نسخه آزمایشی
شنبه, 06 خرداد 1402 - Sat, 27 May 2023

دریافت متن و صوت دو پرونده ماه صفر 98 و 96 در حرم مطهر و هیات ثارالله و هیات شهر مقدس قم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید محمد مهدی میرباقری، مجموعه سخنرانی های ایشان در ایام ماه صفر و بعض جلسات دیگر ایشان در ماه محرم در سال های 98 و 96 بروی پایگاه قرار گرفت. این مجموعه صوت که دو شامل دو پرونده ماه صفر سال 98 و سال 96 می باشد مشتمل بر 55 جلسه است.

ایشان در جلسات مربوط به سال 98 چند سری بحث دارند که شامل مباحث حرم مطهر در دهه اول به تعداد 12 جلسه است که در موضوع معیت با امام و موانع و شرایط و نکات آن می باشد. دیگر اینکه جلسات منزل ناصر که شامل بر 6 جلسه با موضوع نکات تفسیری پیرامون مباحث اجتماعی سوره حجرات است. دیگر اینکه شامل مباحث هیات ثارالله به تعداد 4 جلسه با موضوع نکاتی از فتح نبی اکرم و لوازم آن است. دیگر اینکه شامل مباحث هیات سیدالشهداء قم است که 4 جلسه بوده و در باب لوازم حرکت با نبی اکرم و فتوحات حضرت و راه ساخته شدن مومنین در این مسیر است. دیگر اینکه شامل بر مباحث حسینیه آیت الله مرعشی است که که 5 جلسه بوده و مباحث اضطرار به امام و رسیدن به دعاست. نیز این مجموعه شامل مباحث استاد در دفتر آیت الله وحید به تعداد 5 جلسه با موضوع رسیدن به ذکر با سیدالشهداء و آیات مربوطه به بحث هبوط انسان است.

اما پرونده دوم بحث ماه صفر استاد در سال 96 است که شامل مباحث حرم مطهر به تعداد 6 جلسه است که با موضوع موانع و حجب رسیدن به خداست. دیگر اینکه شامل مباحث استاد در دفتر آیت الله وحید است که به تعداد 7 جلسه بوده است و بحث مبانی و وسعت قیام امام حسین و تبیین پیروزی حضرت بوده است. نیز شامل بحث استاد در هیات سیدالهشداء قم است به تعداد 5 جلسه که موضوع این جسات هم بحث محبت و اصلاح شاکله انسان است...