نسخه آزمایشی
شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat, 30 May 2020

در مسجد جمکران؛ بررسي ابعاد رسالت «زنان منتظر» / بررسي ابعاد سياسي و اقتصادي مسأله كنترل جمعيت

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در بيستم خرداد ماه در جمع  بانوان فعال در عرصه فعاليت هاي فرهنگي مربوط به خانواده و زنان، به تبيين معناي «ظهور» و «انتظار» پرداختند. ايشان ظهور را به معني «ظهور كلمه غيب الهي» و «برداشته شدن پرده ها از حجاب ولايت» معنا كردند و انتظار را مبتني بر سه ركن «احتراز»، «اعتراض» و  «سازندگي» تحليل نمودند. حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ادامه، مبتني بر يك نگاه كلان به «شرايط موجود» و با توجه به «معناي انتظار»، به يكي از مهمترين حوزه هاي اثر گذاري بانوان منتظر پرداختند. ايشان در تبيين شرايط موجود، اين نكته را گوشزد نمودند كه در حال حاضر، تمدن مادي براي همه  امور حيات انساني، الگوهاي جامع متناسب با توسعه غربي را ارائه نموده است، بنابراين دوستان اهل بيت نيز بايد در همه اين حوزه ها، رنگ اهل بيت عليهم السلام را به خود بگيرند. ايشان يكي از حوزه هاي جدي تأثير گذاري تمدن مادي را مسأله كنترل جمعيت دانستند و با تحليل ابعاد سياسي و اقتصادي كنترل جمعيت، فكر و نگاه استراژيك بانوان به اين مسأله بسيار مهم ارزيابي نمودند.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري همه انبياء و اولياء را از منتظران ظهور حضرت بقيه الله دانستند و در توصيف زمان ظهور افزودند: امام زمان عليه السلام، معجزه غيبي رسول خدا هستند كه با ظهور آن حضرت، همه توحيد به اندازه ظرفيت اين جهان، در آن ظاهر مي شود. ايشان امام زمان را «كلمه غيب» وعده داده شده به رسول خدا دانستند و ايمان به اين «غيب» را شرط تقوا و بهره مندي از قرآن برشمردند و ابراز داشتند: با ظهور امام زمان، كلمه غيب الهي در عالم ظاهر مي شود و در پرتو نور ايشان، حجاب ها از ولايت نبي اكرم كنار مي رود و شمس ولايت رسول خدا در عالم ظاهر مي شود.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ادامه به تبيين معناي انتظار پرداختند و در اين زمينه گفتند: انتظار يك عملي در عرض ساير اعمال نيست، بلكه يك رويكردي است كه همه زندگي را تحت پوشش قرا مي دهد و مأموريتي است كه همه مؤمنان در  طول تاريخ، به صورت فردي و اجتماعي آن را انجام مي داده اند.

ايشان «احتراز از آلوده شدن به دستگاه باطل و تبري از آن»، «اعتراض و در گيري با جبهه باطل» و «سازندگي و ايجاد يك جامعه ايماني» را سه ركن مكتب انتظار دانستند و افزودند: اين سه ركن همواره در طول تاريخ غيبت امام زمان توسط بزرگان شيعه دنبال مي شده است، بنابراين هم مراقبت مي شده تا شيعيان از دستگاه اموي و عباسي جدا شوند و آلوده به اين دستگاه نشوند و هم سازندگي و حركت رو به پيش وجوداشته است.

