نسخه آزمایشی
یکشنبه, 15 تیر 1399 - Sun, 5 Jul 2020
انتظار فرج که افضل اعمال و عبادات امت نبي اکرم (ص) است، واقعه بسيار عظيمي است که در آيات و روايات فراواني از آن بحث شده است. قرآن، اين کتاب الهي که گاه مسئله خلقت و سرنوشت همه عوامل را در يک جمله بيان مي کند، در مواقف متعددي با بيانات بسيار نوراني از اين حادثه عظيم صحبت کرده است که به چند نمونه اشا ...
اگر عاشورا بابی است که با امام حسین(ع) گشوده می شود، این حضرت است که در هر ماه محرم دست خود را از نو به سوی ما دراز می کند. اگر امام حسین(ع) معقل المؤمنین و کهف الحصین است، این باب در هر محرم به روی ما گشوده می شود و در غیر ماه محرم این گونه نیست. لذا دست ما نیست که عزاداری را بعد از دهه یا ایام دی ...