نسخه آزمایشی
دوشنبه, 16 تیر 1399 - Mon, 6 Jul 2020
یک سطح از امر به معروف دعوت به تحقق کلمه حق در تاریخ و به تعبیر دیگر اقدام برای اقامه کلمه حق و ولایت حقه در تاریخ و امحاء ولایت باطل در تاریخ است. در عاشورا این اتفاق افتاده و همین است که حضرت می فرمایند من اراده امر به معروف و نهی از منکر دارم. این معروف مورد دعوت حضرت و امر حضرت قرار گرفته و قلو ...
شهرسازي و شهرهاي دوره جديد، مبتني بر بنيان هاي خاصي هستند كه توليد كننده فرهنگ هايي ويژه و بسترساز نوعي خاص از زندگي مي باشند؛ به نحوي كه زندگي خاصي را تسهيل كرده و به تدريج در جامعه ايجاد مي كنند. اين شهرها مبتني بر فرهنگ تجدّد هستند؛ به تعبير ديگر شهرهاي مدرن و توسعه يافته، محصول توسعه هستند و تو ...
اين سه طيف روشن فکري براي خود مأموريتي قائل هستند. يک دسته مأموريت خود را مدرنيزاسيون مي دانند و معتقدند روشن فکر کسي است که مدرنيته و سنت را درک کند و بستر سنت و تجدد را در جامعه خود فراهم نمايد. در يك سريال متأسفانه به وضوح نمايش داده مي شود كه روشن فکر در آينده متولد شده و همه شرايط اجتماعي خود ...
تفاوت انقلاب اسلامي با ساير انقلاب ها اين است که موضوع شناسي امام(ره) با سايرين متفاوت بود. ايشان مأموريت ولي حاکم را ايجاد يک تحول جهاني مي دانستند؛ محور درگيري را درگيري با مديريت مادي مي دانستند و معتقد بودند همان طور كه آنها استراتژي جهان را تعيين مي کنند، ما هم بايد به دنبال تعيين استراتژي جها ...
جريان سكولاريست هاي داخل كشور نيز به شدت همين خط را دنبال مي كنند. اگر مقام معظم رهبری (مدظله) مي فرمايند علوم انساني اسلامي بايد توليد شود، اينها با اينكه به خوبي مي فهمند كه علم خصلت ايدئولوژيك دارد، تلاش مي كنند اثبات کنند که چنين چيزي معقول نيست و علم، اسلامي و غير اسلامي ندارد. همان متفكرين غر ...
جوشش هنر در درون انسان امر جبری نیست که در یک فرآیند علت و معلولی شکل بگیرد و هنرمند هیچ نقشی در آن نداشته باشد؛ بلکه اختیار هنرمند در آن دخیل است. اما این اختیار بیرون از بسترهای اجتماعی و تاریخی به بلوغ نمی رسد؛ انسان می تواند بستر اجتماعی و تاریخی خودش را انتخاب کند. یعنی می تواند در کاخ فرعون ب ...
هنرمند یا می خواهد جامعه خود را به سمت آن واقعیت مطلوب هدایت کند یا به سمت این و اگر هنرمند بخواهد دینی باشد باید درکش از فلسفه تاریخ و احساسش از تکامل تاریخ، احساس دینی باشد و علاوه بر این که جمال حضرت حق را در عالم می بیند، مسیر حرکت تاریخی انسان به سمت خدای متعال را بتواند احساس کند که این مسیر ...
این هم نظریه عدالت تاریخی اسلام است و برنامه تحققش هم برنامه انبیاء و اوصیاست تا عصر ظهور. اما نظریه عدالت اجتماعی اسلام در دوران معاصر چیست؟ بنده، نظرم این است، امام(رضوان الله تعالی علیه) ولایت فقیه را به عنوان نظریه عدالت اجتماعی مطرح می کردند. اگر همه شئون اجتماعی بر مدار ولایت فقیه شکل بگیرد، ...
نقش امت در شكل گيري حكومت ديني از طريق بيعت است نه رأي. تفاوت جوهري رأي با بيعت در اين است كه رأي، عموماً بر اساس ميل و پسند و هوي شكل مي گيرد که در نظام سياسي ديگری قابل تعريف است اما بيعت، اعلام وفاداري است كه بر اساس تكليف و وظيفه عبوديت نسبت به خداي متعال انجام مي گيرد. مؤمنين مكلفند براي شكل گ ...
آيا دين اقتضاء خاصي نسبت به تكنولوژي دارد يا به عكس؟ آيا تكنولوژي، دين و فرهنگ خاصي را همراه مي آورد؟ نخست لازم است يادآور شوم كه همه ما اكنون با امري جدي به نام تكنولوژي مدرن رو به رو هستيم، كه تمام عرصه ها و اوقات زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است. كم تر عرصه اي از زندگي انسان است كه در آن آ ...