نسخه آزمایشی
جمعه, 28 مرداد 1401 - Fri, 19 Aug 2022
این که می گوییم امام شفاعت می کند و ما را در بهشت می برد یعنی آدم آلوده را به بهشت می برد یا نه، معنی شفاعت این است که اول می شوید و آدم را پاک می کند بعد در بهشت می روی. یعنی ابتدا آدم را بهشتی می کند بعد او را به بهشت می برد. حرم امام رضا و مقامات حرم ایشان مقامات بهشت است. این روایات چه می گوید ...
پس انسان اگر از آیات الهی که امام است رویش را برگرداند خاصیتش منسی شدن در عالم است. آدم منسی کور و کر است و هیچ چیزی ندارد. تمام قوای ما از توجه امام به ما ناشی می شود، پس اگر امام توجه خودش را برداشت آدم در کوری و تاریکی می رود. پس نعمتی که خدا در عالم به ما داده اصل این نعمت وجود مقدس امام اند. م ...
این وجود مقدس از آن کسانی است که حامل حقیقت ولایت و نور نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. چند امام زاده زیارت نامه معصور از امام معصوم دارند، یکی از آن ها وجود مقدس ایشان است و از امام رضا علیه السلام نقل شده است که آدم اینجا چهارده معصوم را زیارت می کند. این معنایش این است که انوار این معصومین ...
ما باید موازنه را به نفع خودمان تغییر بدهیم. اگر جنگ بیولوژیک است که باید توانا بشویم و اگر فراتر از جنگ بیولوژیک است، یعنی اهدافی مثل این که عبور از نظم مدرن به یک نظم پسامدرن و حکمرانی مجازی است که حضرت آقا هم به آن اشاره کردند، با همه این اهدافی که آنها دارند ما باید قدرتمند بشویم و ما باید در ف ...
بنابراین طراحی الگوی پیشرفت نیازمند به یک پیش نیازهایی است. آنچه من تا اینجا عرض کردم بیش از این نبود. اول ضرورت دستیابی به یک الگوی پیشرفت در مقیاس جامعه جهانی که بتواند موازنه جهانی را به نفع اسلام تغییر بدهد. دوم اینکه باید ناظر به یک تحول همه جانبه در مقیاس جامعه جهانی به نفع اسلام باشد و معادل ...
خدای متعال انقدر بت های ما را می شکند تا خالصمان کند. او تکیه گاه های ما را خراب می کند اما ما دوباره می سازیم، دوباره خراب می کند و ما یکی دیگر می سازیم! در مقابل یک عده ای مدام چراغ قرمز می گذاریم، جوانیش را می گیریم، دوستش را می گیریم، مالش را می گیریم، سوی چشمش کم می شود، شنوایی گوشش کم می شود، ...
خدا کائنات را دست این پیامبر داده تا تقسیم کند، حالا تو حاضر نیستی شتر و اسب تقسیم کند؟! ابوالقاسم و پدر معنوی امیرالمومنین است، حالا تو حاضر نیستی شتر و نیزه و شمشیر بدهی تا پیامبر تقسیم کند و به این پیامبر اشکال می کنی؟! این پیامبر که چیزی نمی گوید و تواضع می کند ولی شما جهنمی می شوید! به پیامبر ...
احساس عزت مسئولین یک نظام خیلی مهم است بزرگواران. اگر شما در مقابل دشمن احساس حقارت و کوچکی کردید و گفتید آقا نمی دانم هواپیمای اینطوری دارند و چه و چه و در مقابل تکنولوژی مدرن احساس حقارت کردید، کار تمام است. آدم باید عزیز باشد. یک ملت اگر احساس عزت کند، جلوی راهش خندق هم باشد می گوید مهم نیست و ...
شما اگر می خواهید موفق باشید اول جبهه دشمنتان را کامل بشناسید و جامع به آنها نگاه کنید. دوم تلاش کنید تعلق به اسلام را در مقیاس تعلق تمدنی افزایش بدهید که ظرفیت مقابله با جریان تمدنی غرب پیدا بشود. سوم هم جلوی تحقیرشدگی در مقابل غرب را بگیرید.
آن چیزی که قیمت دارد این است که انسان برای خودش یک جایگاهی در دستگاه امام زمان بخواهد. امشب حضرت حق به احدی چیزی مستقل از امام زمان نمی دهند و غیر از این یک توهم است. در روایات دارد که امشب انقدر قوای شیطان دور و بر او جمع می شوند و از عالم ملائکه استراق سمع می کنند و خبرهایی برایش می آورند که شی ...