نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 17 آذر 1400 - Wed, 8 Dec 2021
وقتی رحمت الهی رفت و نفسانیات آمد، هرکسی در جامعه می خواهد دیگران را استخدام کند، اگر هم از عدالت می گوید، به خاطر این است که بالاخره ما باهم زندگی می کنیم و اگر من بخواهم منافع خودم به دست بیاید و دیگران من را از بین نبرند، باید یک تعادلی داشته باشیم. این عدالت یعنی طوری جامعه بچرخد که منافع من ...
امام طریق معرفت و محبت خدا است. به اندازه ای که انسان به ایشان نزدیک و همراه امام شود، به همان اندازه به خدای متعال نزدیک می شود. پس باید همه دامنه وجود خودمان را جمع کرده و حول امام جمع شویم. اگر با امام حرکت کردیم، به توحید و معرفت می رسیم. بنیان جامعه مؤمنین بر مدار محبت خدای متعال و اولیاء او ...
حضرت مي خواهد ما با خود خدا زندگي كنيم. در زيارت امين الله می گوییم خدايا اين صفات را به نفس من بده، سيزده تا صفت است و آخرينش اين است که به من جاني بده كه از دنيا دل كنده باشد و مشغول به حمد و ثناي تو باشد، در دنيا زندگي مي كند ولي دل مشغولي اش تو هستي. انسانی كه به اميرالمؤمنين علیه السلام رسيد د ...
يكي از خصوصيات امام اين است كه شاهد است. انسان امام را در همه احوال بايد شاهد بداند اما شاهد امين، شاهد مهربان، شاهدي كه اگر يك عيب ديد رهایش نمي كند تا اين را درمان كند. آقايي مي فرمود كه به مشهد مشرف شده بودند و شايد خودشان به محضر حضرت علیه السلام رسیده بودند، حضرت هم به ایشان فرموده بودند برويد ...
صراط مستقیم که طریق معرفت است هم در دنیا است و هم در آخرت. این طور نیست که صراط معرفت در دنیا تمام شود و ما تا آخرین مقام معرفت در دنیا سیر کنیم، این طور نیست؛ این طریق و صراط معرفت در برزخ و قیامت ادامه دارد. این طور نیست که انسان اگر در صراط معرفت قرار گرفت، فرض کنید در درجه دهم ایمان و معرفت قرا ...
اين، كار وجود مقدس فاطمه ی معصومه است، یکی از شئونات وجود مقدس فاطمه معصومه این است. همه معصومين واسطه هدايت هستند، شأني از هدايت شان در اختيار وجود مقدس فاطمه معصومه است. ايشان در يك مقام قربي هستند كه از ناحيه هر معصومي اجازه ی دستگيري دارند. لذا حرم ايشان حرم همه معصومين است. يكي از نكاتي كه ...
شیعه یعنی با بلای امام خودش آشناست و حامل اوست و لذا می تواند واسطه باشد؛ واقعاً به یک معنا «کربلا در کربلا می ماند»؛ البته امام که محتاج به غیر نیست ولی واقعاً اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود ما محروم بودیم و این فیض به ما نمی رسید و دستمان گرفته نمی شد. چقدر ما بدهکار حضرت هستیم؛ نمی شود بگویی ...
حاصل اعتکاف رسیدن به اخلاص و فرار از تعلقات دنیا و رسیدن به امام زمان علیه السلام است. فرار از عیش ضنک و تلخ و رسیدن به عیش شیرین است. وسط بهشت امام زمان علیه السلام برویم و بعد از این با ایشان باشیم. این را قدر بدانید و از آن محافظت کنید. هر گاه شیطان به طرف شما آمد با یک استغفار او را دور کنید ...
امتحان اصلی ما در این عالم امتحان به امام است. اگر کسی توانست خاک پای امام شود، پیرو امام شود، در پی امام برود، دل و قلب و قوایش پیرو شود، من اتبعنی شود، به مقصد می رسد. غیر از این راه دیگری هم نیست. بازی های زیادی در عالم هست. دنبال دنیا رفتن که الوان است. آن هایی هم که می خواهند به دنبال خدا برون ...
ماه رجب باطنی دارد و باید انسان مراقبه کند تا به باطن این ماه و آن ضیافت های خاصی که برای رجبیون آماده شده است برسد. این ضیافت از همین دنیا آغاز می شود و در قیامت هم ندا می دهند «أین الرجبیون». مستحبات و آدابی که در این ماه است مقدمه رسیدن به آن حقیقت است.