا شرك آن ها فرو ريزد و عدم بيان علت غيبت، براي واقع شدن اين امتحان است. سومين نكته اين كه بيان علت اصلي غيبت، افشاي ...
قدم بعد از تسليم، تصديق است. يعني امام به هر نحوي كه تصميم گرفت، فرد دچار ترديد و «اما» و «اگر» نشود. در هيچ موردي ديده نمي شود كه حضرت ابا لفضل در مقابل امام حسين عليه السلام اظهار نظري داشته باشند. حق با امام است و امام مدار حق است. حال اگر كسي ترازوي ديگري غير امام تعريف كرد نمي تواند تسليم باشد ...
بن بست اصلي، شرك انسان است و راه اصلي خروج از بن بست ها، تقواي الهي است. اگر كسي در بن بست ها نترسيد و به خدا توكل كرد راه او باز مي شود. براي رسيدن به توكل نيز بايد مقدرات را به او سپرد. «من يتوكل علي الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا» حضرت ابراهيم در شكستن بتها از احدي نترس ...
اصل انحراف، تلقي اي از اسلام بود كه بعد از ثقيفه ايجاد كردند. دستگاه حاكميت، اساسا به دنبال برچيدن فرهنگ توحيد بود و اين مطلب، از نوع حرف هايي كه در دوران امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) مي زدند كاملا فهميده مي شود. تحريف در دين تا آن جايي پيش مي رود كه حتي مفهوم توحيد را تحريف كردند و اين يك ...
يكي ديگر از اهداف سيد الشهدا بر اساس وصيت نامه ايشان، امر به معروف و نهي از منكر است. هدف سيد الشهداء فراتر از عمل به معروف و يا اشاعه آن مي باشد. هدف ايشان را بايد اقامه معروف و مبارزه با منكر اقامه شده توسط دستگاه اموي برشمرد. يعني حقيقت متروك شده اي كه محور همه خوبي ها و خيرات در عالم است بايد ب ...
اصلاح در امت، هدف اول اباعبد الله عليه السلام است. رسول خدا جامعه اي را به پا كردند و مي خواستند تا همه زواياي آن، توحيدي شود. اين هدف برمحور شخص حضرت شكل مي گرفت چرا كه اساسا اصلاح امت، تنها بر محور ايشان ممكن است. دستگاه اموي، امت را از اين مدار خارج كرد و اين همان اساس فسادي بود كه بايد اصلاح مي ...
سيد الشهداء كه به دنبال دنيا طلبي نبودند. ايشان قيام كردند تا جلوي فساد را بگيرند. صلاح و فساد نيز با اقامه ولايت حق و يا باطل معنا مي شود. بنابراين امام حسين (عليه السلام) مي خواستند محوريت نبي اكرم را كه با امير مؤمنان (عليه السلام) ادامه مي يافت به مدار خود بازگردانند.
وقتي امام حسين عليه السلام شب عاشورا به اصحاب فرمودند: «برويد!»؛ زهير عرض كرد: «اگر همه دنيا، عيش جاودانه هم باشد، ما همراهي با شما را با آن معاوضه نمي كنيم.» يعني اصحاب سيد الشهداء، بزرگ تر از دنيا مي شوند و به همين دليل در اجابت اولياي خدا سريعند . ضحاك كه در ظاهر به قافله امام حسين پيوسته بود، ظ ...
جمع كردن بين دنيا و آخرت و جستجوي وادي امني جداي از وادي امن امام، مانع مهم ديگري است كه بر سر راه دوستان سيد الشهداء (نظير حرّ) قرار گرفته است. اين حاشيه امن، مانع از رسيدن به امام مي شود. بنابراين بايد حزن وامنيت دوستان اهل بيت، همان حزن و امن امام باشد. البته مستور بودن خير همراهي با امام در زير ...