نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 17 آذر 1400 - Wed, 8 Dec 2021
قرآن یک چنین کتابی است که یکی از خصوصیاتش این است: موعظه الهی است و ما احتیاج به مواعظ الهی داریم باید با مواعظ الهی بیدار شویم و قرآن ما را از خواب غفلت بیدار می کند و می فهمیم که دنیا جای بازی کردن و لهو و لعب و لغو و اینها نیست. اگر بیدار شدیم به عالم یقظه رسیدیم که عالم مهمی است؛ شفاء است بیمار ...
باطن رمضان یک شعبه ای از نورانیت نبی اکرم و محیط نورانیت نبی اکرم و محیط ولایت نبی اکرم است؛ محیط ولایت حضرت حق است. اگر این جا وارد شدید رشد آغاز می شود. این که این قدر ماه رمضان محترم هست نکته اش همین است و الا هیچ چیز در عالم احترام ندارد الا به تبع نبی اکرم و اهل بیت. هر کجا شعاعی از آن ها بود ...
روشنفکر کسی است که دغدغه های فرهنگی ـ اجتماعی بزرگی در درون دارد و به آسیب شناسی اجتماعی و بررسی نقایص و عیوبی که در جامعه وجود دارد، می پردازد و دغدغه عبور دادن جامعه از این آسیب ها و نقایص به سمت خاصی را در سر دارد. روشنفکر در سیر درونی خود، به دغدغة تکامل اجتماعی می رسد و به دنبال راه های رشد جا ...
همین طوری که حقیقت عصر ظهور چیزی جز تجلی نور نبی اکرم نیست، ماه رمضان هم باطنش همین است یعنی یک تجلی از امام زمان در این ماه است و در واقع ماه رمضان عصر امام زمان است. اگر کسی وارد باطن ماه رمضان شد وارد باطن ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود. باطن ماه رمضان عصر وجود مقدس نبی اکرم ا ...
اگر مقصود از طراحی سیستم این است که ما از سیستم های طبیعی الگو برداری کنیم و سیستم های مکانیکی را بسازیم و در مرحله بالاتر سیستم های نرم را بسازیم و روابط اجتماعی را بر اساس یک سیستم نرم مدیریت خشک کنترل بکنیم، این گونه سیستم سازی با دین سازگار نیست و دین دنبال چنین مدیریتی نیست. اما اگر مقصود از س ...
هويت ارتباطي انسان ها تابعي از ماده نيست. بنيان ارتباط انسان ها، ارتباط با خداي متعال است؛ يعني تولي ما به خداي متعال و ولايت حضرت حق نسبت به ما، اساس هويت ماست، نه ماده. ما محصول ماده نيستيم و ماده براي ما نسبيت ايجاد نمي کند. چنين نيست که انسان برآيند ماده باشد يا توده اي باشد از ماده يا محصول آن ...
خصوصيت محوري آن اين است كه بايد در نهايت، تولي و تبري را رشد دهد؛ يعني هنر بايد ابزار بسط تولي و تبري باشد؛ قلوب را نسبت به يك جبهه متعلق و دلداده و نسبت به جبهه ديگر متنفر كند. هنري كه فقط بسط محبت مي دهد يك جانبه است و براي پردازش رشد جامعه كافي نيست. همچنين هنري كه فقط نفرت ها را رشد دهد براي پر ...
غفلت از اینکه این تمدن به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل شده است یعنی مغالطه کل و جزء اینجا اتفاق افتاده است. وقتی یک مجموعه به هم پیوسته شده لایه هایی هم دارد که از یک اعماقی شروع می شود و بعد هم در سرسطوح دیگر ساماندهی و فرآوری می شود و ظهور پیدا می کند و در واقع یک مجموعه به هم پیوسته ای است که مه ...
امام امانت محفوظه خداوند است، ولایت امام امانت الهی است و امام خودش امین آن ولایت است. اصلا شاید معنی امین الله همین است، امام حامل آن امانت الهی است و امین خدا در آن امانت هم هست و این امانت از هر گونه دست بردی محفوظ است و هرکجا باشد دست شیطان به آن نمی رسد. ولایت امام امانت خداست و امانت محفوظه ا ...
ریاضت در عبادت ما باید ریاضت در فهم معارف اهل بیت علیهم السلام و انتقال آن باشد تا بتوانیم شفاعت کنیم یعنی از امام بگیریم و به دیگران بدهیم. واسطه نور و طهارت شویم. مومن باید شراب طهور باشد. یعنی کلام و فهم و عملش مبدء طهارت باشد. مبدء نور و حیات باشد. مثل امام نفسش زنده کننده باشد. ما طلبه ها باید ...