نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 - Thu, 6 May 2021

نشریه برداشت اول / نگاهی بر مبانی نظری اصول گرايي

نشریه برداشت اول که منتشره از جانب مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری می باشد، در شماره چهارم خود که مربوط به تیرماه سال 1387 می باشد بحثی از جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با عنوان «مبانی نظری اصول گرایی» ارائه کرده است. این مقاله حاصل نشستی است که در تاریخ 15 آبان ماه 1385 در مرکز بررسی هاي استراتژيک رياست جمهوري برگزار گرديده است.

بیان: حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در اين بحث مهم، اصولگرايي را در مقابل «تحجر» از يک­سو و «سکولاريسم» از سوي ديگر مي ­دانند و معتقدند که اسلام تکامل­ گرا و اسلامِ در عمل، شاخصه اصلي حرکت اصولگرايي است. رابطه توحيد و اصولگرايي، پيوند اصولگرايي با انقلاب فرهنگي و جهاد علمي، نسبت انقلاب اسلامي و غرب، ضرورت تدوين سند اصولگرايي و ... از نکات ديگري است که در اين گفتار مورد بحث قرار گرفته است. متن کامل مقاله در فایل همراه، پیوست شده است.

در ضمن پيشنهاد مي­ شود بحث حاضر، در کنار تحليل جامع ایشان از انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري که با عنوان «حماسه 24 خرداد و تداول قدرت» در این پایگاه منتشر شده است، مورد مطالعه قرار گيرد. این جلسه به بحث تحلیل انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مسائل مربوط به آن می باشد.