ايشان در ادامه، با تأكيد بر اين كه بايد همه زواياي زندگي ما به زندگي انسان منتظر تبديل شود، ابراز داشتند: همان طور كه غرب تلاش مي كند تا همه زندگي فرد را از بدو تولد تا مرگ، تحت برنامه خودش قرار دهد و خوراك، پوشاك، رابطه زن و مرد، مفهوم زندگي، تربيت نسل و همه امور را تابعي از هدف خود قرار دهد و الگوي جامع متناسب با آن را نيز تعريف كرده است، معني انتظار نيز اين است كه دوستان اهل بيت، بايد همه زندگي شان رنگ اهل بيت به خود بگيرد و البته بهره مندي از اهل بيت نيز به معناي انزوا و يا درگيري صرف نيست، بلكه ركن «سازندگي» نيز در اين نگاه وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ادامه با تبيين شرايط كنوني به مأموريت بانوان منتظر در شرايط موجود پرداختند. ايشان در توضيح شرايط كنوني گفتند: تمدن غرب با رويكردي كه به زندگي مادي دارد، آن را تبديل به بستر عيش و لذت مادي كرده است. توسعه غربي نيز چيزي جز تعلق به دنيا و دنيا پرستي نيست كه غرب آن را به يك تمدن تبديل كرده است. ايشان يكي از مسائلي را كه تمدن مادي غرب بر آن تمركز كرده است، مسأله كنترل جمعيت دانستند كه از ابعاد اقتصادي و سياسي مهمي برخوردار است. ايشان بعد اقتصادي جمعيت را اين گونه توضيح دادند كه غرب، انسان را منبع صرف براي توليد ثروت مي داند، بنابراين انسان، انباره اي است كه بايد انرژي و جاذبه هاي آن، تبديل به ثروت شود و از همين جهت بايد به ميزاني جمعيت زياد شود كه متناسب با زندگي مادي و توسعه تعريف شده در زندگي غربي باشد.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري بُعد سياسي جمعيت را نيز اين گونه تحليل نمودند كه غرب به مسأله جمعيت،  نگاه استراتژيك دارد و كنترل جمعيت را يكي از ابزار هاي جنگ نرم مي شمارد. ايشان با استناد به تصريح برخي از صاحب نظران متنفذ آمريكايي، تأكيد كردند غرب، آرمان هاي تربيتي و تغيير جمعيتي كشور ما را به نفع خود مي داند.

ايشان در ادامه، مسأله كنترل جمعيت را يكي از فريب هاي استراژيك دشمن دانستند كه مقام معظم رهبري از همان ابتدا با آن مخالف بودند و افزودند: كساني كه در دوران جنگ تحميلي به ما «نخ بخيه» هم نمي دادند، بخش زيادي از هزينه هاي كنترل جمعيت را به عهده گرفتند و هم اكنون نيز مديريت كنترل جمعيت در چند كشور اسلامي را به وزارت بهداشت ايران سپرده اند كه بايد توجه داشت تا مبادا اين فاجعه در كشور هاي ديگر، به دست جمهوري اسلامي واقع شود.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري، ادبيات مسؤولاني را كه دائما تقسيم «توسعه ياقته و توسعه نيافته» و يا «توسعه يافته و عقب مانده» را تكرار مي كنند تا كشور ما را نسبت به غرب، عقب افتاده بشمارند و برنامه ريزي مي كنند تا ماهم به دنبال كاروان غرب به راه بيفتيم، تقبيح كردند و جمعيت را بالاترين منبع قدرت سياسي، فرهنگي و اقتصادي دانستند.

 ايشان بر خلاف نگاه غرب، زمين را بستر پرورش خليفه الله دانستند و افرودند: همه انسان ها مي توانند در ذيل خلافت معصومين عليهم السلام و در ظرف خودشان به مقام علم الأسمائي و خلافت جزئيه برسند و اين همان چيزي است كه از خلقت انسان منظور بوده است.

ايشان با استناد به روايتي از رسول خدا گفتند: كسي كه رهبر كل تاريخ است و آمده تا بشر را به نقطه مطلوب برساند، راجع به اُمتش مي فرمايد: «تناكحوا تناسلوا تكثروا» ايشان در توضيح اين روايت، بسط «خلافت الهي» و بسط «خلافت در ذيل ولايت رسول خدا» و نه خلافت هاي خارج از «ولايت نبي مكرم اسلام و ائمه معصومين» را نقطه مطلوب براي امت دانستند.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در سخنان پاياني خود علي رغم اين كه مسؤولان را مكلف به برنامه ريزي همه جانبه در مقابل الگوهاي غربي دانستند، فكر و نگاه استراژيك بانوان به اين مسأله را بسيار مهم ارزيابي كردند.