نسخه آزمایشی
شنبه, 02 مهر 1401 - Sat, 24 Sep 2022
حضرت نه فقط جامعه مؤمنین و شیعه را هدایت کردند بلکه یک جمعی درست کردند که سر و صدایی مقابل خدای متعال و رسول الهی ندارند بلکه آن جریان نفاق و کفری که دنبال به هم ریختن چارچوب های دین بود راه هم مهار کردند و مقابل دستگاه نجوای آنها یک نجوای دیگری درست کردند و مقابل خط انتقال طرح ها و نقشه ها و معارف ...
یک عده ای خودشان از این چارچوب ها بیرون می زنند و یک عده ای محاده می کنند. محاده یعنی مقابل حد، حد می گذارد و می خواهد خودش اله باشد. مقابل شریعت خدا روی زمین شریعت می گذارد و مقابل اخلاق، اخلاق تعریف می کند و مقابل ولایت، ولایت درست می کند. یک جریان محاده ای در عالم است که در این سوره مفصل توضیحش ...
حضرت فرمودند همه علومی که نزد نبی اکرم است، اگر علوم همه 124 هزار پیامبر را روی هم بگذاری، این علم جامع تر از اوست بلکه همه آن علوم هم شعاع این علم است. از روایات دیگر استفاده می شود که آنها همه شاگردی کردند. در یک روایت دیگر آمده که در عالم ارواح حضرت مبعوث بودند و به انبیاء تعلیم توحید کردند. ع ...
شما اگر یک ملت را در مقابل غرب تحقیر کنید تا نسبت به هویت خودش احساس حقارت بکند، وقتی که چرخ ماشینش در چاله می افتد از کارگر شهرداری محله می گیرد تا به شهردار محله و فرماندار و استاندار و رئیس جمهور و ولی فقیه بد می گوید! ولی اگر هویت ملی داشتند و احساس اعتماد بکنند یک خندق هم سر راهشان باشد می گوی ...
این که می گوییم امام شفاعت می کند و ما را در بهشت می برد یعنی آدم آلوده را به بهشت می برد یا نه، معنی شفاعت این است که اول می شوید و آدم را پاک می کند بعد در بهشت می روی. یعنی ابتدا آدم را بهشتی می کند بعد او را به بهشت می برد. حرم امام رضا و مقامات حرم ایشان مقامات بهشت است. این روایات چه می گوید ...
پس انسان اگر از آیات الهی که امام است رویش را برگرداند خاصیتش منسی شدن در عالم است. آدم منسی کور و کر است و هیچ چیزی ندارد. تمام قوای ما از توجه امام به ما ناشی می شود، پس اگر امام توجه خودش را برداشت آدم در کوری و تاریکی می رود. پس نعمتی که خدا در عالم به ما داده اصل این نعمت وجود مقدس امام اند. م ...
این وجود مقدس از آن کسانی است که حامل حقیقت ولایت و نور نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. چند امام زاده زیارت نامه معصور از امام معصوم دارند، یکی از آن ها وجود مقدس ایشان است و از امام رضا علیه السلام نقل شده است که آدم اینجا چهارده معصوم را زیارت می کند. این معنایش این است که انوار این معصومین ...
ما باید موازنه را به نفع خودمان تغییر بدهیم. اگر جنگ بیولوژیک است که باید توانا بشویم و اگر فراتر از جنگ بیولوژیک است، یعنی اهدافی مثل این که عبور از نظم مدرن به یک نظم پسامدرن و حکمرانی مجازی است که حضرت آقا هم به آن اشاره کردند، با همه این اهدافی که آنها دارند ما باید قدرتمند بشویم و ما باید در ف ...
بنابراین طراحی الگوی پیشرفت نیازمند به یک پیش نیازهایی است. آنچه من تا اینجا عرض کردم بیش از این نبود. اول ضرورت دستیابی به یک الگوی پیشرفت در مقیاس جامعه جهانی که بتواند موازنه جهانی را به نفع اسلام تغییر بدهد. دوم اینکه باید ناظر به یک تحول همه جانبه در مقیاس جامعه جهانی به نفع اسلام باشد و معادل ...
خدای متعال انقدر بت های ما را می شکند تا خالصمان کند. او تکیه گاه های ما را خراب می کند اما ما دوباره می سازیم، دوباره خراب می کند و ما یکی دیگر می سازیم! در مقابل یک عده ای مدام چراغ قرمز می گذاریم، جوانیش را می گیریم، دوستش را می گیریم، مالش را می گیریم، سوی چشمش کم می شود، شنوایی گوشش کم می شود، ...