نسخه آزمایشی
جمعه, 28 مرداد 1401 - Fri, 19 Aug 2022
این دوره در صورتی موفق است که خروجی آن همین نگرش را بدهد که ما در چه شرایطی قرار داریم و اگر بخواهیم یک زندگی مناسبی برای خود طراحی کنیم، باید طرح مان در چه مقیاس و با چه نگاه و با چه افق و با چه اصولی شکل بگیرد. قاعدتا این طرح باید بتواند این را تأمین بکند و امیدوارم از عهده آن بر بیاید.
پس نسبت به حرم امام هم همینطور است، آدم باید اجازه بگیرد و برود گویا اگر اجازه نگیرید ایذاء است. اگر آنجا هم رفت و یک جوری نشست که شأن امام نیست آن هم ایذاء است. ایذاء بیوت نبی گسترده تر از اینهاست، حالا اگر کسی خواست در بیت النبوه برود و رسالت و مأموریت حضرت را جا به جا کند، می خواهد بنشیند در این ...
لذا دستگاه امام باری روی دوش مردم نمی گذارد، اما دستگاه نفاق این طور نیست و همیشه از پایین ارتزاق می کند. شعار می دهد که من مردم را دوست دارم و حقوق بشر را رعایت می کنم، اما نمی تواند طمع نکند و مردم را برده خودش نکند؛ چون نگاهش به دست مردم است و از آن ها ارتزاق می کند و از توجه قلوب به خودش لذت می ...
وقتی حضرت فرمودند مزدی جز مودت نمی خواهم، مردم از کنار حضرت پراکنده شدند. وقتی برگشتند لحن ها متفاوت بود. بعضی ها با خودشان گفتند ما گفتیم بیا به تو کمک مالی کنیم، او گفت بیایید جانتان را وسط بگذارید. آن ها خوب فهمیدند که این تکلیف چیست؛ گفتند پیامبر می گوید جانتان را بگذارید وسط و از اهل بیت من دف ...
تحلیل حضرت این است که می گوید دوره هارون، دوره دارالفاسقین است و باید امت را از دل این دارالفاسقین بیرون بکشیم و باید تفکیکشان کنیم و نگذاریم هارون مؤمنین را هم با خودش در دل جهنم ببرد. اینها می خواهند مؤمن را هم از امیرالمؤمنین و از بهشت محروم کنند. ما هم می خواهیم مؤمنین را از دل این جهنمی که شما ...
هرچه به عصر ظهور نزدیک می شویم ابتلائات سخت تر می شود. در روایات داریم غربال می شوند «لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً» و آنهایی که پای کار می ایستند به لقاء و مشاهده حقایق می رسند؛ و حقیقت ظهور آن حقیقت ولایت امام و آن حقیقت نور توحید است، حقیقت جریان هدایت الهی است که در عالم ظاهر می شود و انسان به هدا ...
مستکبرین دنبال یک دهکده جهانی و در جلوتر دنبال حکمرانی مجازی هستند و همه عالم را می خواهند در عالم خیال ببرند و جهان مجازی درست کنند. شما اگر نپذیرفتید، آنها با شما درگیر می شوند. یک درگیری سیاسی فرهنگی اقتصادی را با شما شروع می کنند و از همه زوایا شما را تحت فشار قرار می دهند.
آن سیصد و سیزده نفر را هم حتی حضرت امتحان می کند. یک امتحان سختی حضرت از آنها می گیرند تا تثبیت بشوند وقتی امتحان سخت ازشان گرفته می شود در نقل دارد وقتی حضرت نامه مأموریت را می خوانند دوازده نفر هستند که اینها در آن صحنه امتحان هم سربلند اند و هیچ تردیدی نمی کنند، لذا عالم باید برای ظهور حضرت آماد ...
وقتی حقیقت این ولایت در عالم ظاهر بشود، حجاب ها کنار می روند. لذا یکی از معانی غیبت همین است که حقیقت ولایت در پرده رفته و با ظهور امام زمان حجاب کنار می رود و این پرده آشکار می شود. بنابراین درست است عالم به محیط ایمان می رسد ولی رسیدن به محیط ایمان و این که عالم دارالایمان بشود، به شرط این است که ...
لذا در اعراف یکی «ائمۀ الاعراف» اند، یک عده هم هستند که جهنمی نیستند ولی راه بهشت هم به رویشان بسته است. آنها در این وادی اعراف که یک مقامی از مقامات ولایت اهل بیت است گیرند که در آخرت در قالب اعراف ظهور پیدا می کند. حالا تعبیر شده به یک ریگزار و وادی ای که بر روی پل صراط است و باید از آنجا عبور کن ...