نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 22 مرداد 1399 - Wed, 12 Aug 2020

سخنراني در دفتر مقام معظم رهبري در قم / ويژگي «رسالت»، «شهود» و «دعوت» رسول خدا(ص)

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در 30 آذرماه 1393، مصادف با رحلت نبي مكرم اسلام (28 صفر) صل الله علیه و آله و سلم، سخنران «دفتر مقام معظم رهبري در قم» بودند. ايشان در اين جلسه شؤون مختلف نبي اكرم را بر اساس آيات 45 تا 47 سوره احزاب محور سخن قرار دادند. ايشان در اين جلسه معناي «رسالت نبي اكرم»، «شاهد» و«داعي الي الله» بودن رسول خدا و «حقيقت دعوت به توحيد» را توضيح دادند. قابل ذکر است ایشان در همین راستا مطلب و معرفی رسول الله (ص) بر محور آیه مذکور جلسه دیگری نیز داشته اند که بطور مفصل در همین پایگاه منتشر شده است. برای مشاهده این جلسه از لینک بالا استفاده کنید.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري بزرگترین نعمت را، نعمت پيامبر مكرم اسلام و ولايت اهل بيت ايشان دانسته و با توجه به آيه آخر سوره تكاثر «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» و روايات مربوط به آن، همه سؤال و جواب در قيامت را مربوط به سؤال درباره نعمت ولايت برشمردند و البته توضیح دادند كه این مطلب  با سؤال از بقیه نعمت هاي الهي منافاتي ندارد. چرا كه همه اين سؤالات بايد در یک هرم دیده شود كه در اين صورت سؤال از ساير نعمت ها، در واقع سؤال از هزينه كردن آن ها در مسير ولايت است. چنان كه در سوره «انسان» نيز سخن از «تبعیت از عباد» و «شفاعت آنها نسبت به ابرار» است و اگر كسي از این محیط بیرون رفت در وادي جهنم قرار مي گيرد.

ايشان آيات 45 تا 47 سوره احزاب را موضوع بحث خود قرار داده و با اشاره به آيه 47 اين سوره «وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبيرا» بيان داشتند: اگر کسی جایگاه نبي مكرم اسلام را در اين آیات بشناسد و به دنبال ايشان باشد، به فضل بزرگ خدا می رسد. رسول اكرم، نبی و خبردار عالم است و در کنار ایشان ديگران خبري ندارند، چنان كه نبوت ایشان نيز با بقیه انبیاء فرق می کند؛ ايشان بدون حجاب، غيب را دریافت کرده اند و به ایشان کلمه جامع روح داده شده است و با نور ایشان، همه عالم به هدایت می رسند.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در  ادامه به توضيح آيه «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيرا»(احزاب/45) پرداخته و افزودند: پيامبر اكرم، رسول و فرستاده الهي اند و رسالت دارند تا موانع و حجب را بردارند و همه را به توحید برسانند. رسول خدا، گواه عالم هستند و همه چیز در رؤیت ایشان است و همه شاهدها، مشهود ايشان هستند. رساندن به توحيد و شفاعت در اين مسير، شهود می خواهد همان طور كه برای انذار و بشارت نيز نیاز به شهود است. كسي كه اين مأموريت را بر عهده دارد باید مقامات توحیدي و حقایق اعمال را ببیند تا بتواند دستگيري كند و بشیر و نذیر باشد. پس این شهادت نيز، فقط شهادت نسبت به اعمال نیست بلکه شهادت نسبت به همه عوالم است.

ايشان با اشاره به آيات ابتداي سوره هود و ذاريات، موضوع تبشير و انذار رسول خدا را «توحید و عبودیت» دانسته و بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه همه قرآن نيز تفصيل همين معنا است و رسول خدا نيز نسبت به همين حقيقت انذار مي نمودند. ايشان در ادامه با طرح اين سوال كه «حقيقت توحيدي كه رسول خدا به آن دعوت مي كردند چيست؟» به تبيين حقيقت «توحيد» و رابطه «ولايت و توحيد» پرداخته و در اين زمينه گفتند: مَثَل کلمه طیبه توحيد، «شجره طيبه» است و چنان كه در روايات بيان شده فرع این درخت، ولایت و اصل آن، توحید است و با این فرع مي توان به آن اصل می رسید. بنابراين «توحید» متجسم در «ولایت معصوم و دعوت به ولایت ايشان» است و با شناخت این ولایت، توحید محقق می شود.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري با اشاره به آيه «وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيرا» (احزاب/46) در توضيح سه سر فصل «داعي الي الله»، «سراج» و «منير» بودن نبي اكرم گفتند:  در سلوک به سوي توحيد، آنها به اذن الهي ، داعی الي الله اند. این دعوت نيز فقط حرف نیست بلکه ايشان با اين دعوت، ما را می برند؛ يعني حقيقت اين دعوت، شفاعت آنها است. چنان كه یکی از جلوه های دعوت آنها عاشورا است. اين دعوت سراسر جذبه است. ایشان آمده اند ما را ببرند و آن قدر می برند که راضی شوند؛ «و لسوف یعطیک ربک فترضی». حال اگر کسی به دنبال ایشان رفت در شبكه انوار آن ها قرار مي گيرد و همه چیز او نورانی می شود. چنان كه در آيه نور، اين شبکه نوری که بیوت آنها را نيز شکل می دهد بيان شده است.

ايشان در آخرين فراز از سخن خود با اشاره به آيه «وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبيرا» (احزاب/47) افزودند: هرکس به دنبال این رسول برود به فضل کبیر خداي متعال مي رسد.