نسخه آزمایشی
شنبه, 02 مهر 1401 - Sat, 24 Sep 2022
در این گفتگو اشاره شد که فلسفه تاریخ بیش از آن که یک ضرورت نظری محض باشد، یک ضرورت عملی است و وقتی می توانیم یک الگوی پیشرفت حقیقی و متناسب با تکامل اجتماعی بشر در مقابل مکاتب دیگر ارائه کنیم که اندیشه فلسفه تاریخی ما به ما اجازه چنین کاری را بدهد و البته برای رسیدن به این نگاه بیشتر باید با رویکرد ...
حقيقت هنر، تجلي اين ذكر است؛ احساسي كه از عالم به واسطة ذكر پديد مي آيد، در هنر تجلي مي كند. هنرمند كسي است كه احساسي مقدم بر تعقل دارد و قادر است احساس خود را با زبانی زیبا و دلنشین ارایه کند و آن را به تفاهم تبديل كند و يا به وسيلة قالب یا ابزاري خاص، بر محور آن احساس مفاهمه نمايد. اين قالب ممكن ...
بتلاء و بلاء حضرت زهرا سلام الله علیها حلقه اتصال ما با عوالم بالاتر است. حلقه اتصال عالم با نبوت و ولایت است. اگر ابتلاء ایشان نبود فتنه های شیطان همه را جدا می کرد. حضرت به خاطر وسعت و عظمتش حلقه اتصال و پیوند همه اولیاء و همه خوبان به مقام نبوت و ولایت است. درباطن عالم هر کسی متصل می شود از این ...
فلسفه تاريخ، علمي نظري است كه به تحليل و تعليل تاريخ به مثابه كليتي فراگير و منسجم و مبتني بر روابط قاعده مند مي پردازد؛ به گونه اي كه نتايج آن، معطوف به كاركردهاي عيني است و در آن، سؤالاتي همانند علل پيدايش و تكامل تاريخ، مراحل و مراتب تاریخ، آغاز تاريخ و فرجام آن، نقش خالقيت و ربوبيت الهي و نيز ن ...
بی تردید آنچه تمام انبیاء الهی افراد بشر را به سوی آن دعوت کرده اند و آن امر موضوع اصلی رسالت ایشان بوده است، چیزی جز اصل «توحید» نیست. اما «توحید» نیز صرفا به «توحید در خالقیت» و امثال آن ختم نمی شود تا آنگاه ادعا شود که غایت رسالت انبیاء چنین بوده است که این حقیقت را به مردم منتقل کنند که او خدای ...
اصلاح نفس و خودسازي از اموري است كه پرداختن به آن براي همه مؤمنين ضروري است. ضرورت پرداختن به اصلاح نفس و خودسازي براي كساني كه به كارهاي مهم اشتغال دارند بيش از سايرين است؛ چرا که نياز چنين كساني به استعانت از خداي متعال و توكّل بر او بيش تر مي باشد؛ از سوي ديگر، دشمنيِ شيطان با آنها نيز شديدتر اس ...
برنامه ريزي و اقدام در موضوع عفاف و نسبت آن با پوشش و آرايش، از ضرورت هاي بسيار جدي در دنياي اسلام به ويژه در بُعد درگيري با تمدن غرب است. حجاب بانوان علاوه بر اينکه از ارکان ضروري اسلام بوده و هيچ يک از فرق اسلامي در آن ترديد و اختلاف ندارند، يکي از شاخص هاي اجتماعي پيشرفت فرهنگ و تمدن اسلام نيز م ...
سخن گفتن در شأن معصومين (عليهم السلام) و مقامات آنها از جمله مقام امام صادق (عليه السلام)، كاري است كه در شأن خداي متعال و اولياء و بندگان مخلص اوست. اوليايي كه زيارت جامعه ي كبيره نازله اي از شئون آنهاست؛ در فرازهاي پاياني اين زيارت ما در دو جا از ساحت معصوم، از اينكه نتوانستيم آنچه در شأن آنهاست ...
ماه مبارک رمضان، ماه فضيلت و کرامت است. با طليعه ي هلال اين ماه، درهاي خاصه اي از رحمت و کرامت الهي به روي جامعه ي مومنين گشوده شده و مومنان به ضيافت الهي خوانده مي شوند. از وجود مبارک حضرت زين العابدين علي بن حسين عليه السلام در صحيفه ي نوراني سجاديه، دو دعا در ارتباط با ماه مبارک رمضان نقل شده اس ...
هدف همه آموزه هاي قدسي اديان، و حوادث بزرگي كه از طريق انبيا و اوصياء و مومنان در پیرامون آن ها و اتفاق افتاد اين بود كه زندگي دنيوي انسان را تحت تأثير قرار دهند و آهنگ آن را به سمت عبوديت و بندگي هدايت كنند؛ به گونه اي كه تمام زندگي بشر، آهنگ توحيد و پرستش خداوند متعال را پيدا كند . همه مفاهيم ...