نسخه آزمایشی
دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon, 6 Jul 2020
روشنفکر کسی است که دغدغه های فرهنگی ـ اجتماعی بزرگی در درون دارد و به آسیب شناسی اجتماعی و بررسی نقایص و عیوبی که در جامعه وجود دارد، می پردازد و دغدغه عبور دادن جامعه از این آسیب ها و نقایص به سمت خاصی را در سر دارد. روشنفکر در سیر درونی خود، به دغدغة تکامل اجتماعی می رسد و به دنبال راه های رشد جا ...
خصوصيت محوري آن اين است كه بايد در نهايت، تولي و تبري را رشد دهد؛ يعني هنر بايد ابزار بسط تولي و تبري باشد؛ قلوب را نسبت به يك جبهه متعلق و دلداده و نسبت به جبهه ديگر متنفر كند. هنري كه فقط بسط محبت مي دهد يك جانبه است و براي پردازش رشد جامعه كافي نيست. همچنين هنري كه فقط نفرت ها را رشد دهد براي پر ...
غفلت از اینکه این تمدن به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل شده است یعنی مغالطه کل و جزء اینجا اتفاق افتاده است. وقتی یک مجموعه به هم پیوسته شده لایه هایی هم دارد که از یک اعماقی شروع می شود و بعد هم در سرسطوح دیگر ساماندهی و فرآوری می شود و ظهور پیدا می کند و در واقع یک مجموعه به هم پیوسته ای است که مه ...
هنر ريشه در جهان بيني و هستي شناسي دارد؛ اگر هستي شناسي هنرمند عارفانه باشد، همه ي جهان را جمال و جلال مطلق الهي مي بيند و اين احساس زيباي خويش را به ديگران مي كند. اما براي اينكه يك هنرِ اثرگذار شكل بگيرد، نگاه عارفانه به جهان كافي نيست. علاوه بر آن هنرمند بايد «غايت عارفانه ي» جهان را هم بفهمد و ...
گاهی تلقي ما اين است كه به راحتي مي توانيم فرهنگ و تکنولوژی را تجزيه كنيم يعني اينكه تكنولوژي را بياوريم و فرهنگ آن را نياوريم؛ اما تكنولوژي وقتي وارد مي شود فرهنگ مربوط به خود را هم با خود مي آورد، كالا وقتي وارد مي شود، اخلاق مختص خود را هم با خود مي آورد، وقتي يك كشتي كالا وارد مي شود، در واقع ي ...
برخي در بحث تعارض سنت و تجدد با مغالطه دین را جزو سنت قرار مي‌دهند. اين مغالطه در هنر هم مطرح شده است. هنر مدرن که به ایده ترقی با همه مفاهیم آن و به ایده توسعه به مفهوم جدید آن، متعهد است دین را جزو سنت و در مقابل تجدد و ترقی و پیشرفت مي‌داند؛ نگاه هنر روشنفکری منفعل نيز به اين همین است. با کمي دق ...
متأسّفانه نقطه منفي حركت روشن فكري غرب را بايد در چنين واقعيتي جست. آن ها همان گونه كه نسبت به علوم بشري موضع گرفتند و به آن پشت كردند و طرح جديد ارايه دادند، نسبت به آموزه هاي پيامبران نيز چنين شيوه نامعقولي را پيشه خود ساختند و رفته رفته و خواسته يا ناخواسته، مكتب انحرافي «سكولاريزم» و جدايي دين ...
مشکل دومي که غرب ايجاد کرده است و لازمه توسعه ماديست، در هيچ شرايطي هم از آن جدا نمي شود، مشکل نفي کرامت انساني است. يعني تبديل کردن انسان به يک کالا. بخاطر اينکه اين توسعه واقع نمي شود، الا به تحرک؛ و تحرک واقع نمي شود، الا به رشد تعلقِ به ماده، و خاصيت تعلق به ماده، نفي کرامت است. چرا كه کرامت يع ...
نقطه مختصاتي كه اين اقتصاد مقاومتي دارد اين است كه اولا بايد در مقابل فشار‌هاي بيروني مصونيت سازي كند، به بناي داخلي اقتصاد داخلي استحكام ببخشد و بايد به حدي استحكام اقتصادي ايجاد كند كه دشمن را از تاثيرگذاري از اين ناحيه مايوس كند. يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين اقتصاد اين است كه همان طور كه فرمودند در ...
آنچه در ادامه تبیین می شود «توصيف نظري غرب» از منظر «فلسفه تاريخ اسلامي» است. اصولاً براي شناسايي و توصيف انسان، جامعه و تاريخ نبايد از مباني كلامي و فلسفي خود غفلت نمائيم؛ به خصوص اگر ناظر به عمل و توصيف عيني جهان و پديدهاي عيني باشد و بتواند توصيفي ارائه دهد که كنترل تغييرات و تكامل را بدست گيرد.