نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 - Thu, 6 May 2021

ماهنامه سوره / تحلیل «تعالی» و «توسعه» و مبانی نظری آن

ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه در شماره 52 و 53 خود که در دوره مهر و آبان سال 1390 می باشد بحثی از جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با عنوان «توسعه و تعالی» بحثی تحلیلی در باب نسبت دو مفهوم تعالی وتوسعه ارائه کرده است. این مقاله از سخنرانی ایشان در همایشی که چندی قبل با عنوان «توسعه» برگزار شده بود، تهیه شده است و در نشریه سوره به چاپ رسیده است.

بیان: تا قبل از آغاز انقلاب صنعتی، برنامه ریزی اجتماعی موضوعیت چندانی نداشت و حکومت ها حداکثر خود را موظف به حفظ مرزهای کشور، امنیت داخلی و احیاناً  کمک رسانی در حوادث بزرگ مثل سیل، زلزله و قحطی می دانستند. اما با پیدایش کارخانه ها و سرمایه گذاری های بزرگ و تمرکز یافتن فعالیت های اقتصادی «رشد» و به تبع آن برنامه ریزی رشد موضوعیت یافت. اما این مفهوم طی دو قرن اخیر تغییر زیادی یافت. ابتدا رشد کمی و سپس انواع رشد کیفی طرح شد و تعاریف، شاخص ها و برنامه ریزی آن مدام تکامل یافت. آنچه امروزه تقریباً در کلیه کشورها پذیرفته و اجرا می شود «توسعه»  و برنامه ریزی توسعه با تعاریف، شاخص و قراردادهای خاص است. حجت الاسلام والمسلمین سید محمّدمهدی میرباقری درباره این مفهوم بحث کرده و این مفهوم را به چالش کشیده است. متن کامل مقاله در فایل همراه، پیوست شده است.