نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
اگر انسان اهل این دعاها شد این خواسته ها در وجود انسان در اثر مداومت دعا شکل می گیرد. بعد اگر کم کم این ها خواسته های اصلی انسان شد نتیجه اش این است که خدای متعال عالم را به وسیله امامش به جلو ببرد. خدا بر حضرت صلوات بفرستد و با صلوات بر حضرت عالم نورانی شده و عدل محقق بشود. این که عرض میکنم مضمون ...
می گویند که مقصود از دایره در اینجا تحول دولت است؛ یعنی ما می ترسیم قدرت دست اینها بیافتد و برای این که اگر یک روزی قدرت دست اینها افتاد بر علیه ما توطئه نکنند و ما را نابود نکنند ما با اینها روابطمان را حفظ می­کنیم؛ این توجیهشان است. شاید معنا از این هم گسترده تر هم باشد، یعنی نگران حوادث هستیم و ...
خدای متعال هم به اندازه نیاز انسان به انسان نگاه می کند. آن وقت یکی از راه های نیازمندیهای انسان و کنترل نیازمندی های انسان دعاست. دعا یکی از این راه ها است که ائمه از این طریق انسان را تربیت می کنند، در واقع انسان تقاضا می کند تا تدریجا در او نیاز شکل بگیرد. خیلی از دعاها را که ما می خوانیم نیاز م ...
در این مقیاس اگر بخواهید ببینید در مقابل این اقدام سقیفه باید اقدامی در مقیاس عاشورا اتفاق می افتاد تا تمام طرح آنها خنثی بشود و برگردد به یک بستری که زمینه ظهور پیدا بشود. عاشوراست که ما را به دوران ظهور متصل می کند. شما عاشورا را از عالم بردارید زمینه ظهور هم برداشته شده است، و لذا شاید یکی از مز ...
پس این موانعی که بین ما هست باید یک جوری برداشته بشود تا عمل ما از این موانع و حجاب ها عبور کند و به دست رب العزه برسد و ما را هم با خودش به مقصد برساند. سیدالشهداء علیه السلام این موانع را که شیطان برای انسان درست می کند و دام اوست است، با نور وجود خودشان رفع می کنند و حتی عرض کردم سجده بر تربت حض ...
دریای عمیق مواج طوفانی تاریکی است که بر فرازش ابر است و آدمی که می افتد در این دریا راه نجات ندارد و باید چراغی روشن بشود و کشتی ای باشد و الا نمی شود از این دریا نجات پیدا کرد. واقعاً یک دریای عمیق مواج طوفانی ظلمانی دیگری است که این فقط نسبت به او یک مثل است که هیچ نیست و اصل اوست. کشتی این دریا ...
بیان نورانی امام سجاد است که حضرت دارد با خدا معامله می کند و همه هستی اش را انفاق می کند. انفاق هم که می کند عصر عاشورا به حضرت می گویند همه چیز را به شما برمی گردانیم و از شما هیچ چیز کم نمی گذاریم، حضرت عرضه می دارند: این معامله با خداست. ایشان در راه خدا می دهد برای این که دست ما را بگیرد. از خ ...
باطن تکلیف صدقه ای که می خواستند صدقه متناسب با نجواست. این نجوا هم به باطن طرح حضرت راه پیدا کردن است. شیاطین می خواستند نزدیک بشوند و استراق سمع می کردند که خدای متعال وقتی برای پیامبرش وحی می فرستد و اسرار را می گوید اینها دریافت بکنند و بروند سوء استفاده کنند. این نجوای شیاطین است اما خدای متعا ...
ما بین امام و آن هایی که رو به امام می آورند و در وادی علم و معارف امام سیر می کنند، یک قرای ظاهره ای قرار دادیم. آن هایی که می خواهند دنبال امام باشند و به معارف امام برسند ما برایشان فقها و حاملین علمی قرار دادیم و وقتی سیر در وادی علم می کنند سیرشان در وادی امن است. اگر خوب سیر کنند به خود امام ...
کسی که اهل نجوای با حضرت است و اسرار رسول خدا پیش اوست می تواند جامعه مومنین را سامان بدهد و این حزب الهی را در تاریخ شکل بدهد. در مقابل حزب منافقین و حزب الشیطان این حزب را حضرت شکل می دهند و محورش هم خود حضرت هستند. هر مومنی که در این حزب بیاید موید به روح الایمان است و محبت امام در قلبش تثبیت می ...