نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 17 آذر 1400 - Wed, 8 Dec 2021
امام وجه الله باقی است اگر محبت انسان جلوه ای از محبت امام شود چون محبت امام محبت خداست، رحمت موصوله و معدن الرحمه است به همه عالم محبت دارد اما مانند محبتی كه خدا می خواهد این محبت یك جایی تبدیل به قهر می شود، مومن اینگونه می شود وقتی به امام وصل می شود محبتش شعاع محبت امام می شود. چیزی جز جریان ...
باید یک تحول معرفتي در ما پيدا شود و فاصله ها را کوتاه بدانیم تا بتوانیم براي آينده هاي دور كار کنیم، بايد آن موفقيت ها و امكاناتي را كه در پشت دست ما برای حركت به سمت آن مقاصد بزرگ قرار گرفته است، ببينيم تا اسير امكانات دشمن و اسير وضعيت نشويم و آمد و شد وضعيت ها در ما اثر نگذارد؛ آن وقت یک مدير ...
این عالم باید به عالم خودش برگردد و حضرت زهرا در میدان آمدند که عالم را تبدیل به عالم نور و هدایت و عقل و حیات طیبه کنند. آنهایی که با حضرت هستند همه متناسب با درجات، در عالم نور هستند. پیروزی قطعی هم اینجا است و معنی ندارد که بگوییم: شکست خوردند زیرا آن حقیقت شکست خوردنی نیست؛ منتهی بعضی تصرفات ...
حق تابع میل من و شما نیست بلکه تابع میل الهی است. خدای متعال عالم را آفریده و به ما حق قرب داده اگر ما این حق را استیفا کردیم به لذت و جنت و رفاه و بالاترین درجات راحتی و انس می رسیم؛ اما اگر در مسیر دیگری رفتیم حق نداریم به خدای متعال بگوییم که عالم را تابع ما کند. معنی اختیار ما این نیست که خدا ...
دوران ظهور از دوران هايي است كه اوضاع عالم تغيير مي كند. لذا بعضي خيال مي كنند عصر ظهور از جنس همين تمدن هاي مادي، منتهي يك تمدن اخلاقي است که به نظر می رسد این اشتباه باشد. بعضي ها راجع به غيب در روايات، معنا كردند، مي گويند: در عصر غيبت مردم هر كجا هستند از همين رسانه ها امامشان را مي بينند. در ص ...
از آن جا که دعای معصوم برای شفاعت ما است آن حالي كه در اين دعا جهت رساندن ما در وجود مقدس امام شكل گرفته، بايد در باطن ما تجلي كند تا اين دعا درحق ما محقق و اجابت شود. بنابراين اگر اين حالت استكانت، تضرّع، خشوع و فرار به سوي خداي متعال با اين توجهات و اقرارها به شفاعت هر كدام از ائمه و با اذني كه ...
ب نده وقتی می بیند که محتاج خداست، می بیند که خدای متعال مجبور نیست، می بیند که ممکن مورد غضب قرار بگیرد و محروم بشود، پس با خود می گوید به کجا پناه ببرم جز به رحمت او و خودش را در رحمت خدا می اندازد، اما دوباره خوف بعدی می آید که خدایا من که مستحق رحمت تو نیستم ولی امید بعدی می آید
يكي از بزرگترين حجاب هاي عصر ظهور حجاب تجدّد است؛ آن تمدني كه غربي ها بعد از رويگرداني از انبياء به پا کردند و این شكوفه هاي دنيايي كه براي آنها آشكار شده، اين بزرگترين حجاب عصر ظهور است که نمي گذارد حقيقت عصر ظهور را بفهميد و به سمت آن حركت كنيد. حرکت به سمت ظهور وقتي ممكن است كه ما چشممان را به ر ...
تجمع حول امام مناسکی می خواهد که باید مناسک مقدس باشد. در عین حال اگر مناسک اجتماعی درست نکنید تجمع اجتماعی نخواهید داشت. جنس آن مثل نماز جماعت و جمعه و دعا است. مناسک اجتماعی توجه به امام باید از این جنس باشد. بله ممکن است یک پیاده روی هم در آن باشد. مثل اربعین یا پیاده روی از مشعر به منا. اما بای ...
ما دو دستگاه داریم، دستگاه نبی أکرم که می خواهد روابط بر اساس محبت باشد و همه شرایع و قوانین اخلاقی و فقهی آن هم همین است، آن طرف هم دستگاه دشمنان حضرت است که می خواهند همه بنیان بر اساس لذت پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی باشد که تبدیل می شود به عداوت و درگیری، یک جامعه ای که باطن آن لجن زار است، ...