نسخه آزمایشی
دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon, 6 Jul 2020
خدا فرموده ما جلوه های زمین را قرار دادیم که امتحان کنیم و زیر پای فراعنه را هم می کشیم، این ها ربطش با این آیه بعد که داستان اصحاب کهف است چیست؟ پیامبر ما! ما دنیا را جلوه دادیم و دست فراعنه را باز گذاشتیم ولی اگر کسی بخواهد ایمان بیاورد ما برایش کهف در دنیا قرار دادیم. اینطور نیست که مومنین را ره ...
بنابراین حدود الله یعنی الله، الوهیتش وقتی می خواهد جاری بشود یک چارچوبه و مجاری و قواعد و حد و مرزهایی دارد. اینها حد و مرز الوهیت اوست. اگر از الوهیت خدا پایت را بیرون گذاشتی و خارج شدی؛ ولو در یک حکم ساده انسان بخواهد زندگی تشکیل بدهد، خودش در مقابل قاعده خدا قاعده گذارد، اینجا از حد الوهیت بی ...
در این سوره کهف فرموده است که ما یک جلوه ای به دنیا می دهیم که این همان دار ولایت ائمه کفر و دشمنان است. خدای متعال این را جلوه می دهد ولی این جلوه ای است که انسان مومن باید از آن عبور کند، اگر پشت این جلوه ماند دیگر نمی تواند این دعوت را بشنود و این انذار و بشارت های قرآن روی او اثر نمی گذارد.
باطن بلای عاشورا یک ضیافت برای خود حضرت و بعد برای کسانی است که به حضرت ملحق می شوند؛ و از این جمله وجود مقدس ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آلاف التهیه والثناء شاید بشود استفاده کرد که این سفره ای که خود حضرت گسترده اند و این ضیافتی که برای حضرت پهن کرده اند در قدم و صف اولش شهدای کربلا هستند و ...