نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 17 آذر 1400 - Wed, 8 Dec 2021
اگر امام نفسش به ما رسید نفس رحمانیش در جان ما طلوع کرد ما به صبح عالم می رسیم. این بیت شعر استاد بزرگوار همین آیه را توضیح می دهد و من خیلی هم لذت می برم «تويى صبح أزل بنما تنفّس/ که تا روشن شود آفاق و انفس» «وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» وقتی تنفس بزند آفاق و انفس روشن می شود این است که «سَنُرِي ...
امام حسین در یک دهه همه را به سمت بهشت برمیگرداند. شما این کار را می کنید و قدر این کار را می دانید. هرچه سرمایه دارید، انجام بدهید. با اخلاص کار کنید؛ یعنی اینگونه باشد که بگویید کارهای سخت تر را من بکنم و کارهای راحت را دیگران انجام دهند. هرکجا بار بر زمین مانده، آن را انجام بدهیم نه این که کار ب ...
ما احتیاج به یک مد سمع و بصری داریم و ما باید قفل دلمان برداشته بشود. به حضرت می فرماید وقتی تو قرآن می خوانی، این سخن سخن خدا و لسان لسان الله است ولی آنهایی که به آخرت ایمان ندارند بین تو و آنها حجاب مستور و پرده است. اگر کسی این پرده از جلوی چشمش برداشته نشود و مد سمع و بصر پیدا نکند نمی تواند ا ...
وجود مقدس سیدالشهداء آن چراغ هدایتی است که خدا در عالم روشن کرده که هم راه را برای ما روشن می کنند و هم اگر رو به امام رفتیم درون ما به نور امام و سیدالشهداء روشن می شود، هم عوالم باطنی ما نورانی می شود و هم عالم بیرون، هم می توانیم ملکوت عالم را ببینیم و هم عوالم باطنی خودمان را می توانیم ببینیم. ...
حضرت فرمودند کمال ایمان در معرفت من به نورانیت است. اگر کسی من را اینطوری شناخت این عبد ممتحن است. خدای متعال این را امتحان و آماده اش کرده است. ایمان هم که معرفت امام است در قلبش ظاهر می شود و به او شرح صدر داده مي شود تا حقیقت اسلام در قلبش جاری بشود این هم ناظر به آیه قرآن است. «فَمَنْ يُرِدِ ال ...
علامت وادي امن، عدم الخوف است. قطعه قطعه اش کنند، مي ترسد؟ او نمي ترسد. کسي که به امام نرسيده، از يک تهديد کوچک هم مي ترسد، چون به توحيد نرسیده اما کسي به امام رسيد، وادي امن است. پس اين، معناي وادي ايمان و شايد آن امني که در آخر مي گويد «أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ». البته معنايش از اين گسترده تر اس ...
حقيقت ولايت الله به مخلوقات عرضه شد. مخلوقات ديگر، اشفاق داشتند، در بعضي بيانات ديگرشان هست، مي گويند اين کأنه لسان تکوينيِ مخلوقات است. «مخلوقات اباء کردند» يعني ظرفيت نداشتند، قابليت نداشتند. چرا؟ چون ظلوم و جهول نبودند. امکان ظلم و جهالت درشان نبود، امکان رسيدن به مقام عبوديت و بندگي و معرفت هم ...
ما در زیارت جامعه سیری با امام داریم؛ با تکبیر و شهادتین شروع می کنیم و مقام کبریای الهی در دلمان جلوه می کند. بعد ذیل کبریای الهی امام را زیارت می کنیم. بعد با تولی و تبری و سیر در مقامات امام درب ها بروی مان باز می شود و در انتها به این دعاها می رسیم که خدایا تو من را به امامم گره بزن و مقام معرف ...
اگر آدم نقطه ضعفی داشت شیطان از همان نقطه ضعف می آید و آدم را از همان نقطه ضعف به خدا و رسول و ائمه بدبین می کند. جملی ها مثل طلحه و زبیر که خودشان حب جاه داشتند، از همینجا شیطان آنها را متهم کرد و همین مبدأ درگیری شد. آدم های شهوت رانی که دنیا طلب هستند و سیطره طلب هستند و شهواتشان را دنبال می کنن ...
داستان امام رضا اینطوری است، حضرت پا در یک میدانی گذاشتند که نمی شود بگویی چقدر با عظمت است. در داستان برخورد امام با مأمون، حضرت مأمون را بیچاره کردند. مأمون خیلی ابلیس بزرگی بود، ببینید در حدیث لوح راجع به او چه می گویند. این عفریت طرحش برای امام رضا ساده نبود. اما امام او را در طرح خودش حل می کن ...