نسخه آزمایشی
دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Mon, 22 Jul 2024
تلقی من این است که می شود تئوریزه کرد و یک انسجام قرارگاهی در بین این جبهه متکثر ایجاد کرد مبتنی بر یک نظریه منسجمی که قرائت بشود، تحلیل بشود، تئوریزه بشود و نقشه راه از او استخراج بشود و ایجاد یک انسجام بشود و از ظرفیت های انقلاب اسلامی تا آسیب شناسی انقلاب اسلامی تا گلوگاه هایی که پیش روی ما هست. ...
احکام تناسبات متغیر هستند، لکن باید نسبتشان با دین تمام شود و از نسبت بین احکامِ جهت، و احکامِ متغیرها و متقومات با معادله و قواعد برنامه ریزی به دست می آید. به این معنی که علوم و قواعد برنامه ریزی را برای ترسیم و شناخت وضعیت به کار گرفته و بر اساس مجموعه احکام فقهی و سازوکارهای علمی و اجرائی، احکا ...
این دستگاه، جهاز هاضمه نرم افزاری است که می تواند تفکر غرب را درون خود هضم کند، البته نرم افزار کافی نیست، بلکه نرم افزار هماهنگ کننده سه حوزه باید در یک شبکه پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با این نرم افزار به کار گرفته بشود، آنگاه علوم غربی در جهاز هاضمه این شبکه تحقیقاتی به تدریج حذف و براساس بوم فرهنگ ...
نظریه ما این است که دین حاکم بر همه حوزه های عقلانیت است. دین معرفت دینی نیست، گزاره هم نیست. دین نه صرفا گزاره ارزشی و توصیفی و تکلیفی است و نه معرفت دینی محض، دین جریان سرپرستی خدای متعال است در اختیارات عباد که یک جایی هم ممکن است در قالب یک گزاره، ظهور پیدا کند. اما این که نسبت بین این گزاره ها ...
بنابراین عرصه پرستش خدای متعال تمام عرصه های حضور اراده انسان است، یعنی در همه فعالیت های روحی تان باید پرستش خدای متعال واقع بشود. قلبتان، روحتان، عقل و فکر تان، و هر کجایی که انسان فعالیت می کند، در این فعالیت می تواند پرستش باشد می تواند هم نباشد، این یک بحث کلامی است، ولی در تبیین دایره فقه به ...
به لحاظ ساختاری هم ساختارهای پژوهشی ما در دراز مدت باید در شکل مطلوب ساختارهای پژوهشی اصلاح بشوند. یعنی یک شبکه تحقیقاتی است که در آن تفقه دینی و مطالعات علمی هماهنگ انجام می گیرد، در نتیجه یک عقلانیت منسجم اجتماعی پیدا می شود. الان شما عقلانیت تان از سرچشمه های مختلفی سیراب می شود، یک جایی می خو ...
این نظریه ها معمولا اختیار را در فرآیند فهم دخیل نمی کنند. این نظریه ها این که ما با اختیار خودمان می توانیم جهان را به گونه های مختلفی بفهمیم و کیفیت فهم انسان براساس حرکت اختیار متفاوت می شود را قبول ندارند، و می گویند فهم مطابق با واقع یک فهم است، شاخصه هم دارد و کیفیت اختیار در آن دخیل نیست. بل ...
این مسیر طولانی است، یک بخشی از سیر با اهل بیت را اینجا می فهمیم، یک بخش آن را در عالم برزخ می فهمیم، یک بخش آن را ان شاء الله در قیامت می فهمیم. نباید مسیر خودمان را با معصوم علیه السلام کوتاه بگیریم؛ ولی در همین دنیا هم نباید عجله نکنیم و دقت کنیم و معطوف به یک هدف بزرگ کار کنیم ولو این که این ...
علم دینی یعنی انسان می­تواند دیندارانه و یا غیر مومنانه زندگی کند. اگر مومنانه زندگی کند، همانطور که خوردن و خوابیدنش متفاوت می ­شود، فکر کردن و محاسباتش هم مومنانه می ­شود؛ دانشی که تولید می ­کند و فهم و تفسیرش از جهان حتی فهم ریاضی او هم تغییر می ­کند؛ البته باید بسط پیدا کند و نمی­گوییم دو ضربدر ...
محور اخلاق حب است، معنای ایمان حب است، ایمان امیرالمومنین حب الله است و ایمان ما حب امیرالمومنین است. ایمان امیرالمومنین هستند و محبت ایشان ایمان ماست، محور اخلاق ایمان است که حب الله و حب الامام است. پس این تحلیل که کتاب اخلاق در مقابل ایمان درست کنیم این اشتباه است. ایمان، حب الامام است و حب ال ...