نسخه آزمایشی
جمعه, 28 مرداد 1401 - Fri, 19 Aug 2022
بخشی از وفای به نذر همین است که هر کجا لازم است دست دهنده ای داشته باشد. این ابرار دست دهنده دارند و از امکانات خودشان، امکانات معنوی شان و امکانات ظاهری شان برای دستگیری از دیگران هزینه می کنند، همان امکاناتی که به آن دلبسته اند و از دلبستگی هایشان می گذرند تا با امامشان راه بروند. البته این هم جز ...
اگر انسان متعهد به مقامات ائمه باشد، اقرار کند و سپس متعهد نیز باشد، می تواند با ائمه راه برود. اگر اقرارهایش را فراموش کرد و عزم نداشت، وارد وادی نسیان می شود. پس اقرار است و عهد؛ اگر بر اقرارها عزم نبود، عهدها از دست می رود. اگر عازم نبودیم بر این که امیرالمومنین، امیرالمومنین است، بالاخره یک جا ...
حالا ما گرسنه می شویم، تشنه می شویم، خسته می شویم آب گیرمان نیاید بیچاره می شویم. نخوریم یک جور بیچاره ایم، بخوریم یک جور دیگر، در عالم دنیا اینطوری است؛ بهلول به هارون الرشید گفت اگر در بیابانی گرفتار بشوی و از تشنگی مشرف به موت باشی چقدر حاضری بدهی برای یک لیوان آب یا یک جرعه آب گفت نصف حکومتم را ...
عبادت حضرت برای این بود که این ماه را آباد کنند. عبادات معصومین در عالم دنیا برای شفاعت است و خدای متعال می فرماید پیامبر ما شما نافله شب بخوان تا به مقام محمود برسی. مقام محمود یعنی مقام شفاعت. این ماه، ماه نبی اکرم است و حضرت در این ماه شفاعت می کنند و برای این که شفاعت بکنند باید وارد این ماه بش ...
دنیا واقعا بحر عمیقی است و خدای متعال برای ما در این دریای مواج و طوفانی کشتی نجاتی قرار داده که آن وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هستند. در معارف مکرر شده که از سیدالشهداء به کشتی نجات تعبیر می شودکه هم چراغ هدایت است و هم کشتی نجات است. در این فضای ظلمانی که مستکبرین در عالم ایجاد کردند که انسان ن ...
نتیجه اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا آن گوهری است که خدا او را تنزل داده است. لذا بحث پردامنه ای هم در تشریفات تنزل حضرت در این عالم است که روایتش در امالی مرحوم صدوق آمده که با چه تشریفاتی حضرت نازل شده است که آن هم باید بحث بشود. همه ائمه با یک تشریفات خاص نازل شدند، مومن هم با یک تشریفات خاص نازل می ...
مدح ما را هم از خودمان بگیرید از دیگران نگیرید. مسالب اعداء ما هم از ما بگیرید از دیگران نگیرید آن طوری که ما راه می رویم در عالم راه بروید. جلو بروید غرق می شوید عقب بیافتید هلاک می شوید. یک کشتی هم در این دنیای طوفانی مواج نیست اگر کسی غرق شد تا قیامت این غرق بودن ادامه دارد.
تمام نصرت هایی که به مؤمنین می رسد و تمام غلبه های باطنی مؤمن در مسیر حرکت به سمت خدای متعال، یک درگیری های سنگین دارد که در این درگیری ها نصرت الهی باید ما را کمک کند تا بتوانیم غلبه کنیم. تمام غلبه هایی که برای مؤمنین حاصل می شود به واسطه نصر الهی است و آن کلمه نصر الهی و آن منصوره ای که خدا آن ر ...
لذا این دستورات و اذکاری که در این ماه ها به خصوص به آن دستور داده شده و خوب هم هست که انسان فرصتی را در ماه رجب و شعبان، که مقدمه رمضان است، برای خودش ایجاد کند برای همین دستورات و اذکاری که وارد شده است. ثمره این اذکار باید گشایش راه به سوی امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. خروجی ماه رجب باید درک مح ...
یک موقع آدم دارد بد می کند و سرش زیر است و با شرمندگی پیش خدا می آید اما یک موقع سرش را بالا می گیرد و بد می کند و این عاقبتش می شود که ائمه را هم تکذیب می کنند. خطر گناه این است که آدم را به یک جایی می رساند که بد بدی می کند؛ یعنی گناه می کنیم و بی مبالات می شویم.