نسخه آزمایشی
یکشنبه, 29 فروردين 1400 - Sun, 18 Apr 2021
آن طرف هم تمام زندگی انسان آهنگ شیطنت و نفسانیات را پیدا می کند. این دو گروهی که با هم درگیرند بر سر پروردگار سیدالشهداء فرمود ما هستیم و بنی امیه، در یک حدیث دیگری امام صادق علیه السلام همین را فرمودند بعد توضیح دادند فرمودند: جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ابوسفیان می جنگید وجود مقدس ا ...
خیلی از درگیری هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده اینطوری است. خیلی از سلاطین و امپراتورها به خصوص در دوره های قدیم که امکانات محدود بوده، وقتی امکانات کشور خودشان را در دست می گرفتند، برای این که در خوشگذرانی و امکانات خودشان توسعه بدهند، به کشورهای دیگر چنگ اندازی کرده و قتل و غارت می کردند تا امک ...
در یک روایتی می دیدم -در ثواب زیارت مکرر است روایت- در ثواب زیارت سیدالشهداء یوم العرفه یکی از ثواب هایی که در زیارت روز عرفه است این است که قلبش آرام می شود؛ مطمئن می شود، شاید نکته اش همین است مومن تا در دنیاست نگران است. نگران این است که ایمانش از او گرفته شود. می فرماید همیشه این دعا را کنید خد ...
اولیاء خدا بیماری های روحی خودشان را با این تربت شفاء می دهند. شاهدش هم این است که فرمود: اگر کسی بر این تربت سجده کند حجب هفتگانه را خرق می کند. این علامت این است که تربت سیدالشهدا برکاتی دارد که می تواند حجاب های باطنی را هم برداشته و بیماری های باطنی را هم رفع می کند.
ما به امام حسین و به این محافل احتیاج داریم و باید قدرش را بدانیم. به هیچ وجه هم نباید در اقامه این مجالس کوتاهی کنیم. گرچه شرایط شرایط خاصی است و حتما هم باید آن قواعدی را که سلامت جامعه مومنین را حفظ می کند، رعایت بکنیم ولی به هیچ وجه توجیه ندارد کوتاهی کنیم. هرچه فتنه دشمن سنگین تر می شود ما پن ...