نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 17 آذر 1400 - Wed, 8 Dec 2021
اگر مناسبات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جدای از خداوند متعال و ولايت حقّه شكل بگيرند، عین مناسبات جاهليّت خواهند بود؛ حتي اگر در ظاهر، مدرن باشد. جاهليّت از طريق سير در درجات استكبار و پذيرفتن ولايت اولياء طاغوت و امام المستكبرين واقع مي شود. سير در درجات قرب نيز با سير در معرفت ائمه نور اتفاق مي افتد ...
بلکه فداکاری و خون دادن و ایستادن و آنچه مقاومت در جبهه سیدالشهداء در طول تاریخ بوده، با جریان ظهور تفسیر می شود. و بدون آن این همه سختی ها، شهادت ها، محدودیت ها و محرومیت های ظاهری که در مسیر انقلاب اسلامی وجود دارد، توجیه پذیر و تفسیر بردار نیست. کل حرکت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) با همه ...
سوره مبارکه فجر، براساس روایاتی که داریم که از ائمه، خصوصا آقا امام صادق(ع) نقل شده، «سوره الحسین(ع)» نامیده شده است. و فرمودند: اگر مداومت بر قرائت این سوره در نوافل و فرائض داشته باشید، ثمره اش این است، که در روز قیامت همراه و هم درجه امام حسین(ع) خواهید بود.
تردید نکنید که می خواهند فرهنگ های بومی و سنتی را در فرهنگ تجدد منحل کنند. و به صراحت هم می گویند، می خواهند ایدئولوژی امریکایی را بر جهان حاکم کنند. برای عاشورا که سد بزرگ و پولادینی در مقابل توسعه فرهنگی غرب است، می اندیشند و اتاق فکر می گذارند. برنامه ریزی می کنند که چگونه از این سد عبور کنند. ...
سير انسان به سوي خداي متعال و هدايت باطني او، با سير در عالم انوار ممكن است؛ تنها نور الهي است كه هادي انسان در عبور از مراتب مختلف ظلمات است و از انسان دست گيري مي کند. بنابراين به اندازه اي كه انسان وارد عالم انوار شده و در اين عالم سير مي کند، به همان اندازه نيز به سوي خداوند متعال هدايت مي شود ...
امام حسين همين كار را در عاشورا با اصحابش كرد. همه هستي شان را بدست امام حسين دادند و ایشان هم تطهيرشان كرد. وقتي جزئی از مال را به امام مي دهي، مطهر مي شوي و البته امام محتاج نيست. اين جان هايي كه فداي امام حسين شدند امام حسين هيچ احتياجي به آنها نداشت. شب فرمود پاشيد برويد. من كارم را خودم جلو م ...
اين رشته هاي رحمت و محبتي كه خدا نسبت به ما قرار داده، همه از رحمانیت خداست. اگر اين زمين به ما محبت مي كند رحمانيت خداست. اگر خورشيد به ما نور مي دهد رحمانيت خداست. اگر دوست، دوست را اجابت مي كند و حتي یکدیگر را صدا مي زنيد و او با «بله» اجابت می کند، اين اجابت از او نيست بلکه «هو المجيب و هو الس ...
نقش امت در شكل گيري حكومت ديني از طريق بيعت است نه رأي. تفاوت جوهري رأي با بيعت در اين است كه رأي، عموماً بر اساس ميل و پسند و هوي شكل مي گيرد که در نظام سياسي ديگری قابل تعريف است اما بيعت، اعلام وفاداري است كه بر اساس تكليف و وظيفه عبوديت نسبت به خداي متعال انجام مي گيرد. مؤمنين مكلفند براي شكل گ ...
امام خميني(ره) هم در وادي سير عملي بر اساس عرفان و هم در شناخت عرفان عملي و عرفان نظري، جزء سرآمدهاي اين قافله و از انسان هاي انگشت شماري هستند كه مي توان در تاريخ عارفان از آنها نام برد. شخصيتي كه هم به درك عرفان نظري رسيدند، هم حقيقت عرفان عملي را شناختند و هم متحقق به اين دو حقيقت شدند و مراحلي ...
آيا دين اقتضاء خاصي نسبت به تكنولوژي دارد يا به عكس؟ آيا تكنولوژي، دين و فرهنگ خاصي را همراه مي آورد؟ نخست لازم است يادآور شوم كه همه ما اكنون با امري جدي به نام تكنولوژي مدرن رو به رو هستيم، كه تمام عرصه ها و اوقات زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است. كم تر عرصه اي از زندگي انسان است كه در آن آ ...